Informacje gospodarcze z białoruskiego rynku z dn. 28.12.2012

Ocena użytkowników:  / 2
SłabyŚwietny 

Opracowanie
WPHI Ambasady RP w Mińsku
Mińsk, dnia 28.12.2012

Istotne informacje gospodarcze z białoruskiego rynku ...

Białoruś powraca do czasów „złotej akcji” – projekt dekretu

Państwowy Komitet ds. Mienia przygotował projekt dekretu dot. nadzoru właścicielskiego w spółkach akcyjnych. Dokument przewiduje możliwość skierowania przez państwo upoważnionych przedstawicieli do spółek akcyjnych, które zostały utworzone na bazie przedsiębiorstw państwowych w procesie prywatyzacji, nawet do tych, gdzie państwo nie ma udziału, co faktycznie cofnie Białoruś do czasów „złotej akcji”.
Upoważniony przedstawiciel będzie bronił prawa akcjonariuszy mniejszościowych, obywateli białoruskich, powiedział przedstawiciel Państwowego Komitetu ds. Mienia. Przede wszystkim to dotyczy spółek akcyjnych, Projekt dekretu został wniesiony do rozpatrzenia przez rząd.
W październiku br. prezydent RB znacjonalizował dwa zakłady cukiernicze „Kommunarka” i „Spartak” i zarządził zaostrzenie kontroli działalności spółek akcyjnych oraz przygotowanie odpowiedniego projektu dekretu. Lukashenko podkreślił, że system zarządzania majątkiem państwowym jest skuteczny tylko w tym przypadku, jeśli „spółki akcyjne rozwiązują ogólnopaństwowe cele, a nie zamykają się w wąskich interesach korporacyjnych”. 
Nadzór właścicielski faktycznie jest nową odmianą instytutu „złotej akcji” (specjalnego prawa państwa do zarządzania przedsiębiorstwem), która obowiązywała na Bialorusi w okresie 1997-2008. 
Na razie nie jest jasne, czy państwowy przedstawiciel będzie miał wpływ na decyzje organów wykonawczych spółek akcyjnych.

Opracowanie WPHI na podstawie artykułu:
http://afn.by/news/i/174907

Wysoka inflacja i niestabilność makroekonomiczna pozostają głównymi problemami prywatnego biznesu w RB

W badaniu, zorganizowanym po raz kolejny przez  Minskiy  Stolichnyi Soyuz Predprinimatelei i Rabotodateley, uczestniczyło 201 przedstawicieli MSP.
Wśród głównych problemów, z którymi spotykają się biznesmeni, były inflacja i makroekonomiczna niestabilność - 54,7%, Brak pieniędzy i skomplikowany proces ich pozyskania zgłosiło  30,9%, wysokie stawki podatków oraz skomplikowany system podatkowy (26,8% i 18,4% odpowiednio).
Brak bezpieczeństwa prawnego odczuwa  23,4% badanych.
Problemy z państwową administracją, licencjonowaniem i certyfikacją zgłosiło  (19,4%) badanych.
Jednocześnie zostały wskazane przyczyny, zniechęcające osoby prywatne do utworzenia własnej spółki:
a) Problemy z pozyskaniem finansowania – 33%.
b) Wysokie ryzyko działalności spółki - 25%.
c) Brak umiejętności biznesowych i nierozumienie od czego i jaki biznes warto rozpocząć, a także  świadomość  faktu, że trzeba będzie dużo pracować.
Badania potwierdziły, że otoczenie instytucjonalne jest ważnym czynnikiem wpływającym na rozszerzenie prywatnego biznesu, a obojętność ze strony władz w stosunku do sektora prywatnego ma negatywny wpływ na rozwój tego  biznesu.

Ujemne saldo handlu zagranicznego Białorusi towarami w październiku 2012 r. wyniosło 474,4 mln USD

Ujemne saldo handlu zagranicznego towarami w październiku 2012 r. wyniosło 474,4 mln USD, tj. wzrost o 33% w porównaniu z wrześniem 2012 r.
Eksportu towarów w październiku br. wyniósł 3,56 mld USD, tj. wzrost o 11,3%,  natomiast import zwiększył się o 3,72% do 3,71 mld USD wobec września 2012 r.
W okresie styczeń-październik 2012 r. dodatnie saldo handlu zagranicznego wyniosło 913,5 mln USD wobec ujemnego saldo w wysokości 3,64 mld USD w styczniu-październiku 2011 r.
Eksport  towarów od początku roku wyniósł 39,4 mld USD, tj. wzrost o 16,6%. Import wyniósł 38,49 mld USD, tj. wzrost o 2,8%.
Ujemne saldo handlu z krajami WNP w okresie styczeń-październik 2012 r. wyniosło 5,9 mld USD (spadek o 4,9% w porównaniu z analogicznym okresem 2011 r.), w tym z Rosją – minus 9,94 mld USD (+19,5%).
W handlu z krajami spoza WNP osiągnięto dodatnie saldo w wysokości 6,81 mld USD, tj. 2,7-krotny wzrost w porównaniu z analogicznym okresem 2011 r. W handlu z UE saldo było dodatnie w wysokości 8,39 mld USD, tj. 1,49-krotny wzrost w porównaniu z  analogicznym okresem 2011 r.
Struktura handlu wygląda następująco: na kraje WNP przypada 57,7% obrotów, na kraje spoza WNP – 42,3%.

Mingorispolkom ma prawo do pierwokupu akcji 25 przedsiębiorstw państwowych

Wykaz zawiera następujące przedsiębiorstwa:
ZAO „Atlant”, OOO „Keramin”, OAO „Gorizont”, OAO MAZ”, OAO „MMZ”, OAO „Minskiy podshipnikovyi zavod”. OAO „MPOVT”, OAO „Minskiy zavod otopitelnogo oborudovaniya”, OAO „Zavod „Elektronika”, OAO „Stankostroitelnyi zavod im. S.M.Kirova”,  SOAO „Kommunarka”, OAO „Konditerskaya fabrika „Slodych”, OAO „Krinitsa”, OAO „Pivzavod „Olivaria”, ZAO „Minskiy zavod bezalkogolnykh napitkov”, OAO „Minskiy margarinovyi zavod”, OAO „Drozhzhevoy kombinat”, OAO „Minskiy kombinat khleboproduktov”, OAO „Minskoblkhleboprodukt”, OAO Krion”, OAO „Kamvol”, przedsiębiorstwa obuwniczego „Luch”, OAO „Aviakompania Transaviaeksport”, OAO „Zavod Promburvod” i OAO „Zorina”.
Jeśli akcjonariusz tych przedsiębiorstw zamierza sprzedać własne akcje (udziały w funduszu założycielskim), to jest zobowiązany zawiadomić w formie pisemnej listem poleconym odpowiedni Komitet Wykonawczy lub Miński Miejski Komitet Wykonawczy oraz określić cenę sprzedaży lub rozmieścić zgłoszenie sprzedaży akcji w Białoruskim Zautomatyzowanym Systemie Notowań Białoruskiej Giełdy Walutowo-Kapitałowej. Jeśli w ciągu 90 dni kalendarzowych po takim zgłoszeniu dany Komitet Wykonawczy nie podjął decyzji dot. zakupu akcji wg zgłoszonej ceny (akcjonariusz dostaje powinien otrzymać decyzję w formie pisemnej od Komitetu Wykonawczego w ciągu 10 dni kalendarzowych od dnia jej podjęcia), akcje mogą być sprzedane osobie trzeciej po cenienie niższej od wcześniej zgłoszonej oraz  pod warunkiem zawiadomienia odpowiedniego Komitetu Wykonawczego.
Prawo do pierwokupu akcji (udziałów w funduszach założycielskich) w spółkach gospodarczych mają obwodowe komitety gospodarcze oraz Miński Miejski Komitet Wykonawczy zgodnie z  Dekretem Prezydenta RB nr 677 z dnia 16 listopada 2006 r. 


Od 2013 r. wchodzą w życie zmiany w systemie podatkowym dla podmiotów gospodarczych stosujących uproszczony tryb opodatkowania 

Od 2013 r. dla podmiotów gospodarczych, które nie płacą podatku VAT i stosują uproszczony system opodatkowania, stawka podatku w wysokości 15% od dochodu brutto zostanie zmieniona na podatek w wysokości 3% od przychodu ze sprzedaży detalicznej. To dotyczy podmiotów gospodarczych, gdzie ilość pracowników nie przekracza 15 osób, a przychody brutto nie przekraczają 480 tys. USD.
Od 2013 r. zostaną zmienione stawki podatku przy stosowaniu uproszczonego systemu opodatkowania. Stosowana stawka  VAT 5% zostanie obniżona  do 3%. Stawka dla podmiotów nie płacących VAT będzie zmniejszona z 7% do 5%. Jednocześnie zostaną zwiększone kryteria dot. przychodu brutto z 3,4 mld BYR (ok. 398 tys. USD) do 8,2 mld BYR (ok. 959 tys. USD) oraz dot. ilości pracowników z 15 osób do 50 osób do stosowania uproszczonego systemu opodatkowania bez stosowania VAT.
Zmiany również dotyczą obliczania bazy podatkowej podatku przy stosowaniu uproszczonego systemu opodatkowania. Przedsiębiorstwa stosujące księgowość będą określać przychód wg zasady naliczenia, natomiast podmioty uwzględniające ewidencję w księdze  przychodów i wydatków – po dokonanej  zapłacie.
Jednocześnie dla podmiotów gospodarczych stosujących uproszczony system opodatkowania zostanie wprowadzony podatek od nieruchomości. 
Rezultatem takich zmian jest wprowadzenie jednolitej bazy podatkowej w postaci przychodu brutto, a także zmniejszenie ilości stawek podatku przy stosowaniu uproszczonego systemu opodatkowania z 6 do 4, co zmniejszy obciążenie podatkowe.
Wg danych Ministerstwa Podatków RB, 138580 podmiotów gospodarczych stosuje uproszczony system opodatkowania. Za 10 miesięcy 2012 r. wpływy do budżetu z tytułu opodatkowania podmiotów gospodarczych stosujących uproszczony system opodatkowania wyniosły 434 mln USD, tj. wzrost o 3,5%.

Prezydent RB zaaprobował projekty porozumień kredytowych z EBOR i NIB o wartości 43,25 mln EUR

Prezydent RB zaaprobował, jako podstawę do prowadzenia negocjacji, projekty porozumień kredytowych z RB dot. pozyskania w 2012 r. kredytu od EBOR w wysokości o 18,25 mln EUR oraz od Nordycki Bank Inwestycyjny  do 25 mln USD w celu realizacji projektu: „Białoruś: infrastrukturalny projekt ekologiczny – I etap”.
Kredyty EBOR i NBI zostaną wykorzystane przez białoruskie przedsiębiorstwa komunalne
w celu zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do wody oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii.


Białoruś do 2015 r.  planuje skierować 64 bln BYR (ok. 7,48 mld USD) na modernizację przedsiębiorstw rolnych

Na sumę te składają się środki własne przedsiębiorstw, inwestycje zagraniczne, kredyty. W ciągu najbliższych 2-3 lat zaplanowano zmodernizować rolnictwo RB i przygotować go
do efektywnego funkcjonowania w warunkach WOG i dostosować do potrzeb światowego rynku żywnościowego.
Zaplanowano, że w rezultacie modernizacji produkcja mleka do 2015 r. wzrośnie do 10 mln ton (w okresie styczeń-październik 2012 r. produkcja mleka wyniosła 5,8 mln ton), do 2020 r. –
do 12,5 mln ton. Produkcja mięsa do 2020 r. wyniesie 2,7 mln ton (w okresie styczeń-październik 2012 r. produkcja mięsa wyniosła 1,25 mln ton). Wg prognozy, w 2012 r. wielkość produkcji wyrobów zwierzęcych wyniesie 1,62 mln ton, tj. wzrost o 7,8% w porównaniu z 2011 r.  
Zostało postawione zadanie już w 2013 r. doprowadzić udział produkcji z wysoką wartością dodaną w eksporcie do 30%, a do 2015 r. – do 70%.  
Na Białorusi działają 83 gospodarstwa (7% ogólnej ilości) z wysokim poziomem produkcji i efektywnością. Udział przedsiębiorstw z niskim poziomem produkcji wynosi 22%, którym właśnie zostanie udzielona szczególna uwaga podczas modernizacji.

Minskiy motornyi zavod” (MMZ) w obwodzie mińskim (m. Stołbce) rozpoczął budowę zakładu produkcji odlewów sferoidalnych -  wartości inwestycji 110,6 mln EUR  

Budowę nowego zakładu zaplanowano zakończyć w 2017 r. W rezultacie realizacji projektu MMZ będzie miał odlewy z  żelaza sferoidalnego, dzięki temu zwiększy eksport, zmniejszając uzależnienie od importu.
 Z wykorzystaniem nowoczesnych technologii zaplanowano, że zdolności produkcyjne nowej odlewni powinny wynosić 50 tys. ton odlewów rocznie oraz produkcja będzie obejmować 120 rodzajów odlewów o masie od 0,2 do 200 kg.
MMZ planuje przeznaczyć 38,5 mln EUR na roboty budowlano-montażowe, a projekt realizować w 2-ch etapach: pierwszy etap przewiduje (2014 r. mocy produkcyjne wyniosą 18 tys. ton odlewów rocznie) opracowanie projektu architektoniczno-budowlanego (odlewnia wraz z kompleksem administracyjnym, podstacja, kolej), zakup, montaż i uruchomienie urządzeń w wydziałach,  produkujących uchwyty bloku cylindrów i małe serie odlewów wg technologii mieszanek utwardzanych na zimno. 
Drugi etap (2017 r., wzrost mocу produkcyjnych o 32 tys. ton rocznie) zawiera dalsze roboty budowlano-montażowe, zakup, montaż i uruchomienie urządzeń w wydziałach, produkujących bloki cylindrów, głowice i uruchomienie zautomatyzowanego kompleksu do produkcji odlewów (koło zamachowe, obudowa koła zamachowego).  

W 2013 r. zaplanowano zwiększyć produkcję szkła płaskiego 2-krotnie, do 42 mln m2

W ramach realizacji projektów inwestycyjnych w przemyśle szklarskim zaplanowane jest 2-krotne zwiększenie wielkości produkcji szkła płaskiego do 42 mln m2 rocznie.
W ciągu 2012 r. huty szkła realizowały szereg projektów inwestycyjnych i innowacyjnych, rozszerzyły własny asortyment i wielkość produkcji wyrobów ze szkła, od szkła typu float do naczyń kryształowych, czy opakowań medycznych.  
W ramach realizacji programów antyimportowych zostały zakończone projekty dot. organizacji produkcji pojemników szklanych w zakładzie „Yelizovo” (obwód Mohylev) oraz różnego rodzaju opakowań w zakładzie „Gomelskiy steklozavod”. Kończą się roboty dot. modernizacji filii OAO „Gomelsteklo” -  Gomelskiy GOK, co pozwala już teraz produkować zmielony pył kwarcowy, frakcjonować piaski szklane. Te projekty inwestycyjne pozwalają zaoszczędzić środki walutowe oraz zwiększyć udział białoruskich wyrobów szklanych, w tym i na własnym rynku. 
Nadal trwa modernizacja jednej z linii w OAO „Gomelsteklo” z przeznaczeniem na uruchomienie  produkcji szkła energooszczędnego.
Szereg projektów inwestycyjnych zostało realizowanych w zakładzie grodzieńskim. Wzrost mocy produkcyjnych wyniósł ponad 700 tys. m2, co daje aktualnie wielkość produkcji szkła – prawie do 2 mln m2 rocznie. Udział eksportu szkła wzorzystego i szkła zbrojonego w sprzedaży ogółem wyniósł 36,4%. Poza tym został uruchomiony pierwszy etap projektu inwestycyjnego z zakresu organizacji produkcji opakowań medycznych ze szkła przezroczystego. Drugi etap przewiduje produkcję opakowań medycznych ze szkła pomarańczowego.    
Przedsiębiorstwo OAO „Steklozavod „Neman” (Berezovka, obwód Grodno) kontynuuje realizację projektu inwestycyjnego dot. produkcji wełny szklanej. Zaplanowano, że zakład zwiększy asortyment produkcji: zwoje, maty, płyty i pozostałe wyroby ze szkła, które obecnie nie są produkowane w RB. Zaplanowana moc produkcyjna wełny szklanej wynosi 15 tys. ton rocznie.   
Obecnie przed białoruskimi przedsiębiorstwami został postawiony cel dot. eksportu gotowej produkcji, a nie surowców w postaci szkła płaskiego. „Gomsteklo” produkuje ponad 20 mln m2 szkła płaskiego rocznie, zapotrzebowanie Białorusi wynosi 6-10 mln m2, a pozostała część jest eksportowana. Białoruscy producenci szkła szczelinowego zaspokajają ok. 60% zapotrzebowania RB, a pozostała część jest importowana z Rosji lub z Polski.    


Białoruś planuje produkować włókno poliestrowe z kazachstańskiego paraksylenu 

Projekt przewiduje realizację projektu inwestycyjnego w przedsiębiorstwie „Mogilevkhimvolokno” wraz z kazachstańską spółką „Kazmunaygaz” w zakresie produkcji włókna poliestrowego. Zaplanowano, że moce produkcyjne nowego kompleksu wyniosą 600 tys. ton włókna poliestrowego rocznie. 
Zakończenie projektu przewidziane jest w 2020 r.


Na Białorusi na modernizację produkcji materiałów budowlanych do 2015 r. zostanie przeznaczone 1,45 mld USD


Ministerstwo Architektury RB opracowało program modernizacji przemysłu materiałów budowlanych i konstrukcji do 2015 r. Główny cel programu polega na uruchomieniu nowych i modernizacji istniejących zakładów wraz z zastosowaniem własnych surowców oraz nowoczesnych technologii wysoko-produkcyjnych, technologii B+R i energooszczędnych. 
W ramach programu zaplanowano zakończyć realizację głównych projektów innowacyjnych, co pozwoli dwukrotnie zwiększyć produkcję cementu, zmniejszyć koszty surowców energetycznych do produkcji tony klinkieru do 25% aktualnych,  dwukrotnie zwiększyć moce dot. produkcji szkła płaskiego, zorganizować produkcję nowych wyrobów: szkła laminowanego, szkła z pokryciem, w tym energooszczędnego, wełny szklanej, itd.


Białoruś zamierza do 2017 r. zbudować kombinat górniczo-wzbogacający na bazie złoża żwiru „Sitnitskoe” (obwód Brest)

Projekt przewiduje budowę trzech linii technologicznych do produkcji żwiru, o mocy do 3-ch mln ton rocznie każda.
Budowa nowego zakładu jest związana z wysokim zapotrzebowaniem na żwir zarówno na rynku białoruskim, jak i zagranicznym. W szczycie sezonu, kiedy popyt na żwir jest wysoki,  na białoruskim rynku jest ostry deficyt żwiru granitowego, szczególnie drobnych frakcji. Obecnie aktywnie realizują się programy dot. budowy autostrad  i dróg o wysokim poziomie i jakości, co oznacza, że popyt na żwir wśród budowniczych dróg  jest wysoki.  


«Henkel Bautechnik» zainwestuje 5 mln EUR w produkcję ciekłych materiałów budowlanych

SOOO «Henkel Bautechnik» (Zaslavl, obwód Minsk) w ciągu najbliższych dwóch lat zainwestuje 5 mln EUR w budowę jeszcze jednego zakładu produkcji silikonowych i silikatowych tynków, specjalistycznych farb. Zdolność produkcyjna  nowego zakładu wyniesie 20 tys. ton rocznie. 
Obecnie produkcja wyrobów suchych wynosi 100 tys. ton rocznie, wielkość produkcji  w 2012 r. wyniesie ok. 60 tys. ton (+15% w porównaniu z 2011 r.). Udział SOOO «Henkel Bautechnik»
na białoruskim rynku podobnej produkcji wynosi ok. 30% rynku ogółem, a po uruchomieniu nowego zakładu spółka planuje mieć udział na rynku farb w wysokości 25-30%. 

Rosja i Białoruś mają zamiar do udoskonalenia systemu kontroli ładunków roślinnych na granicach UC 

Negocjacje dotyczą obniżenia ryzyka wwozu obiektów, po okresie kwarantanny, na terytorium UC. Rosyjska strona jest zaniepokojona tym faktem, że znaczna część wwożonych ładunków podlegających kwarantannie  nie podlega odpowiedniej kontroli.

Opracowanie WPHI w Minsku na podstawie
PRIME-TASS  - II dek. grudnia 2012