Polsko-Białoruska Izba Handlowo Przemysłowa

ul. Kopernika 30/617, 00-336 Warszawa

Spotkanie z przedstawicielami biznesu.

Z inicjatywy Jego Ekscelencji Artura Michalskiego, Ambasadora  Nadzwyczajnego i Pełnomocnego Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Białorusi odbyło się w dniu 27.05.br. wirtualne spotkanie z przedstawicielami polskiego biznesu na temat  aktualnych warunków i ograniczeń dotyczących prowadzenia biznesu w Białorusi. Spotkanie, które prowadził Jego Ekscelencja Artur Michalski uczestniczyli: Arkadiusz Sarna, Radca ds. ekonomicznych Ambasady, Kazimierz Zdunowski, prezes Polsko-Białoruskiej Izby Handlowo-Przemysłowej, Anatol Vielikin , prezes Polskiego Klubu Biznesu w Białorusi, Mikołaj Tauber, kierownik Biura Zagranicznego w Mińsku PAIH, Paweł Kisiel, Prezes Grupy ATLAS,  Valery Tsilind, Dyrektor Grupy ERICPOL, Damian Mieloch, Z-ca Dyrektora DEKORA IST,

Podczas spotkania uczestnicy rozmawiali o warunkach pracy w czasie pandemii i możliwościach wsparcia. Organizacja pracy w dobie epidemii to wyzwanie, z jakim pracodawcy muszą mierzyć się po raz pierwszy.

Omawiano podstawowe ograniczenia dla biznesu wynikające z wdrożonych procedur walki z epidemią koronowirusa w Polsce i Białorusi. Aktualnie, wyjątkowo dokuczliwy dla biznesu jest obowiązek kwarantanny przy wjeździe i wyjeździe dla kadr kierowniczych i właścicieli biznesu, gdzie niezbędne wizyty wymagają szybkości i skuteczności działania. Prezes PBIHP Kazimierz Zdunowski zapowiedział wystąpienie do Wicepremier, Ministra Rozwoju Pani Jadwigi Emilewicz w sprawie rozszerzenia wyłączeń z obowiązku kwarantanny  w Rozporządzeniu RM z dnia 16.maja br. dla kadr kierowniczych i nadzoru właścicielskiego przedsiębiorstw  oraz przedstawicieli  bilateralnych izba handlowo-przemysłowych podczas wykonywania obowiązków kierowniczych lub interwencyjnych w biznesie transgranicznym. Inicjatywa spotkała się ze zrozumieniem i poparciem.

Zwracano uwagę na istotne zmiany w prowadzeniu transgranicznego biznesu oraz zwracano uwagę na wzrost zainteresowania rynkiem Białorusi przez polskich przedsiębiorców. Wyrażono nadzieję, że jeżeli pandemia koronowirusa będzie ustępowała w obecnym tempie to powstaną warunki do organizacji XXIII Polsko-Białoruskiego Forum Gospodarczego „Dobrosąsiedztwo” w IV kwartale br. Uczestnicy wysoko ocenili inicjatywę webinarium i podkreślali potrzebę kontynuowania tej formy komunikacji.

W podsumowaniu Jego Ekscelencja Artur Michalski podziękował za udział wszystkim uczestnikom, zapowiedział kontynuowanie webinariów, wskazując najbliższy termin w drugiej dekadzie czerwca oraz wykorzystanie zgłoszonych wniosków i propozycji w pracy dyplomacji ekonomicznej.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com