Wybory na Prezesa Polsko-Białoruskiej Izby Handlowo-Przemysłowej

Dn. 14 Października 2014 r. na posiedzeniu Rady Polsko-Białoruskiej Izby Handlowo-Przemysłowej, które odbyło się w siedzibie Izby przy ul. Kopernika w Warszawie, został wybrany nowy Prezes Polsko-Białoruskiej Izby Handlowo-Przemysłowej. Został nim Kazimierz Zdunowski, który dotychczas pełnił funkcję Sekretarza Generalnego Polsko-Białoruskiej Izby Handlowo-Przemysłowej. Pan Kazimierz Zdunowski został wybrany w wyborach tajnych...

Dn. 14 Października 2014 r. na posiedzeniu Rady Polsko-Białoruskiej Izby Handlowo-Przemysłowej, które odbyło się w siedzibie Izby przy ul. Kopernika w Warszawie, został wybrany nowy Prezes Polsko-Białoruskiej Izby Handlowo-Przemysłowej. Został nim Kazimierz Zdunowski, który dotychczas pełnił funkcję Sekretarza Generalnego Polsko-Białoruskiej Izby Handlowo-Przemysłowej. Pan Kazimierz Zdunowski został wybrany w wyborach tajnych.

Po posiedzeniu Rady nowy Prezes wraz z częścią uczestników posiedzenia złożyli kwiaty na grobie zmarłego 18 września br. Prezesa Izby Pana Józefa Łochowskiego oddając w ten sposób hołd jego pamięci.

 


Nota biograficzna

Zdunowski Kazimierz ur.12.08.1950r ukończył studia w SGPiS (obecnie SGH) na wydziale Ekonomiki Produkcji w 1973r. Ponadto ukończył w 1987r w SGPiS Studium Podyplomowe Ekonomiki Rolnictwa i Polityki Rolnej, w 1997r złożył egzamin i otrzymał Dyplom dla Kandydatów na Członków Rad Nadzorczych w Spółkach Skarbu Państwa, w 2000r ukończył kurs FAPA dla Organizatorów Wykorzystania Środków UE w Sektorze Rolnym, w 2001r ukończył w SGH Studium Podyplomowe Ubezpieczeń Majątkowych a w 2007r ukończył kurs i otrzymał Certyfikat – Odpowiedzialność Prawna Zarządu i Członków Rad Nadzorczych.

Posiada bogate doświadczenie zawodowe – ekonomiczne i menadżerskie. Kierował przedsiębiorstwami, pracował i działał w organizacjach społeczno – zawodowych rolników, zdobył doświadczenie parlamentarne kierując zespołem ekspertów. Posiada doświadczenie dziennikarskie. Obecnie zajmuje stanowisko Prezesa Polsko – Białoruskiej Izby Handlowo - Przemysłowej.

Kazimierz Zdunowski jest współautorem wydań książkowych: Podstawy planowania w organizacji kółek rolniczych. Zarys systemu i metod. LSW, W- wa, 1978r. ; Normy, mierniki i wskaźniki stosowane w rolnictwie. Wydawnictwo IERiGŻ, W- wa, 1985r. Opublikował ponad 200 artykułów w zakresie ekonomiki, planowania, finansów i inwestycji – w prasie specjalistycznej i popularnej. Jest autorem lub współautorem założeń do wielu ustaw, uchwał i rezolucji Sejmu RP oraz autorem ekspertyz i opinii dotyczących głównie budżetu państwa i polityki gospodarczej. Hobby – łowiectwo, kynologia łowiecka.