Informacje gospodarcze z białoruskiego rynku z dn. 14.12.2012

Ocena użytkowników:  / 1
SłabyŚwietny 

Opracowanie
WPHI Ambasady RP w Mińsku
Mińsk, dnia 14.12.2012

Istotne informacje gospodarcze z białoruskiego rynku ...

Komentarz WPHI do aktualnej sytuacji gospodarczej Białorusi

Kredyty w BYR (rublach białoruskich) są dla przedsiębiorstw bardzo drogie (powyżej 40% p.a.), co, zdaniem szefowej NB RB, stymuluje przedsiębiorstwa do dywersyfikacji, do likwidowania własnej  niegospodarności czy szybszego odzyskiwania należności w celu wypłaty płac pracownikom i zakupu surowców do produkcji.   

Wzrost PKB RB zostanie osiągnięty bez dodatkowej emisji pieniądza – N. Yermakova

Prezydent RB zażądał od rządu wykonania wzrostu PKB w wysokości 5-5,5% w stosunku do 2011 r. Wzrost PKB RB w okresie styczeń-październik 2012 r. wniósł 2,2%.
NB RB nie ma prawa do dodatkowej emisji i nie zamierza jej prowadzić. NB RB nie zamierza przeprowadzać dewaluację przy zwiększeniu tempa wzrostu gospodarczego RB, powiedziała szefowa NB RB.

Park słoneczny w obwodzie homelskim

W obwodzie homelskim na obszarach dotkniętych skutkami awarii w elektrowni atomowej w  Czarnobylu pojawi się park słoneczny. Projekt inwestycyjny zostanie realizowany w ciągu 3 lat. Wartość projektu wyniesie ok. 40 mln EUR. Planowana moc parku wyniesie ok. 30 MW.

Uruchomienie nowego zakładu produkcji europejskich serów żółtych
 
„Turovskiy molochnyi kombinat” planuje uruchomienie nowego zakładu produkcji europejskich serów. Projekt jest częścią programu państwowego rozwoju społeczno-gospodarczego i kompleksowego wykorzystania zasobów naturalnych Polesia Prypeckiego. Podstawowe urządzenia przeznaczone są do przetwórstwa mleka a linie skomponowane są na bazie rozwiązań konstrukcyjnych spółki Alfa Laval.
Akcjonariusze z uwzględnieniem dodatkowej emisji akcji zainwestowali w projekt ponad 50 mln EUR: 39,1% - środki własne, 45,2% - kredyty Belagroprombanku i 15,7% - linie kredytowe banków zagranicznych na zakup urządzeń. Zaplanowano, że przychody roczne ze sprzedaży wyniosą 100 mln EUR.

Wzmacnia się ekspansja litewskiego kapitału do RB

Mimo sankcji UE w stosunku do Białorusi, ekspansja litewskiego kapitału rośnie. W ciągu półtora roku biznesmeni bałtyccy ogłosili i zaczęli realizację w RB kilkunastu projektów inwestycyjnych. To jest prawie tyle, ile było w ciągu ostatnich 10 lat.
Najnowsze znaczące inwestycje litewskich spółek w białoruską gospodarkę:
1.    Projekty VMG Group  w zakresie obróbki drewna
2.    Projekt Mart Inn Food i Glera (akcjonariusze Maxima) w zakresie handlu detalicznego
3.    Projekt Norfos mazmena również w zakresie handlu detalicznego oraz budowa zakładu przetwórstwa warzyw w Wilejce.
4.    Achema Group zamierza sprywatyzować „Oshmyanskiy torfobriketnyi zavod”, który eksploatuje złoże „Mikulishki”.

Ranking efektywności białoruskich banków w okresie styczeń-wrzesień 2012 r.

Okres styczeń-wrzesień 2012 r. można scharakteryzować, jako czas odbudowy systemu bankowego po kryzysie finansowym 2011 r. W I kwartale br. bankom udawało się zarabiać na wysokich oczekiwaniach dewaluacyjnych podmiotów gospodarczych oraz wcześniej sformowanej bazie aktywów o wysokim oprocentowaniu, co miało pozytywny wpływ na wskaźnik zysku wszystkich banków. W II i III kwartale stawki na rynku aktywów zmniejszyły się, odpowiednio zmniejszyła się marża banków i stopa zysku. 
Najbardziej efektywnymi były banki, które zwiększyły zysk proporcjonalnie lub w większym stopniu niż tempo wzrostu kapitału i aktywów.

Lider rankingu Priorbank nie zademonstrował znacznych zmian aktywów. W ciągu III kwartałów 2012 r. wzrost aktywów wyniósł 6,8% do 13,6 bln BYR (ok. 1,6 mld USD). Kapitał banku wzrósł od początku roku o 18,4% do 1,98 bln BYR (ok. 232 mln USD). W ciągu I kwartału zysk Priorbanku wyniósł 213,1 mld BYR (ok. 25,07 mln USD). Później wzrost zysku netto znacznie się spowolnił i po III kwartałach br. wyniósł 459,3 mld BYR (ok. 54,03 mln USD).

BPS-Sberbank, który zajął 2 miejsce, zwiększał aktywa i kapitał szybciej niż Priorbank. Po III kwartale 2012 r. aktywa BPS-Sberbanku wyniosły 29,8 bln BYR (ok. 3,05 mld USD), tj. wzrost od początku roku o 17,6%. Jednocześnie wzrósł kapitału banku o 42,5% do prawie 2 bln BYR (ok. 235,3 mln USD). Najbardziej skutecznym dla banku był I kwartał 2012 r., kiedy bank zarobił 204,4 mld BYR (ok. 24,05 mln USD). Tempo przyrostu zysku w II-III kwartale spadło i w okresie styczeń-wrzesień 2012 r. zysk wyniósł 519,2 mld BYR (ok. 61,08 mln USD).

Dynamika wzrostu aktywów Sombelbanku, który zajął 3 miejsce, była jedną z najwyższych w systemie bankowym Białorusi. Aktywa wzrosły o 66,4% do 1,26 bln BYR (ok. 148,2 mln USD). Przy tym bank zwiększył kapitał o 35,4% do 147,4 mld BYR (ok. 17,34 mln USD). Ważnym jest, że Sombelbank w III kwartale miał większy zysk niż w pierwszym półroczu 2012 r. – 23,2 mld BYR (ok. 2,73 mln USD) wobec 15,4 mld BYR (ok. 1,81 mln USD). Nie jest wykluczone, że bank znalazł nowych klientów o wysokich dochodach, którzy pozwolili bankowi osiągnąć taki wynik.

Główne banki Belarusbank i Belagroprombank, posiadające największe aktywa w systemie bankowym (aktywa Belarusbanku przekraczają ponad 2-krotnie aktywa Belagroprombanku – 125,5 bln BYR (ok. 14,76 mld USD) wobec 57,5 bln BYR (ok. 6,76 mld USD) za III kwartały 2012 r.) nie wchodzą do grona liderów z powodu niskich wskaźników dot. stosunku zysku do aktywów. Przyczyna polega na tym, że obydwa banki zajmują się obsługą dużych projektów o kredytowaniu dyrektywnym i marża tych kredytów jest ściśle ograniczona. W pozycji stosunek zysku do aktywów Belarusbank zajmuje 27 miejsce a wskaźnik wynosi 0,9%, Belagroprombank - 21 miejsce ze wskaźnikiem 1,45%. W pozycji stosunek zysku do kapitału Belarusbank zajmuje 25 miejsce – 5,13%, Belagroprombank – 19 miejsce – 8,67%.

Wśród niedużych banków warto zwrócić uwagę na Onerbank, który zajmuje 29 miejsce wg wielkości aktywów i 27 miejsce wg wielkości kapitału, ale bank wykazuje wysoki zysk, szczególnie w I kwartale br. W pozycji stosunek zysku do aktywów Onerbank jest liderem wśród białoruskich banków (11,6%),  a w pozycji stosunek zysku do kapitału pozostaje w tyle jedynie za Sombelbankiem i BPS-Sberbankiem; wskaźnik Onerbanku wynosi 26,71%.

Ranking zamyka BIT-bank, utworzony w lutym 2012 r. i znajduje się w stadium wejścia na białoruski rynek bankowy. W III kwartale bank osiągnął zysk, ale za 9 miesięcy b.r. poniósł stratę w wysokości 3,5 mld BYR (ok. 410 tys. USD).
Wśród pozostających w końcu rankingu znajduje się Białoruski Bank Małego Miznesu. Bank zmniejszył wielkość aktywów o 7,8% do 431 mld BYR (ok. 50,75 mln USD) w okresie styczeń-wrzesień 2012 r. Jednocześnie prawie dwukrotnie zwiększył kapitał – do 68 mld BYR (ok. 8 mln USD). W II kwartale bank poniósł straty, które udało się skompensować w III kwartale.

 

 

Ranking efektywności białoruskich banków w okresie styczeń-wrzesień 2012 r.

 

Ranking efektywności białoruskich banków w okresie styczeń-wrzesień 2012 r.

 

Msce w rank.

Nazwa banku      (1)

Średni wskaźnik aktywów za I-IX, mln BYR/mln USD (2)

Średni wskaź- nik kapitału za I-IX, mln BYR/mln USD (3)

Zysk netto za I-IX, mln BYR/mln USD   (4)

Stos. zysku netto do średn. sumy akty- wów, w % (5=(4)/ (2)*100)

Stos. zysku netto do średn. sumy kapit., w %

(6=(4)/ (3)*100)

Rank. wg akty- wów, ilość pkt   (7)

Rank. – stos. zysku netto do średn. wart. akty-

wów il. pkt (8)

Rank. – stos. zysku netto do średn. sumy akty- wów, il. pkt (9)

Og. rank., ilość pkt (10)

1 Priorbank

12 966 251,4/ 1525,4

1 807 385,1/ 212,6

459 317,9/ 54,0

3,54%

25,41% 27 29 28 84
2 BPS-Sberbank

27 016 681,4 /3178,4

1 694 465,5/ 199,3

519 229,5/ 61,1

1,92% 30,64% 30 18 31 79
3 Sombelbank

929 391,5/ 109,3

121 930,3/ 14,3

38 567,0/ 4,5

4,15% 31,63% 15 30 32 77
4 Belgazprombank

8 956 864,9/ 1053,7

1 096 966,1/ 129,1

277 929,7/ 32,7

3,10% 25,34% 26 23 27 76
5 MTBank

2 084 371,5/ 245,2

265 927,1/ 31,3

67 830,5/ 8,0

3,25% 25,51% 20 25 29 74
  6-8 Bank BelVEB

13 120 156,6/ 1543,5

1 823 967,8/ 214,6

262 697,5/ 30,9

2,00% 14,40% 28 20 21 69
Bank Torgovyi Kapitał

3 461 462,7/ 407,2

721 344,9/ 84,9

110 653,7/ 13,0

3,20% 15,34% 23 24 22 69
Tekhnobank

1 096 506,9/ 129,0

245 536,1/ 28,9

38 602,7/ 4,5

3,52% 15,72% 18 28 23 69
9-10   Bank Moskva-Minsk

4 274 977,8/ 502,9

453 224,1/ 53,3 77 850,2/ 9,2 1,82% 17,18% 24 17 25 66
Onerbank

165 789,0/ 19,5

69 251,5/ 8,1

18 498,0/ 2,2 11,16% 26,71% 4 32 30 66
11-12 Bank VTB (Białorus)

6 774 819,8 / 797,0

429 573,3/ 50,5

90 291,4/ 10,6

1,33% 21,02% 25 11 26 62
Belorusskiy narodnyi bank 807 026,5/ 94,9 173 737,6/ 20,4

27 903,8/ 3,3

3,46% 16,06% 11 27 24 62
13-15 Belagroprombank

52 281 433,0 / 6150,8

8 717 979,5/ 1025,6

755 765,0/ 88,9

1,45% 8,67% 31 12 14 57
Belinvestbank

15 974 074,8/ 1879,3

1 695 606,4/ 199,5

179 739,5/ 21,1

1,13% 10,60% 29 9 19 57
Kredeksbank 335 968,4/ 39,5 200 507,2 / 23,6 22 543,9/ 2,7 6,71% 11,24% 6 31 20 57
16 Paritetbank 1 052 639,9/ 123,8 190 934,8 / 22,5 16 922,2/ 2,0 1,61% 8,86% 17 15 15 47
17-18 Belarusbank 113040770,5/ 13298,9 19760 080,2/ 2324,7 1 013 221,8/ 119,2 0,90% 5,13% 32 6 8 46
Evrobank 93 605,0 / 11,0 32 898,8/ 3,9 3 111,0 / 0,4 3,32% 9,46% 3 26 17 46
19 Fransbank 582 712,2/ 68,6 207 080,9/ 24,4 15 640,3/ 1,8 2,68% 7,55% 9 22 12 43
20-21 Belswissbank 924 392,7/ 108,8 217 085,3/ 25,5 15 565,6 / 1,8 1,68% 7,17% 14      
  PPB-Bank 920 130,5/ 108,3 123 071,5/ 14,5 12 008,2 / 1,4 1,31% 9,76% 13 10 18 41
22-23 Belrosbank 2 604 067,7/ 306,4 254 876,9/ 30,0 19 466,2 / 2,3 0,75% 7,64% 21 5 13 39
BTA-Bank 727 699,5/ 85,6 119 208,3/ 14,0 10 633,1/ 1,25 1,46% 8,92% 10 13 16 39
24 Zepter Bank 462 146,0/ 54,4 239 428,3/ 28,2 10 660,9/ 1,3 2,31% 4,45% 8 21 7 36
25 Home Credit Bank 951 652,8/ 112,0 223 102,9/ 26,2   9 084,8 / 1,1   0,95% 4,07% 16 8 6 30
26 Absolut Bank 243 268,6/ 28,6 52 327,2/ 6,2 3 673,2/ 0,4 1,51% 7,02% 5 14 10 29
27-29 Alfa-Bank

3 009 697,6/ 354,1

260 643,7/ 30,7

5 156,9 / 0,6

0,17% 1,98% 22 3 3 28
Delta Bank

1 116 719,4/ 131,4

123 671,0 / 14,5

3 685,1 / 0,4

0,33% 2,98% 19 4 5 28
Trust Bank 913 475,5/ 107,5 137 570,5/ 16,2 8 514,3 / 1,0 0,93% 6,19% 12 7 9 28
30 Mezhdunarodnyi Rezervnyi Bank

47 302,0/ 5,6

38 277,4 / 4,5 916,7/ 0,1 1,94% 2,39% 1 19 4 24
31 Belorusskiy Bank Malogo Biznesa

439 484,9/ 51,7

37 346,9/ 4,4 116,3 / 0,014 0,03% 0,31% 7 2 2 11
32 BIT-Bank

80 364,5/ 9,5

47 604,8 / 5,6

-3 466,5/ -0,4

-4,31% -7,28% 2 1 1

4


1. Obliczenie rankingu przeprowadzono na podstawie trzech czynników:
- Średniego wskaźnika aktywów za I-IX 2012 r.;
- Stosunku zysku netto (po opodatkowaniu) do średniej wartości aktywów za I-IX 2012 r.;
- Stosunku zysku netto do średniego wskaźnika kapitału za I-IX 2012 r.

2. Średnie znaczenie aktywów za I-IX zostało obliczone na podstawie danych kwartalnych bilansu oraz rachunku zysków i strat za okres styczeń-wrzesień 2012 r. Średnia wartość aktywów za kwartał to suma danych dot. wartości aktywów na początku roku i końcu okresu podzielona przez 2. Średnią wielkość aktywów za I-IX miesięcy obliczono sumując średnie wskaźniki każdego z trzech kwartałów i dzieląc je przez 3.

3. Podobnie obliczano wartość średniego kapitału dla każdego z banków.

4. Przy sporządzaniu ostatecznej oceny, wszystkie trzy analizowane parametry były równoważne. Biorąc pod uwagę liczbę banków komercyjnych w białoruskim systemie bankowym (32), przy osiągnięciu przez bank pierwszego miejsca w rankingu wg każdego z parametrów dodawano mu 32 punkty, drugiego miejsca - 31, trzeciego - 30, z kolejnym obniżaniem o 1 punkt dla każdej pozycji, aż do 1 punktu za ostatnie miejsce.

5. Ogólny ranking jest wynikiem zsumowania punktów dla każdego z trzech parametrów. Maksymalna możliwa wartość punktacji wynosi 96 punktów, minimalna - 3 punkty.
 


Opracowano przez WPHI w Minsku
na podstawie: http://doingbusiness.by