Polsko-Białoruska Izba Handlowo Przemysłowa

ul. Kopernika 30/617, 00-336 Warszawa

Aktualności

W imieniu Polsko-Białoruskiej Izby Handlowo Przemysłowej pragnę złożyć najserdeczniejsze podziękowania panu dr Piotrowi Kozakiewiczowi – Konsulowi Generalnemu Rzeczypospolitej Polskiej w Brześciu za pracę w czasie misji konsularnej na terenie Republiki Białoruś.

Dziękuję za solidną i wytrwałą pracę w budowaniu przyjaznych relacji pomiędzy Polską i Białorusią w niezwykle trudnym okresie wzajemnych kontaktów pomiędzy oboma krajami. Dziękuje za życzliwość i wsparcie inicjatyw realizowanych przez Polsko-Białoruską Izbę Handlowo-Przemysłową.

Życzę sukcesów w dalszej karierze dyplomatycznej oraz realizacji wszelkich zamierzonych planów. Mam nadzieję na dalszą owocną współpracę.

Kazimierz Zdunowski – Prezes PBIHP
wraz z zespołem

Bieżące zagadnienia związane ze współpracą między Rzeczpospolitą Polską oraz Republiką Białorusi zostały przedstawione w artykule Pulsu Biznesu z dnia 01.07.2022 r.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią wypowiedzi pana prezesa Kazimierza Zdunowskiego.

https://www.pb.pl/zmienia-sie-gospodarcza-i-polityczna-geografia-1154920

Wychodzimy naprzeciw zgłaszanym do naszej Izby  dużym potrzebom   członków i partnerów Polsko-Białoruskiej Izby Handlowo-Przemysłowej w obszarze zatrudnienia pracowników z Białorusi. Pragniemy zaprosić do współpracy obywateli Republiki Białoruś zainteresowanych rozpoczęciem pracy w Polsce.

Kandydatom na pracowników polskie firmy oferują atrakcyjne wynagrodzenie oraz warunki pracy spełniające najwyższe standardy bezpieczeństwa i higieny pracy. Współpracujemy wyłącznie z przedsiębiorstwami posiadającymi doświadczenie w zatrudnieniu pracowników z Białorusi oraz zapewniającymi najwyższe standardy zatrudnienia, w tym bogaty pakiet socjalny.

Priorytetowymi obszarami zatrudnienia są następujące profesje:

branża budowlana

 • murarze
 • zbrojarze
 • cieśle
 • gipsiarze
 • pracownicy fizyczni

branża metalowa 

 • spawacze TIG,MIG,MAG elektroda
 • ślusarze
 • tokarze
 • frezerzy
 • wiertacze
 • operatorzy CNC
 • malarze proszkowi i na mokro
 • szlifierze
 • monterzy
 • pracownicy fizyczni

branża spożywcza

 • pracownicy fizyczni

Inne branże produkcyjne

 • pracownicy fizyczni ( zdolności manualne)

 

Zainteresowane osoby prosimy o wypełnienie poniższego formularza => PL_Formularz_zgloszeniowy, w celu wzięcia udziału w dalszym procesie rekrutacji. 

Wypełniony i podpisany formularz prosimy odesłać na adres e-mail: info@pbihp.pl

 Jako Polsko-Białoruska Izba Handlowo Przemysłowa jesteśmy otwarci również na długofalową współpracę z partnerami instytucjonalnymi w obszarze zatrudnienia pracowników z Białorusi. 

W odpowiedzi na licznie zadawane pytania dotyczące kwestii rynku finansowego po agresji Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy przedstawiamy bieżące wytyczne polskich instytucji odpowiedzialnych za nadzór w obszarze wdrażania i kontrolowania sankcji.

Bieżącą informację o sankcjach sektorowych można uzyskać na stronie Polskie Agencji Inwestycji i Handlu pod adresem: https://www.paih.gov.pl/rynki_zagraniczne/Bialorus/alert_sankcyjny

Dodatkowo przestawiamy informację Komisji Nadzoru Finansowego odnośnie sytuacji na rynkach finansowych oraz wytycznych dla instytucji finansowych.

Uchwała_111_2022_77789

 

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com