Strona Główna

Dobrosąsiedztwo 2016

XX Jubileuszowe Polsko – Białoruskie Forum Gospodarcze „Dobrosąsiedztwo 2016” odbędzie się w Mińsku, w Republice Białoruś 24 i 25 października 2016 r. w Bibliotece Narodowej pod hasłem: „Nowe otwarcie dla polsko – białoruskiej współpracy gospodarczej”.

Od lewej: Władimir Ułachowicz, Prezes Białoruskiej Izby Handlowo – Przemysłowej, Konrad Pawlik, Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Białoruś, Kazimierz Zdunowski, Prezes Polsko – Białoruskiej Izby Handlowo – Przemysłowej.

Zapraszamy!

Zaproszenie na Forum 2016

Program Forum 2016 PL

Program Forum 2016 RU

Formularz zgłoszeniowy

Czytaj więcej...

Projekt FIO dla III Turnusu

We wrześniu został zrealizowany trzeci turnus projektu „Podnoszenie kompetencji liderów wolontariatu” (28.08-26.09.2016 r) przez Polsko-Białoruską Izbę Handlowo-Przemysłową przy wsparciu finansowym Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki społecznej ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

 

 

Czytaj więcej...

Projekt im. Ignacego Domeyko - IV turnus

Cykl spotkań i wymiana doświadczeń w ramach realizacji projektu im. Ignacego Domeyko - IV turnus

W dniach od 5 do 10 września 2016 r. odbywał się czwarty turnus w ramach cyklu szkoleń zorganizowany przez Polsko-Białoruską Izbę Handlowo-Przemysłową przy wsparciu partnerów z Białorusi: Polski Klub Biznesu w Białorusi i Wydział Promocji handlu i Inwestycji Ambasady RP w RB. Szkolenia są realizowane w ramach projektu: Wsparcie dla przedsiębiorców polonijnych w Białorusi poprzez szkolenia i wymianę doświadczeń. Program im. Ignacego Domeyko. Projekt jest dofinansowany przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej

 

W projekcie, w ramach czwartego turnusu wzięła udział 4 osobowa grupa przedsiębiorców z Białorusi. Praktycznym celem projektu jest pomoc w rozwoju przedsiębiorczości przez środowiska polonijne na Białorusi poprzez szkolenia i wymianę doświadczeń, skierowane na wzrost kompetencji w sektorze biznesu i poprawę absorpcji innowacji.

Czytaj więcej...

Projekt FIO dla I i II Turnusów

Zrealizowaliśmy dwa turnusy projektu „Podnoszenie kompetencji liderów wolontariatu” zrealizowane przez Polsko-Białoruską Izbę Handlowo-Przemysłową przy wsparciu finansowym Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki społecznej ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

 

 

Czytaj więcej...

Projekt im. Ignacego Domeyko - III turnus

Cykl spotkań i wymiana doświadczeń w ramach realizacji projektu im. Ignacego Domeyko - III turnus

W dniach od 25 do 30 lipca 2016 r. odbywał się trzeci turnus w ramach cyklu szkoleń zorganizowany przez Polsko-Białoruską Izbę Handlowo-Przemysłową przy wsparciu partnerów z Białorusi: Polski Klub Biznesu w Białorusi i Wydział Promocji handlu i Inwestycji Ambasady RP w RB. Szkolenia są realizowane w ramach projektu: Wsparcie dla przedsiębiorców polonijnych w Białorusi poprzez szkolenia i wymianę doświadczeń. Program im. Ignacego Domeyko. Projekt jest dofinansowany przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej

 

W projekcie, w ramach trzeciego turnusu wzięła udział 9 osobowa grupa przedsiębiorców z Białorusi. Praktycznym celem projektu jest pomoc w rozwoju przedsiębiorczości przez środowiska polonijne na Białorusi poprzez szkolenia i wymianę doświadczeń, skierowane na wzrost kompetencji w sektorze biznesu i poprawę absorpcji innowacji.

Czytaj więcej...

Ruszył projekt im. Ignacego Domeyko - II turnus

Cykl spotkań i wymiana doświadczeń w ramach realizacji projektu im. Ignacego Domeyko - II turnus

W dniach od 4 do 9 lipca 2016 r. odbywał się drugi turnus w ramach cyklu szkoleń zorganizowany przez Polsko-Białoruską Izbę Handlowo-Przemysłową przy wsparciu partnerów z Białorusi: Polski Klub Biznesu w Białorusi i Wydział Promocji handlu i Inwestycji Ambasady RP w RB. Szkolenia są realizowane w ramach projektu: Wsparcie dla przedsiębiorców polonijnych w Białorusi poprzez szkolenia i wymianę doświadczeń. Program im. Ignacego Domeyko. Projekt jest dofinansowany przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej

 

W projekcie, w ramach drugiego turnusu wzięła udział 6 osobowa grupa przedsiębiorców z Białorusi. Praktycznym celem projektu jest pomoc w rozwoju przedsiębiorczości przez środowiska polonijne na Białorusi poprzez szkolenia i wymianę doświadczeń, skierowane na wzrost kompetencji w sektorze biznesu i poprawę absorpcji innowacji.

Czytaj więcej...

„Podnoszenie kompetencji liderów wolontariatu” 30.06 – 30.11.2016 r.

 

Polsko – Białoruska Izba Handlowo – Przemysłowa na podstawie umowy z Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej RP organizuje po pięć turnusów w latach 2016/2017 r. obejmujących cykl spotkań i wymiany doświadczeń w polskich instytucjach otoczenia biznesu (umowa nr 196_II/2016)

CO TO JEST WOLONTARIAT PRACOWNICZY?

To świadczenie nieodpłatne pracy przez osoby z doświadczeniem w biznesie, często autorów sukcesu gospodarczego we własnych firmach, które przekazali następcom, ale także eksperci z różnych dziedzin gospodarki, prawa gospodarczego, finansów, organizacji i zarządzania, gotowi wspierać przedsiębiorców w Białorusi poprzez świadczenie swego doradztwa bezpośrednio w firmach lub organizacjach samorządu gospodarczego.

Czytaj więcej...

Ruszył projekt im. Ignacego Domeyko - I turnus

Ruszył projekt im. Ignacego Domeyko - I turnus

 W dniach od 16 do 21 maja 2016 r. odbywał się pierwszy  cykl szkoleń zorganizowany przez Polsko-Białoruską Izbę Handlowo-Przemysłową w ramach projektu: Wsparcie dla przedsiębiorców polonijnych w Białorusi poprzez szkolenia i wymianę doświadczeń. Program im. Ignacego Domeyko. Projekt jest dofinansowany przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej

                                                        

 

W projekcie, w ramach pierwszego turnusu  wzięła udział 6 osobowa grupa przedsiębiorców z Białorusi. Praktycznym celem projektu jest pomoc w rozwoju przedsiębiorczości przez środowiska polonijne na Białorusi poprzez szkolenia i wymianę doświadczeń, skierowane na wzrost kompetencji w sektorze biznesu i poprawę absorpcji innowacji.

Czytaj więcej...

Podkategorie