Informacje gospodarcze z białoruskiego rynku z dn. 20.11.2012

Ocena użytkowników:  / 2
SłabyŚwietny 

Opracowanie
WPHI Ambasady RP w Mińsku
Mińsk, dnia  20.11.2012

Istotne informacje gospodarcze z białoruskiego rynku ...

Komentarz WPHI do aktualnej sytuacji gospodarczej Białorusi

Ujemne saldo handlu zagranicznego Białorusi towarami we wrześniu 2012 r. wyniosło 358 mln USD, tj. spadek o 1,5% w porównaniu z sierpniem 2012 r. 

Dodatnie saldo handlu zagranicznego Białorusi towarami w okresie styczeń-wrzesień 2012 roku wyniosło 1,31 mld USD przy wartości minus 3,38 mld USD w analogicznym okresie 2011 roku. 

Wzrost eksportu towarów wyniósł 19,2% do 36,1 mld USD, a wzrost importu - o 3,3% do 34,78 mld USD. 

Na Białorusi od listopada 2012 r. zostały podwyższone ceny detaliczne na wyroby mleczarskie i chleb  

Ministerstwo Gospodarki pozwoliło producentom podwyższyć ceny detaliczne na wyroby mleczarskie od 4% do 35% w zależności od produktu oraz na wyroby piekarnicze – od 3% do 10%. Rozporządzenie MG RB nr 86.  

Zostały podwyższone ceny o 4%na pełnotłuste rodzaje mleka, kefiru, śmietany, twarogu, a także na analogiczne produkty mleczne zawierające dodatki smakowe i wypełniacze.  

Ceny na produkty mleczne niskotłuszczowe oraz produkty mleczne (mleko i kefir o zawartości tłuszczu do 3,5%, śmietana – do 25%, twaróg – do 9%) nie zawierające dodatków smakowych i wypełniaczy, których prawie brak obecnie produkcji z powodu ich nierentowności, zostaną podwyższone o 35% w celu podwyższenia zainteresowania wśród producentów i zwiększenia tego rodzaju produkcji.  

Maksymalne ceny detaliczne na 1 l mleka pasteryzowanego nie zawierającego dodatków smakowych i wypełniaczy, w workach PP, o zawartości tłuszczu 3,5% wynoszą 4,37 tys. BYR (0,51 USD), o zawartości tłuszczu 2,5% - 3,51 tys. BYR (ok. 0,41 USD), a o zawartości tłuszczu 1,5% - 2,68 tys. BYR (ok. 0,32 USD). Maksymalne ceny detaliczne na 1 kg kefiru z mleka krowiego nie zawierającego dodatków smakowych i wypełniaczy w workach PP o zawartości tłuszczu 3,5% wynoszą 4,41 tys. BYR (0,52 USD), o zawartości tłuszczu 3,2% - 4,3 tys. BYR (ok. 0,5 USD), o zawartości tłuszczu 2,5% - 3,59 tys. BYR (ok. 0,43 USD), o zawartości tłuszczu 1,5% - 2,78 tys. BYR (ok. 0,33 USD), na kefir chudy – 2,45 BYR (ok. 0,29 USD). Maksymalne ceny detaliczne na 1 kg śmietany nie zawierającej dodatków smakowych i wypełniaczy, o zawartości tłuszczu 25%, wynoszą 17,53 tys. BYR (2,07 USD), o zawartości tłuszczu 20% - 14,03 tys. BYR (ok. 1,65 USD). Maksymalne ceny detaliczne na 1 kg twarogu nie zawierającego dodatków smakowych i wypełniaczy o zawartości tłuszczu 9% wynoszą 18,27 tys. BYR (2,15 USD), o zawartości tłuszczu 5% - 16,31 tys. BYR (ok. 1,92 USD), na twaróg chudy – 14,16 BYR (1,67 USD).

Maksymalne ceny detaliczne na chleb czarny i  biały podwyższono o 10%, na inne rodzaje wyrobów piekarniczych – o 3%. Ceny na 1 kg chleba żytniego z mąki żytniej i pszennej (za wyjątkiem zaparzonej) – 2,3 tys. BYR (0,28 USD), na chleb żytni z mąki żytniej i pszennej, zaparzony zawierający dodatkowe białoruskie surowce - 3,89 BYR (0,46 USD), chleb biały i chlebki z mąki pszennej wyższego gatunku o zawartości cukru i tłuszczu w ilości nie przekraczającej 14% o wadze 0,30 kg lub więcej – 4,51 tys. BYR (0,53 USD), na chleb biały i chlebki  z pierwszego gatunku mąki – 3,92 tys. BYR (0,46 USD).

Ministerstwo Łączności Białorusi bada zainteresowania inwestorów mobilnym dostępem szerokopasmowym do Internetu  

Ministerstwo Łączności Białorusi bada interes inwestorów w realizacji projektów inwestycyjnych dot. organizacji szerokopasmowego szybkiego dostępu do Internetu wraz ze stosowaniem perspektywicznych technologii  bezprzewodowych (Wi-Max, LTE).  

Ministerstwo Łączności zaprasza indywidualnych przedsiębiorców i podmioty prawne do realizacji projektów inwestycyjnych dot. tworzenia sieci bezprzewodowego i szerokopasmowego dostępu,  w celu świadczenia usług transferu danych na terytorium Białorusi, z wykorzystaniem  wolnego pasma częstotliwości radiowych w zakresie 3,4-3,6 GHz i 5 GHz.

Projekt może być realizowany jako Wi-Max, LTE (4G). Wymagania dotyczą jedynie urządzeń, ich technicznych charakterystyk, mocy promieniowania oraz klasy promieniowania.   

Do udziału w projekcie zaproszono białoruskie podmioty gospodarczych oraz nierezydentów. Opinie potencjalnych inwestorów zostaną rozpatrzone w listopadzie br. 

W celu rozwoju transferu danych nie jest przewidziany wymóg dot. zakupu pasma częstotliwości na terenie całego kraju przez uczestnika, a zaproponowane częstotliwości są te same na terenie całego kraju.  

Zgodnie z ustawodawstwem RB za udzielenie spektrum radiowego pobierana jest opłata: 

za udzielenie 5 MHz dla technologii bezprzewodowego szerokopasmowego dostępu w Mińsku orientacyjnie opłata wyniesie  17280 EUR, w Grodnie – 4680 EUR, w Witebsku – 1820 EUR, w Soligorsku (obwód Mińsk) – 575 EUR.

Państwowy operator „Beltelekom” uznał częstotliwość 3,5 GHz za nierentowną, ponieważ bazowe stacje w miastach należy rozmieszczać dość blisko, w celu osiągnięcia jakościowego pokrycia, co jest nierentowne. Beltelekom realizował projekt dot. szerokopasmowego dostępu wg technologii Wi-Max (projekt firmy By-Fly). Mimo atrakcyjnych warunków dla abonentów (odbiór do 15 Mb, przekaz – do 5 Mb), ta technologia nie wzbudziła dużego zainteresowania z powodu ograniczonego terytorium świadczenia usługi, nasycenia rynku stołecznego szerokopasmowym dostępem i wysokiej konkurencji na nim, oczekiwania wejścia na rynek 4G „Yota” o bardziej atrakcyjnych warunkach mobilnego szerokopasmowego dostępu.    

Największa transakcja prywatyzacyjna w branży chowu brojlerów 

W rezultacie najbardziej głośniej transakcji prywatyzacyjnej drugi na Białorusi producent brojlerów mohylewska spółka działająca pod marką „Petrukha” sprywatyzowała czołowego producenta brojlerów  spółką „Bratya Grill” ze Smolevichi. Mohylewska spółka „Servoluks” poprzez dodatkową emisję stała właścicielem państwowego zakładu drobiu w Smolewiczach i przystąpiła do realizacji projektu inwestycyjnego. Zgodnie z projektem zostanie zbudowany nowy wydział produkcyjny do uboju drobiu, kurniki do chowu stada rodzicielskiego, a także zostaną zmodernizowane inne obiekty. Ta transakcja doprowadziła do utworzenia największego biznesu brojlerów na rynku Białorusi i jednego z największych w WOG.  

Zadłużenie zagraniczne sektora państwowego Białorusi wg standardów MFW wzrosło we wrześniu 2012 r. o 0,83% do 13,9 mld USD 

W strukturze zadłużenia zagranicznego sektora państwowego udział długoterminowego długu rządu we wrześniu 2012 r. wyniósł 88,1% (w sierpniu 2012 r. – 87,9%), krótkoterminowy dług nie występuje (bez zmian), zagraniczne kredyty, które były udzielone podmiotom gospodarczym pod gwarancje rządu stanowią 11,9% (12,1%). 

W 2011 r. zadłużenie zagraniczne sektora państwowego Białorusi wzrosło o 38,3% w porównaniu do 2010 r. do 13,4 mld USD.

Dług publiczny Białorusi we wrześniu br. wyniósł 39,05 bln BYR (ok. 4,6 mld USD), tj. wzrost o 1,3%.

Kontrola utargu walutowego  

Wraz ze zmniejszeniem ogólnej kwoty wpływów walutowych zmniejsza się również i realna sprzedaż uzysku dewizowego przez podmioty gospodarcze RB. 

Wg danych NB RB, we wrześniu br. wielkość sprzedaży utargu dewizowego z tytułu obowiązkowej sprzedaży w wysokości 30% przez przedsiębiorstwa na Białoruskiej Giełdzie Walutowo-Kapitałowej wyniosła 22,8%. Wielkość obowiązkowej sprzedaży w USD zmniejszyła się o 21,6% w porównaniu z sierpniem br., tj. o 825,3 mln USD.     

Przypuszczano, że na tle wysokich oczekiwań inflacyjnych przedsiębiorstwa nie śpieszą się z wpływem utargu dewizowego do RB w celu minimalizacji ryzyka z powodu konieczności obowiązkowej sprzedaży wpływów walutowych.  

Białoruś planuje zaostrzyć kontrolę zwrotu utargu dewizowego. W tym celu  już został opracowany projekt wspólnego rozporządzenia rządu i NB RB dot. zmniejszenia terminów wpływu utargu dewizowego. NB RB uważa, że zmniejszenie sprzedaży utargu dewizowego jest powiązane z udzieleniem przedsiębiorstwom dłuższych terminów zakończenia transakcji zagranicznych. Takie zachowanie może być spowodowane dewaluacyjnymi oczekiwaniami, a także presją ze strony kontrahentów.   

Euroazjatycka Komisja Gospodarcza (EaKG) na początku 2013 r. omówi harmonizację prawa o konkurencji  

Euroazjatycka Komisja Gospodarcza na początku 2013 r. omówi projekt prawa  o konkurencji.   

Obecnie EaKG prowadzi prace w zakresie ujednolicenia państwowego ustawodawstwa każdego kraju członkowskiego do jednolitego modelowego prawa o konkurencji. 

Kazachstan już prawie dostosował  swoje przepisy, na Białorusi kończy się formowanie pakietu nowej ustawy o konkurencji w rządzie i w najbliższym czasie zostanie ona przekazana do parlamentu. W Rosji ustawa znajduje się na poziomie federalnym i do końca roku projekt z nowymi poprawkami będzie przekazany do Gosdumy.    

Do lipca 2013 r. zaplanowane jest rozwiązanie problemu w zakresie uchylenia barier, które przeszkadzają działaniu biznesu trzech państw. W celu uniknięcia pewnych nadużyć ze strony monopolistów, EaKG do końca roku planuje uchwalić około 10 projektów normatywnych skierowanych na regulowanie stosunków prawnych w zakresie konkurencji.  

Od 2013 r. Rosja i Białoruś będą mogły rozpocząć handel na  platformie elektronicznej Zaplanowane, że od 2013 r. Rosja i Białoruś będą mogły rozpocząć swobodny handel na  platformie elektronicznej, a Kazachstan dołączy się do nich w 2014 r.  

Zamówienia publiczne są jednym z najważniejszych kierunków dla EaKG, który ma na celu zapewnienie swobodnego udziału w przetargach elektronicznych każdego konsumenta, obywatela lub przedsiębiorstwa. 

Wielkość BIZ netto w okresie styczeń-wrzesień 2012 r. w obwodzie grodzieńskim wyniosła ponad 86 mln USD

Obecnie na Grodzieńszczyźnie realizuje się 68 umów inwestycyjnych w wysokości 2,22 bln BYR (ok. 260 mln USD) . 

W powiecie ostrowieckim turecka spółka „Sednat” planuje budowę 3 obiektów: hotel trzygwiazdkowy, stację benzynową, kompleks agroturystyczny. Budowa hotelu rozpoczęła się we wrześniu br., natomiast pozostałe 2 obiekty są w stadium projektowania.  

Są inne duże projekty inwestycyjne: niemiecki inwestor OOO „BelYarShpeht” (budowa zakładu drobiu o 630 tys. kur niosek w powiecie grodzieńskim), wkrótce startuje projekt realizowany przez spółkę OOO „Oil-Food” (zakład do rafinacji i dezodoryzacji oleju w powiecie dziatłowskim, na którego budowę był udzielony kredyt ok. 70 mln USD pod niskie oprocentowanie przez izraelską stronę).W najbliższej perspektywie zaplanowane jest zawarcie umowy inwestycyjnej z litewską spółką ARVI, która ma zamiar realizacji dwóch projektów inwestycyjnych: budowa kompleksu produkcji mięsa indyka oraz modernizacja zakładu weterynaryjno-sanitarno-utylizacyjnego w powiecie lidzkim.   

Na bazie nowojelniańskiej piekarni buduje się kompleks z pełnym cyklem produkcyjnym od stada rodzicielskiego do gotowych produktów mięsnych. Zaplanowana wielkość produkcji wyniesie 12 tys. ton mięsa rocznie. 

Prezydent Białorusi wymaga od urzędników wzrostu eksportu 

Prezydent nieraz stawiał cel przed rządem, regionami, konkretnymi dyrektorami dot. „nie zwykłego wyjścia na rynki zagraniczne, a energicznego biegu” w tym kierunku. „Należy agresywnie pchać się tam, odkrywać  nowe nisze i wykorzystywać każdą szansę”.

Dobrobyt Białorusi zależy w dużym stopniu od dynamicznego wzrostu dostaw produkcji i usług na rynki zewnętrzne, czyli od osiągnięcia dodatniego salda handlu zagranicznego. 

Z tego powodu wzrostowi eksportu udziela się sporo uwagi.

W Mińsku realizowane są 42 projekty inwestycyjne dot. budowy hoteli na wartość ok. 13 bln BYR (ok. 1,53 mld USD) 

Popyt na hotele jest wysoki. Istniejące zapotrzebowanie na miejsca hotelowe do 2016 r. wynosi 13,24 tys. miejsc, co powinno zabezpieczyć 62 hotele.  

Obecnie w Mińsku jest 29 hoteli, w tym w hotelu „Oktyabrskaya” i „Belarus” się prowadzone są rekonstrukcje przez co hotele są nieczynne. W działających hotelach stolicy można rozmieścić 4,35 tys. osób. W Mińsku funkcjonuje 8 hosteli o ogólnej ilości 409 miejsc, 6 z nich o ilości 309 miejsc było otwartych w 2012 r. 

W 2012 r. został otwarty również hotel trzygwiazdkowy „Garni” o ilości 94 miejsc. Do końca roku zaplanowane jest otwarcie jeszcze 2-ch hoteli: „President-Otel” (5 gwiazdek, hotel „Oktyabrskaya” po rekonstrukcji) o ilości 184 miejsc i tani hotel „Polet” o ilości 100 miejsc.  

Średnie obłożenie hoteli w Mińsku w okresie styczeń-wrzesień 2012 r. wyniosło 68%: tanie hotele – 96%, hotele premium – „Europa” (5 gwiazdek) 59%, „Viktoria” (4 gwiazdki) 58%.

W Mińsku realizowanych jest 35 obiektów handlowych - ogólna wielkość inwestycji 3,2 bln BYR (ok. 376,44 mln USD) 

Wg stanu na 24.10.2012 r. w Mińsku realizowanych jest 35 obiektów handlowych zgodnie z 33 umowami inwestycyjnymi (jedna z preferencji dla inwestorów). 

W 2012 r. zostało uruchomionych 6 obiektów handlowych o ogólnej wielkości inwestycji 8 mln USD. Wg stanu za 10 miesięcy 2012 r. w handel zainwestowano 91,87 mln USD. 28. Zaplanowano, że stolica w 2013 r. otrzyma 6 dużych obiektów, w 2014 r. – 12 obiektów, w 2015 – 6 obiektów i do 2018 r. – kolejne 2 obiekty.  

Obrót towarowy wszystkich mińskich przedsiębiorstw handlowych w okresie styczeń-wrzesień 2012 r. wzrósł o 9%, w porównaniu z analogicznym okresem 2011 r., do 4,75 mld USD.

W Białorusi zostaną wyznaczone kryteria tworzenia rejestru pseudo przedsiębiorczych struktur. 

Taka decyzja została poparta dekretem wydanym przez prezydenta Białorusi № 88.

Rejestr organizacji komercyjnych i indywidualnych przedsiębiorców o podwyższonym ryzyku popełnienia wykroczeń w zakresie gospodarczym, który zostanie stworzony i będzie prowadzony przez Ministerstwo Podatków i Opłat RB, musi zapewnić „kompleksowe ostrzeżenie przed wykroczeniami gospodarczymi, popełnianymi z wykorzystaniem pseudo przedsiębiorczych struktur”.

Zgodnie z dekretem rejestr będzie zawierał informacje na temat podmiotów gospodarczych, w działalności których, według orzeczenia sądu, są ustalone przejawy pseudo przedsiębiorczości lub formularze i rachunki bankowe, które były wykorzystywane w celach przestępczych. "Również podstawą do wpisania ich do rejestru będzie otrzymanie wpływów i niezłożenie w terminie dwóch okresów sprawozdawczych odpowiednich deklaracji podatkowych lub złożenie  takiego rodzaju deklaracji z zaznaczonym brakiem przychodów. Dekret ma pięć wyczerpujących podstaw".

Dekret wyznacza sposób wstępnego informowania podmiotu gospodarczego o zamiarze wniesienia jego danych do rejestru oraz polepszenia jego reputacji biznesowej pod warunkiem zwalczania naruszeń popełnionych przez niego Rejestr będzie dostępny na oficjalnej stronie internetowej Ministerstwa ds. Podatków i Opłat. Zatem, sumienne podmioty gospodarcze uczestniczące w transakcji będą mogły otrzymywać informacje o reputacji kontrahenta, w celu uniknięcia negatywnych skutków finansowych, które mogą wyniknąć z podjęcia szkodliwych działań nieuczciwych osób.

Dekret przewiduje również dodatkowe środki w celu zweryfikowania przez podmioty gospodarcze pierwotnych zapisów, zarówno sporządzanych samodzielnie, jak i proponowanych przez kontrahentów do podpisania. Takie sprawdzenie powinno wyjawić przynależność tych dokumentów do nadawcy towaru oraz ważność formularza dokumentu takiego rodzaju. Odpowiednie informacje są publicznie dostępne i publikowane w Internecie w postaci elektronicznej bazy danych formularzy dokumentów i dokumentów o pewnym stopniu ochrony, oraz w materiałach drukowanych.

Organy nadzoru będą miały możliwość w trakcie kontroli stwierdzić, czy pierwotne  dokumenty ewidencyjne mają moc prawną(na podstawie dowodów obalających fakt dokonania określonych w nich działań gospodarczych), oraz czy określone są szczegóły opodatkowania transakcji gospodarczych w sporządzonych dokumentach ewidencyjnych, nie mające mocy prawnej.

Dekret wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

Ministerstwo Gospodarki RB od 25 października podniosło minimalne ceny na wódkę i spirytus 1,2-1,5 razy 

Ta decyzja została zatwierdzona uchwałą Ministerstwa gospodarki № 87.

Cena sprzedaży wódki o mocy 40% (bez VAT, koszt opakowania konsumenckiego) wzrosła 1,5 razy do 21,5 tysięcy rubli białoruskich($ 2,53 według kursu Narodowego Banku Białorusi) za 0,5 litra, cena detaliczna (z VAT) - 1,5 razy do 29,6 tysięcy rubli białoruskich($ 3.48, $ 1 - 8510 rubli białoruskich). Minimalna cena sprzedaży importowanych napojów alkoholowych, sprzedawanych na terytorium Republiki Białoruś, również wzrośnie 1,5 razy i wyniesie 43.000 rubli  białoruskich ($ 5,05), bez VAT.

Na spirytus etylowy otrzymywany z surowca spożywczego, sprzedawany organizacjom Republiki Białorusi do produkcji alkoholu etylowego rektyfikowanego (zerowa stawka akcyzy), minimalna cena sprzedaży wzrośnie 1,45 razy do 90.000 rubli białoruskich ($ 10,58 ) za 1 decylitr spirytusu bezwodnego.

Cena na alkohol etylowy rektyfikowany, sprzedawany organizacjom do produkcji napojów alkoholowych, octu i napojów niskoalkoholowych (objęte zerową stawką akcyzy), również wzrośnie 1,45 razy do 120 tysięcy rubli białoruskich ($ 14,1) (zerowa stawka akcyzy).

Cena alkoholu etylowego rektyfikowanego otrzymywanego z surowca spożywczego, objętego zerową stawką akcyzy, wzrośnie 1,2 razy i wyniesie 336,2 tysięcy rubli białoruskich za 1 decylitr spirytusu bezwodnego.

Uchwała przewiduje zwiększenie limitu cen minimalnych na alkohol (o mocy powyżej 28%) ze względu na wzrost stawki podatku akcyzowego. Producentom i importerom napojów alkoholowych oraz organizacjom handlowym zakazano sprzedaż alkoholu (o mocy powyżej 28%) taniej niż ustalono w uchwale.

Ostatni raz Ministerstwo Gospodarki podnosiło minimalne ceny na wódkę i minimalne ceny sprzedaży na spirytus 2,1 razy w kwietniu br.


Opracowanie WPHI w Mińsku na podstawie 

PRIME-TASS  - I dek. listopada 2012