Strona Główna

Kalendarz targów i wystaw Białoruś 2017

 

Szanowni  Państwo,

Mam zaszczyt poinformować, w porozumieniu z WPHI w Mińsku, iż w 2017 roku na terytorium Republiki Białorusi odbędzie się szereg imprez targowo – wystawienniczych.

Poniżej prezentujemy linki do listy wszystkich targów na 2017 rok:

http://www.minskexpo.com/english/calendar/2017/

http://www.belexpo.by/vystavki/2017/

Polski udział w Targach i Wystawach będzie miał charakter indywidualny, kiedy przedsiębiorcy samodzielnie organizują swój udział lub zbiorowy, kiedy będą organizowane wyjazdy grupowe, w zależności od liczby zainteresowanych firm i osób. Zgłoszenia w tym zakresie należy przesyłać na adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Ponadto informujemy, iż Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Mińsku będzie uczestnikiem kilku ważniejszych imprez targowo-wystawienniczych, podczas których zorganizowane będzie stoisko informacyjno-promocyjne WPHI. Ze stoiska mogą korzystać polscy przedsiębiorcy w zakresie uzgodnionym z Kierownikiem WPHI panem Piotrem Masajło, w tym między innymi wyłożyć własne materiały promocyjne, zostawić informację dla partnerów, umówić spotkania etc.

 Z przyjemnością informujemy, iż plan działań WPHI na rok 2017 jest następujący:

https://belarus.trade.gov.pl/pl/aktualnosci/222028,przedsiewziecia-promocyjne-wphi-w-minsku.html

 

 Zapraszam wszystkich zainteresowanych

Kazimierz Zdunowski – prezes Izby

 

 

 

Wizyta Ambasadora Białorusi na Dolnym Śląsku

 

Kontakty Polski i Białorusi na szczeblu rządowym zaczynają się ożywiać. Na szczeblu regionalnym współpracują ze sobą szkoły, uczelnie wyższe i organizacje pozarządowe, podejmowane są także inicjatywy biznesowe oraz współpraca firm. Władze samorządowe województwa dolnośląskiego zaprosiły na Dolny Śląsk Ambasadora Białorusi Jego Ekscelencję Aleksandra Awierianowa z małżonką, który spotkał się z przedsiębiorcami z regionu podczas Polsko-Białoruskiego Seminarium Gospodarczego.

Doświadczeniami praktycznymi  na temat aktywności ekonomicznych podzielił się z gośćmi Kazimierz Zdunowski, Prezes Polsko-Białoruskiej Izby Przemysłowo- Handlowej,  natomiast Tomasz Mihułka, radca prawny, przedstawił przepisy prawa regulujące działalność gospodarczą w Republice Białorusi. O zabezpieczeniach transakcji handlowych polskich firm mówiła Elżbieta Urbańska z Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych. Seminarium zorganizowała Barbara Kluza – Kierownik Dział Kontaktów Pozaeuropejskich -  Wydział Współpracy z Zagranicą.

Cezary Przybylski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego, przedstawił region z jego uwarunkowaniami kulturalnymi, gospodarczymi oraz turystycznymi. Marszałek opowiedział również o zagranicznych inwestycjach na Dolnym Śląsku. Tadeusz Samborski, Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego, prezentował polsko-białoruskie projekty edukacyjne.Dolny Śląskjest zainteresowany rozwijaniem kontaktów z Obwodem Grodzieńskim oraz współpracą w dziedzinie edukacji.Podczas spotkania Tadeusz Samborski podkreślił,że współpraca kulturalna Dolnego Śląska z Białorusią jest mocno rozwinięta.Liczne jednostki samorządu terytorialnego, instytucje kultury oraz szkoły wyższe współpracują ze swoimi odpowiednikami na Białorusi. Na Dolnym Śląsku mieszka grupa Polaków z terenów dzisiejszej Białorusi.Corocznie na Dolnym Śląsku goszczone są dzieci i młodzież pochodzenia polskiego mieszkające na Białorusi oraz  wybitne twórcy  i działaczy kultury białoruskiej. Organizowane są wystawy, koncerty , spotkania środowisk twórczych.

Ambasador Białorusi był zainteresowany polskimi doświadczeniami w dziedzinie funkcjonowania samorządu lokalnego oraz polską reformą administracyjną. Krzysztof Bramorski, Pełnomocnik Marszałka ds. Kontaktów Międzynarodowych, podkreślił, że przedsiębiorcy potrzebują informacji o możliwościach współpracy gospodarczej oraz uwarunkowaniach prawnych na Białorusi. W przyszłym roku planowane jest Polsko-Białoruskie Forum Gospodarcze oraz Misja Gospodarcza na Białoruś. Cezary Przybylski zaprosił stronę białoruską do prezentacji oferty turystycznej podczas międzynarodowych targów turystycznych we Wrocławiu oraz zapowiedział panel poświęcony Białorusi podczas Forum Przemysłowego w Karpaczu, którego współorganizatorem jest Samorząd Województwa Dolnośląskiego.Oba wydarzenia odbędą się w 2017 roku.

 

 

Podziękowanie wszystkim uczestnikom XX Jubileuszowego Białorusko-Polskiego Forum Gospodarczego „Dobrosąsiedztwo 2016”

 

W imieniu organizatorów pragnę podziękować wszystkim uczestnikom XX Jubileuszowego Białorusko-Polskiego Forum Gospodarczego „Dobrosąsiedztwo 2016”, które odbyło się w Mińsku, Republika Białorusi w dniu 24.10.2016 r.

W uroczystym otwarciu Dobrosąsiedztwa 2016’ uczestniczyli: Przewodniczący Rady Republiki Narodowego Zebrania Republiki Białorusi Miasnikowicz Michaił Władimirowicz, Wicepremier RB Rusyj Michaił Iwanowicz i Wicepremier, Minister Rozwoju i Minister Finansów RP Mateusz Morawiecki. Forum Dobrosąsiedztwo towarzyszyło posiedzeniu Polsko-Białoruskiej Międzyrządowej Komisji ds. Współpracy Gospodarczej, która pracowała 24.10. br. pod wspólnym przewodnictwem wicepremierów M.I. Rusego i M. Morawieckiego. Pan Wicepremier Mateusz Morawiecki został przyjęty przez Prezydenta Republiki Białorusi Aleksandra Łukaszenkę oraz spotkał się z Premierem Republiki Białorusi Andrejem Kobiakowem.

W Dobrosąsiedztwie wzięło udział 275 uczestników z Polski i 175 uczestników z Białorusi (przedsiębiorców, samorządowców, posłów, przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu), pracujących w trzech sesjach problemowych i jednej sesji plenarnej.

W obecności wicepremierów podpisano pięć umów i porozumień w tym memorandum o utworzeniu Polsko – Białoruskiego Centrum IPO z działem GPW S.A. w Warszawie, BGU Instytut Biznesu i Zarządzania Technologią w Mińsku oraz PBIHP w Warszawie. Wręczone zostały prestiżowe nagrody gospodarcze im. Józefa Łochowskiego za 2016 r.:

- dla polskiego przedsiębiorcy Pana Marka Rosińskiego Prezesa Zarządu ROSINSKI PACKAGING Sp. z o.o. „za wyjątkowo trafną decyzję inwestycyjną w Białorusi w firmie JC "Bel-Plast International" Ltd.” (nagrodę odebrał Anatol Vielikin – Dyrektor Generalny "Bel-Plast International") oraz

- dla przedsiębiorcy białoruskiego Pana Fiodora Domotenko Dyrektora Generalnego MTZ Białoruś „Za wyjątkowo konsekwentne i odważne działania biznesowe powodujące powrót uznanych przez rolników polskich ciągników marki MTZ Białoruś na polski rynek oraz rozwój kooperacji produkcyjno-handlowej w branży ciągników, maszyn i narzędzi rolniczych” (nagrodę odebrał Kadnikow Michaił Sergeewicz, dyrektor ds. marketingu).

Uczestnicy w wypowiedziach podkreślali i gorącymi oklaskami potwierdzili wolę i potrzebę „nowego otwarcia w polsko-białoruskich relacjach gospodarczych” zapoczątkowanego przez wicepremierów M. Morawieckiego i M.I. Rusego .

Pełny tekst sprawozdania z Dobrosąsiedztwa 2016’ zostanie zamieszczony w najbliższym czasie.

Kazimierz Zdunowski – prezes PBIHP

Czytaj więcej...

Projekt FIO dla IV i V Turnusów

W październiku zostały zrealizowane jednocześnie dwa turnusy (IV i V) projektu „Podnoszenie kompetencji liderów wolontariatu” (02.10-31.10.2016 r) przez Polsko-Białoruską Izbę Handlowo-Przemysłową przy wsparciu finansowym Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki społecznej ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

 

Czytaj więcej...

Projekt im. Ignacego Domeyko - V turnus

Cykl spotkań i wymiana doświadczeń w ramach realizacji projektu im. Ignacego Domeyko - V turnus

W dniach od 3 do 8października 2016 r. odbywał się ostatni piąty turnus w ramach cyklu szkoleń zorganizowany przez Polsko-Białoruską Izbę Handlowo-Przemysłową przy wsparciu partnerów z Białorusi: Polski Klub Biznesu w Białorusi i Wydział Promocji handlu i Inwestycji Ambasady RP w RB. Szkolenia są realizowane w ramach projektu: Wsparcie dla przedsiębiorców polonijnych w Białorusi poprzez szkolenia i wymianę doświadczeń. Program im. Ignacego Domeyko. Projekt jest dofinansowany przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej.

 

W projekcie, w ramach piątego turnusu wzięła udział 5 osobowa grupaprzedsiębiorców z Białorusi.  Uczestnicy byli zainteresowani wzorami i doświadczeniami polskiej gospodarki, które można wykorzystać w przedsiębiorstwach na Białorusi. Praktycznym celem projektu jest pomoc w rozwoju przedsiębiorczości przez środowiska polonijne na Białorusi poprzez szkolenia i wymianę doświadczeń, skierowane na wzrost kompetencji w sektorze biznesu i poprawę absorpcji innowacji.

Czytaj więcej...

Projekt FIO dla III Turnusu

We wrześniu został zrealizowany trzeci turnus projektu „Podnoszenie kompetencji liderów wolontariatu” (28.08-26.09.2016 r) przez Polsko-Białoruską Izbę Handlowo-Przemysłową przy wsparciu finansowym Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki społecznej ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

 

 

Czytaj więcej...

Podkategorie