Polsko-Białoruska Izba Handlowo Przemysłowa

ul. Kopernika 30/617, 00-336 Warszawa

Staże

Staże i wolontariat młodzieży polskiej z Białorusi w polskich przedsiębiorstwach w 2011 roku

Polsko-Białoruska Izba Handlowo-Przemysłowa, we współpracy z partnerami białoruskimi oraz firmami polskimi zorganizowała w okresie od 1 czerwca do 31 grudnia br. dla młodzieży z Białorusi – studentów i młodych pracowników nauki – staże zawodowe. Staże organizowano kolejny raz, bowiem w roku ubiegłym, pilotażowo taką próbę podjęto organizując je dla instruktorów, którzy w przyszłości, w roli wolontariuszy pomagaliby przy organizacji podobnych staży. Wówczas to przeszkolono 12 osób z Grodna, Brześcia, Lidy i Mińska w polskich firmach, głównie z obszaru przetwórstwa rolno-spożywczego oraz turystyki.

<czytaj więcej>


Zapraszam młodzież z Białorusi na staże zawodowe i wolontariat w Polsce.

Staże zawodowe i wolontariat w Polsce to projekt rozwojowy, adresowany do młodzieży z Białorusi, absolwentów szkół średnich i wyższych, studentów i młodych pracowników nauki, pracowników i działaczy białoruskich firm, instytucji otoczenia biznesu oraz osób bezrobotnych poszukujących pracy, w celu zdobycia dodatkowych umiejętności i kwalifikacji poprzez pobyt i pracę w konkretnej branży i konkretnym przedsiębiorstwie w Polsce.

<czytaj więcej>


Po wiedzę nabywaną doświadczeniem

W okresie od 5 lipca do 28 listopada 2010 r. zorganizowany został staż zawodowy w Polsce dla polskiej młodzieży z Białorusi. Założeniem generalnym stażu było przygotowanie kandydatów na instruktorów, którzy w przyszłości mogą samodzielnie organizować staże i wolontariat dla młodzieży z Białorusi w Polsce w różnych dziedzinach, branżach i specjalnościach.

<czytaj więcej>


PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com