Informacje gospodarcze z białoruskiego rynku z dn. 21.09.2012

Ocena użytkowników:  / 1
SłabyŚwietny 
Opracowanie
WPHI Ambasady RP w Mińsku
Mińsk, dnia  21.09.2012

Istotne informacje gospodarcze z białoruskiego rynku ...

Komentarz WPHI do sytuacji gospodarczej Białorusi

W związku z ograniczoną wymienialnością walut, brakiem funkcjonowania rynku bankowego w Białorusi, coraz więcej przedsiębiorców i firm sygnalizuje problemy z zakupem waluty na Białoruskiej Giełdzie Kapitałowo-Walutowej.

Ludność przeczuwając kolejną dewaluację zwiększyła zakupy waluty, w stosunku do poprzednich okresów, co potwierdza również NB RB.

A.Lukashenko – w Białorusi nie ma potrzeby dewaluacji waluty narodowej

Prezydent również zdementował plotki o możliwej denominacji białoruskiego rubla. Szefowa NB RB, N. Yermakova stwierdziła, że w 2013 r. NB RB będzie kontynuować politykę elastycznego kursu, którego podstawą jest podaż i popyt na wewnętrznym rynku walutowym, a interwencje banku będą przeprowadzane w celu krótkoterminowego utrzymania kursu, w przypadku jego gwałtownych odchyleń. W ciągu 8-u miesięcy b.r. dodatnie saldo kupna-sprzedaży na Białoruskiej Giełdzie Walutowej wyniosło 1,6 mld USD.

PKB Białorusi wzrósł w okresie I-VIII o 2,5 % do 36,2 mld USD

PKB Białorusi wzrósł w okresie I-VIII o 2,5 % do 36,2 mld USD (w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego). Produkcja przemysłowa wzrosła w I-VIII b.r. (w porównaniu ze I-VIII 2011 r.) o 8,1 % (50 mld USD); rolna o 7,1% (7,5 mld USD).

W Białorusi OAO z udziałem państwa powyżej 50 % mają być obsługiwane przez państwowych depozytariuszy

W Białorusi wszystkie OAO, w których udział państwa przekracza 50%, planuje się przekazać do obsługi przez państwowych depozytariuszy ( Belarusbank, Belagroprombank, Belinvestbank, Respublikanskiy Centralnyi Depozitariy Tsennykh Bumag, Belorusskaya valutno-fondovaya Birzha).
Przejęcie obsługi finansowej przez państwowych depozytariuszy, ma spowodować dla OAO zmniejszenie ryzyka nadużycia informacji, natomiast z drugiej strony, stracą przede wszystkim depozytariusze nie będący bankami, którzy praktycznie pozostaną bez klientów.

Rząd RB rozszerzył wykaz zasad (podstaw) do odmowy w prywatyzacyjnych aukcjach

Rząd RB rozszerzył wykaz zasad (podstaw) do odmowy w udziale w prywatyzacyjnych aukcjach lub konkursach dotyczących sprzedaży prywatyzowanych obiektów.
Podstawą odmowy jest pisemne zawiadomienie organizatora aukcji o odmowie udziału w aukcji; brak wpłaty zadatku przez uczestnika aukcji w określonym w umowie terminie; nieprzedstawienie dokumentu potwierdzającego zgodę organu antymonopolowego na dokonanie transakcji, jeśli taki jest przewidziany prawem; niestawienie się uczestnika aukcji (lub jego przedstawiciela) w celu ostatecznej rejestracji uczestników aukcji i (lub) odmowa przyjęcia numeru aukcyjnego. Przy czym oświadczenie uczestnika aukcji, odmawiającego udziału w aukcji uznaje się, jako niezłożenie dokumentów. Wydłużono również termin informowania o terminie przeprowadzenia aukcji  do minimum 45 dni (było minimum 30 dni).

MAZ w II-III kwartale 2013 r. planuje uruchomienie samochodów z silnikiem Euro-6

Minskiy Avtomobilnyi Zavod (MAZ) planuje w II-III kwartale 2013 r. uruchomić produkcję samochodów ciężarowych z silnikiem Euro-6, ciągnika kołowego 4x2, wywrotki samochodowej 6x4, kołowej formuły 6x4 do instalacji różnego rodzaju urządzeń i nadbudów.
Wg wstępnych informacji w samochodach będzie zamontowany silnik Daimler, będą wyposażone w bardziej komfortową kabiną, hipoidalny most, ulepszoną ramą, dodatkowo w EPS, EBS, tarczowy mechanizm hamulcowy, system kontroli ruchu, światła diodowe, pneumatyczne zawieszenie.

Opracowanie WPHI w Mińsku na podstawie
PRIME-TASS, 12.09.2012 r.

Białoruś wznowi w październiku b.r. rozmowy z MFW w sprawie nowego kredytu

Białoruś wznowi w październiku b.r. rozmowy z MFW w sprawie nowego kredytu. Na początku października Białoruś będzie uczestniczyć w ogólnym corocznym zgromadzeniu MFW, Banku Światowego w Tokio, oraz RB będzie przyjmować również w październiku misję MFW.

Białoruś ocenia uczestnictwo w UC i WOG najniżej za wszystkich uczestniczących krajów

Spośród 3-ch krajów należących do UC i WOG, najwyższą ocenę swojego uczestnictwa dał Kazachstan, gdzie 80 % ankietowanych pozytywnie oceniło efekt integracji. W Rosji wskaźnik również jest wysoki, tj. 72 % respondentów pozytywnie oceniło udział Rosji w UC i WOG, natomiast w Białorusi było tylko 60 % pozytywnych ocen.

Opracowanie WPHI w Mińsku na podstawie
PRIME-TASS, 13.09.2012 r.

BankBelVEB  Minsk (Belvneshekonombank) zmniejsza oprocentowanie depozytów walutowych na rachunkach bieżących w praktyce do zera

BankBelVEB z dniem 1 października b.r. zmniejsza oprocentowanie depozytów walutowych
na rachunkach bieżących osób prawnych i indywidualnych przedsiębiorców:
1. 0,0000001 % p.a. dla kwot nie przekraczających 30.000 EUR, USD i 1.000.000 rubli rosyjskich
2. 0,1 % p.a. dla kwot od 30.001 do 1.000.000 EUR, USD i od 1.000.001 do 300.000.000 rosyjskich rubli
3. 0,3 % p.a. dla kwot od 1.000.001 do 10.000.000 EUR, USD;
4. 0,0000001 % p.a. dla kwot powyżej 10.000.001 EUR, USD i od 300.000.001 rosyjskich rubli
5. 0, 0000001 % p.a. dla pozostałych walut bez względu na wysokość środków na rachunku
Wysokość oprocentowania zaskakuje, ale jeszcze bardziej zaskakuje pozycja czwarta i piąta. Okazuje się, że oprocentowanie jest odwrotnie proporcjonalne do ilości środków na r-ku (więcej środków = mniejsze oprocentowanie). Sprawdziliśmy na wszelki wypadek w banku poprawność wielkości środków i stawki oprocentowania. Odpowiedź brzmiała: tak zatwierdził Komitet ds. taryf  i to nie jest pomyłka !
Opracowanie własne WPHI w Mińsku

Białoruś gotowa do prywatyzacji każdego państwowego przedsiębiorstwa – premier

Białoruś jest gotowa do prywatyzacji każdego państwowego przedsiębiorstwa, pracującego efektywnie jak i nie efektywnie. Gospodarka jest otwarta, nie ograniczamy prywatyzacji
do wykazu określonych firm przeznaczonych do prywatyzacji.
Podstawowymi kryteriami prywatyzacji przedsiębiorstw są inwestycje bezpośrednie i wielkość rynków zbytu, przy czym inwestorami mogą być nie tylko firmy zagraniczne, ale również białoruskie. Jako przykład pozytywnej prywatyzacji premier podał sprzedaż akcji „Beltransgazu ” – „Gazpromowi”.

Białoruś - zwiększenie udziału w eksporcie swoich nawozów poprzez BKK do 49,15 %

Białoruś osiągnęła porozumienie w sprawie udziału białoruskich nawozów w eksporcie poprzez „Beloruskaya Kaliynaya Kompanya” (BKK – trader Uralkalya i Belaruskalya).
Uzgodniono proporcje udziałów w eksporcie (Białoruś – 49,15 % dostaw na eksport, Rosja – 50,85 %) oraz formułę ceny. Obecnie udział strony białoruskiej wynosi 47,5 %, rosyjskiej–52,5 %. Przy konstruowaniu ceny, uwzględniono stawki transportu kolejowego, dotychczas stosowano wyłącznie fracht morski. Przewiduje się, że transportem kolejowym będą dostarczane nawozy do Chin.

Białoruś wstrzymała eksport rozpuszczalników i rozcieńczalników
Ponad miesiąc temu Białoruś całkowicie wstrzymała eksport rozpuszczalników i rozcieńczalników.
W końcu lipca b.r. międzyresortowa rosyjska grupa pod przewodnictwem federalnej służby celnej sprawdzała legalność produkcji i eksportu rozpuszczalników i rozcieńczalników
z terytorium RB. Efektem kontroli było zaprzestanie dostaw rosyjskiej nafty do RB.

W 2013 r. Białoruś powinna spłacić kredyty zagraniczne w wysokości 3,1 mld USD

W przyszłym roku Białoruś powinna spłacić kredyty zagraniczne w wysokości 3,1 mld USD,
z czego 800 mln to koszty obsługi długu. Wg premiera, Białoruś jest w stanie zrealizować swoje zobowiązania. Zobowiązania z tytułu kredytów zagranicznych są uwzględnione w planie przyszłorocznego budżetu, przy czym, budżet przewiduje zwiększenie dochodów o 20%
w stosunku do budżetu 2012 r..

Opracowanie WPHI w Mińsku na podstawie
PRIME-TASS, 14.09.2012 r.

Łukashenko pozbawił immunitetu importerów, prywatnych przedsiębiorców i bogatych ludzi

Szczególną troskę na wszelkich ważniejszych naradach u Prezydenta zawsze wywołują upublicznione skargi urzędników, które w ciągu kolejnego 1-2 tygodni formułowane są, jako punkty kolejnego protokołu zaleceń prezydenta, co doprowadza do zaostrzenia ustawodawstwa oraz innych negatywnych skutków.

Importerzy wyrobów spożywczych
W najbliższym czasie należy oczekiwać kolejnej akcji w zakresie walki z importerami żywności. Szef Kontroli Państwowej A. Yakobson poinformował, że  w sklepach jest dużo jabłek importowanych, na które ceny są bardzo wysokie, mimo dobrego urodzaju w Białorusi.
Prezydent skomentował, że „czas już nie ogłaszać i informować, a podejmować działania”.  

Prywatni przedsiębiorcy
A.Yakobson również dostał zgodę na krucjatę przeciwko małemu biznesowi, stosującemu uproszczony system opodatkowania, mówiąc o „ ukrywaniu przychodów w warunkach stosowania uproszczonego systemu opodatkowania”.
Prezydent rozkazał (tłumaczenie dosłowne):  „nacisnąć tak, żeby w jednym końcu było rozcięte, zaś w drugim  trzeszczało”.
- W Stanach Zjednoczonych obowiązuje  surowe prawo, najbardziej surowe ustawodawstwo podatkowe. Broń Boże tam coś ukryć. U nas kradną. Samochodów jest masa, głównie nowe. Skąd? Kradną lub nie spłacają podatków, podsumował białoruski gwarant sprawiedliwości.  

Francuski przykład
Prawdopodobnie w najbliższym czasie bogaci Białorusini będą zmuszeni pogodzić się z tym, że socjalne ukierunkowanie białoruskiego ustroju ich nie dotyczy. Podział na klasy najpierw będzie zaprowadzony  w usługach komunalnych.
- Niektórzy ludzie dziś z trudem wiążą koniec z końcem. Bogaty człowiek nie powinien płacić 25-30% wartości usług komunalnych. Nie jesteśmy przyzwyczajeni do różnicowania odpłatności, więc należy zmienić naszą mentalność.

Opracowanie WPHI w Mińsku na podstawie
http://afn.by/news/i/171953

W Białorusi w ciągu 11 dni września b.r. ceny na towary konsumpcyjne i usługi wzrosły o 0,8%, a od początku roku o 15,5 %.

Największy wzrost cen dotyczy jaj (4,6%), mleka i produktów mlecznych (1,9%), wódki i półfabrykatów z drobiu (1,8%), wędlin (1,3%), mąki pszennej (1,2%), artykułów mlecznych
w proszku dla dzieci (1,1%), kiełbas parzonych, ryb, chleba i wyrobów piekarniczych (1%), wołowiny bez kości (0,9%), wieprzowiny, tłuszczów zwierzęcych, majonezu (0,8%), wyrobów cukierniczych (0,7%), tkanin (1,2%), artykułów elektrycznych (0,9%), obuwia, odzieży damskiej (0,5%), usług dotyczących wyższego wykształcenia (10,3%), usług dla ludności (1,1%).
Planowany oficjalny poziom inflacji w 2012 r. –22 %.

W Białorusi wskaźnik wystarczalności kapitałowej sektora bankowego zmniejszył się w I-szym półroczu o 1,73 p.p. do 22,97 %

W Białorusi wskaźnik wystarczalności normatywnego kapitału sektora bankowego, niezbędnego do zabezpieczenia podstawowych ryzyk (kredytowych, walutowych, odsetkowych i płynnościowych) zmniejszył się w I-m półroczu o 1,73 p.p. do 22,97 %, głównie w bankach państwowych (o 1,14 p.p. do 27%) i w bankach zagranicznych (o 0,22 p.p. do 17%).
NB RB gotowy do przyjęcia funkcji regulatora rynku leasingu, forfaitingu, forexu i factoringu
NB RB zwrócił się pisemnie do premiera z propozycją ścisłej kontroli rynku finansowego.
W pierwszym etapie NB RB chce przejąć wszystkie zagadnienia dotyczące regulacji działalności leasingowej, forfaitingowej, forexu i factoringu, motywując koniecznością zwiększenia konkurencyjności RB, w tym zakresie na obszarze WOG.
Również NB RB chce pozostawić w swojej gestii pełnomocnictwa dotyczące regulacji mikro finansowych operacji, przy czym sprawy dotyczące regulacji rynku papierów wartościowych, funduszów inwestycyjnych i rynek ubezpieczeniowy pozostały by w gestii rządu.

„Brestenergo” poszukuje generalnego podwykonawcę do budowy linii wysokiego napięcia w „Berezovskoy GRES”

„Brestenergo” ogłosi przetarg na wybór generalnego podwykonawcę do budowy linii wysokiego napięcia „pod klucz” w „Berezovskoy GRES-Ros”, o mocy 330 KW, na wartość 62,8 mln USD.
Oferty przyjmowane są do 8 października 2012 r. Orientacyjny termin zawarcia umowy
8.X-8.12.2012 r.; źródło finansowania – środki własne. Dokumenty przetargowe mogą być przesyłane po złożeniu pisemnego zawiadomienia, w tym za pośrednictwem faksu.
Budowa obiektu przewiduje projekt, budowę, dostawę i montaż urządzeń, prace uruchomieniowe, próby, oddanie obiektu do eksploatacji, szkolenie personelu, zabezpieczenie finansowe w trakcie inwestycji (zabezpieczenie otrzymania kredytów), zabezpieczenie serwisu pogwarancyjnego.

Witebski kombinat warzywniczy zakupi urządzenia na wartość 765 tys. EUR

15 października b.r. „Belgospishcheprom” przeprowadzi konkurs na dostawę urządzeń technologicznych do produkcji termo stabilnych homogenicznych i heterogenicznych wypełniaczy dla przemysłu cukierniczego, do produkcji dżemów, konfitur dla Witebskiego Kombinatu Warzywniczego, na kwotę 765 tys. EUR. Urządzenia o wydajności 450-2000 kg/cykl będą zakupione w celu rozszerzenia asortymentu produkcji.
Źródło finansowania – kredyty ze środków źródeł zagranicznych (z późniejsza spłatą ze środków funduszu innowacyjnego „Belgospishcheprom” w wielkościach i terminie zgodnym z zawartą umową kredytową).
Termin zawarcia kontraktu – październik 2012, data dostawy – do marca 2013 r.
Oferty konkursowe przyjmowane będą po uiszczeniu opłaty za udział w konkursie (orientacyjna kwota 178 USD).

Opracowanie WPHI w Mińsku na podstawie
PRIME-TASS, 17.09.2012 r.