Strona Główna

Zaproszenie Brest SODRUŻESTWO-2013'

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do wzięcia udziału w XV Międzynarodowych Wielobranżowych Targach „Brest. SODRUŻESTWO-2013” w dniach 24-26 kwietnia 2013 roku w Brześciu. W ramach Targów odbędzie się kompleks przedsięwzięć towarzyszących, w tym: Targi Specjalistyczne „Brześć Turystyczny” oraz „VI Brzeskie Forum Inwestycyjne”...

Czytaj więcej...

Podziękowanie za udział w Międzynarodowych Targach Poznańskich BUDMA-2013

Szanowni Państwo

Serdecznie dziękuję wszystkim za przyjazd do Poznania, zwiedzenie Międzynarodowych Targów Budownictwa BUDMA 2013’ i udział w naszej konferencji: " Warunki dla polskich przedsiębiorstw budowlanych dotyczące wykonawstwa inwestycji na Białorusi w 2013 r. Szanse i zagrożenia".

Zainteresowanie jakie towarzyszyło konferencji przerosło nasze oczekiwania i potwierdza celowość wysiłków naszej Izby dla realizacji takich przedsięwzięć, promujących polsko – białoruską współpracę gospodarczą...

Czytaj więcej...

Praktyki przeddyplomowe studentów z Białorusi w Polsce

Od 5 lutego br. w polskich firmach logistycznych sześciu studentów logistyki z Instytutu Biznesu i Technologii Przedsiębiorczości Białoruskiego Państwowego Uniwersytetu w Mińsku odbywa dwumiesięczne przeddyplomowe praktyki zawodowe. Jest to rezultat dobrze układającej się współpracy z białoruskimi uczelniami i instytucjami otoczenia biznesu oraz polskimi firmami przy organizowanych od 3 lat przez Polsko-Białoruską Izbę Handlowo-Przemysłową staży i wolontariatów dla młodzieży polskiej z Białorusi...

Czytaj więcej...

Konferencja „Belarus the Sleeping Beauty”

W dniu 20 listopada 2012 r. w Warszawie firma Rödl & Partner zorganizowała konferencję inwestycyjną pod tytułem „Belarus the Sleeping Beuaty” przy udziale partnerów merytorycznych - Ambasady Republiki Białorusi w Rzeczypospolitej Polskiej, Polsko-Białoruskiej Izby Handlowo-Przemysłowej, firmy ATLAS Sp. z o.o. Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem. Wzięło w niej udział ponad 50 uczestników (głównie przedstawiciele polskich i zagranicznych firm, izby, dyplomaci). Była to doskonała okazja do wymiany opinii oraz wyjątkowa platforma do podzielania się doświadczeniami...

Czytaj więcej...

Młodzież z Białorusi o stażach w Polsce.

Młodzież z Białorusi o stażach w Polsce.

Daria Doroszuk z Brześcia
„Po odbyciu stażu zawodowego w Polsce, zorganizowanego przez Polsko – Białoruska Izbę Handlowo – Przemysłową zdobyłam doświadczenie zawodowe, niezbędne w czasach dzisiejszych na rynku pracy. Młodzież kończąca studia wyższe nieśmiało wchodzi do życia dorosłego z jego drapieżnymi zasadami. Dzisiaj nawet wyższe wykształcenie nie gwarantuje późniejszego znalezienia dobrze opłacanej oraz odpowiadającej własnym wymaganiom pracy.

Czytaj więcej...

Po wiedzę nabywaną doświadczeniem

W okresie od 5 lipca do 28 listopada 2010 r. zorganizowany został staż zawodowy w Polsce dla polskiej młodzieży z Białorusi. Założeniem generalnym stażu było przygotowanie kandydatów na instruktorów, którzy w przyszłości mogą samodzielnie organizować staże i wolontariat dla młodzieży z Białorusi w Polsce w różnych dziedzinach, branżach i specjalnościach.

Czytaj więcej...

Podziękowanie za uczestnictwo w Forum DOBROSĄSIEDZTWO 2012

Szanowni Państwo,

W imieniu Polsko-Białoruskiej Izby Handlowo-Przemysłowej serdecznie dziękuję wszystkim uczestnikom XVI Białorusko-Polskiego Forum Gospodarczego „Dobrosąsiedztwo' 2012”, które odbyło się na Białorusi w Mińsku w dniach 8 – 9 października 2012 r. pod honorowym patronatem Ministerstwa Gospodarki oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Czytaj więcej...

Konferencja Podsumowująca pierwszy etap programu stażowego

Dnia 8 sierpnia w Warszawie odbyła się Konferencja Podsumowująca pierwszy etap tegorocznego programu stażowego pt. „Staże zawodowe i wolontariat młodzieży polskiej z Białorusi w Polsce”. W imieniu Prezesa Izby Józefa Łochowskiego konferencję otworzył i po zakończeniu podsumował  Kazimierz Zdunowski – Sekretarz Generalny Izby. Konferencję prowadził dr Medard Masłowski – koordynator projektu.

Czytaj więcej...

Podkategorie