Polsko-Białoruska Izba Handlowo Przemysłowa

ul. Kopernika 30/617, 00-336 Warszawa

Członkostwa Izby w Radzie Przedsiębiorców

Nasza Izba uzyskała członkostwo w Radzie Przedsiębiorców przy Rzeczniku MŚP, którą to funkcję pełni obecnie Pan Minister Adam Abramowicz. W ramach Rady Przedsiębiorców działają Zespoły Robocze, których lista jest zamieszczona na stronie internetowej Rzecznika MŚP.

Zachęcam członków naszej Izby do udziału w pracach Zespołów Roboczych. W przypadku zainteresowania wybranymi  zespołami uprzejmie proszę przesłanie takiej informacji do biura naszej Izby a my dokonamy stosownego zgłoszenia.

Równocześnie informuję Państwa, iż zwróciłem się w rozmowie do Pana Ministra Adama Abramowicza z propozycją zajęcia się warstwą organizacyjną i informacyjną dotyczącą różnych sankcji nałożonych na Republikę Białoruś oraz ich skutków dla przedsiębiorców. Ponieważ uzyskałem zrozumienie dla wagi tego problemu, będziemy wnosili o poddanie tej problematyki pod obrady z udziałem czynników oficjalnych.

Uwzględniając powyższe, uprzejmie proszę o przesyłanie na adres Izby swoich uwag, wniosków i propozycji dotyczących przedstawionej problematyki oraz wstępnych deklaracji udziału w takiej debacie.

Łączę wyrazy szacunku, Kazimierz Zdunowski – Prezes Izby

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com