Informacje gospodarcze z białoruskiego rynku z dn. 11.09.21012

Ocena użytkowników:  / 2
SłabyŚwietny 
Opracowanie
WPHI Ambasady RP w Mińsku
Mińsk, dnia  11.09.2012

Istotne informacje gospodarcze z białoruskiego rynku ...

Zmiany kadrowe na Białorusi – sierpień 2012 r.

Administracja Prezydenta i Rząd:
1. Prezydent RB A. Lukashenko powołał 17 sierpnia br. na stanowisko swojego asystenta ds. gospodarczych byłego prezesa NB RB P. Prokopovicha, który jest zwolennikiem intensywnego wzrostu gospodarczego poprzez rozszerzenie podaży pieniądza. Z tego stanowiska prezydent zwolnił S. Tkacheva z powodu rozpoczęcia przez niego (z przymusu) nowej pracy. S. Tkaczev jest znany jako zwolennik planowego zarządzania gospodarką , główny ideolog białoruskiego modelu rozwoju gospodarczego.   

2. Prezydent powołał 23 sierpnia na stanowisko prezesa Banku Rozwoju wicepremiera S. Rumasa, w celu pełnienia funkcji przedstawiciela Białorusi w Radzie Euroazjatyckiej Komisji Gospodarczej, a także w zakresie kwestii handlu zagranicznego w ramach EaWG, UC i WOG.
 
3. A. Lukashenko powołał 27 sierpnia br. A. Kobyakova na stanowisko szefa Administracji Prezydenta, pełniącego do tej pory funkcję ambasadora RB w Rosji (w latach 2000-2010 wicepremier w białoruskim rządzie, następnie wiceszef prezydenckiej administracji a od listopada 2011 r. ambasador Białorusi w Rosji).

MSZ:
1. Prezydent RB A. Lukashenko powołał 20 sierpnia br. na stanowisko ministra spraw zagranicznych V. Makeya (notabene znajdującego się wśród osób z zakazanym wjazdem do UE), zwalniając go z posady szefa Administracji Prezydenta. Poprzedni minister spraw zagraniczny Sergey Martynov został zwolniony z powodu przejścia na nową pracę (czyli jeszcze nie znaną).

2. Na nowego ambasadora Białorusi w Rosji prezydent zarekomendował I wiceministra spraw zagranicznych Ihara Petryschzenko.

Litewski sąd odmroził konta Peftieva
 
Wileński Administracyjny Sąd Okręgowy uwzględnił skargę białoruskiego biznesmena V. Peftieva i trzech jego spółek wobec działań Ministerstwa Spraw Zewnętrznych Litwy i Służby Śledczej ds. Przestępstw Finansowych.   
V. Peftiyev zwrócił się z prośbą o anulowanie decyzji MSZ Litwy, na podstawie której konta osobiste biznesmena w bankach europejskich były zamrożone. To jest część sankcji gospodarczych, o których stosowaniu decyzję podjęła Rada UE w ubiegłym roku, reagując na represje białoruskich władz w stosunku do opozycji.  
Jednak litewski sąd uznał argumentację MSZ Litwy za bezpodstawną. Teraz przedstawiciele MSZ zastanawiają się nt. zaskarżenia wyroku sądu.

W Białorusi rezydenci SSE zwiększyli utarg w styczniu – lipcu 2,5- krotnie do kwoty 3,94 mld USD

Rezydenci białoruskich Swobodnych Stref Ekonomicznych (SSE) zwiększyli utarg ze sprzedaży w styczniu-lipcu 2012 r. 2,5-krotnie w stosunku do analogicznego okresu 2011 r., do kwoty 3,94 mld USD.
Eksport w 1-szym półroczu rezydentów SSE wyniósł 2,09 mld USD (wzrost o 16,9 % w stosunku do 1-szego półrocza 2011 r.). Głównym rynkiem eksportowym jest Rosja, gdzie skierowano 70,9% całości eksportu SSE (1,48 mld USD). Podstawę eksportu stanowią opony, opakowania z plastiku, przewody i kable izolowane, kiełbasy i analogiczne wyroby mięsne, meble i części do produkcji mebli, mieszane nawozy mineralne, proste poliacetyleny i poliefiry.
Import towarów przez rezydentów stref wyniósł 1,91 mld USD (wzrost o 15,5 % w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego). Import pochodził głównie z krajów spoza SNG (62,4 % całości ich importu). W strukturze importu przeważają urządzenia technologiczne, wyroby z plastiku, z żeliwa, wieprzowina, naturalny i syntetyczny kauczuk, fosforany wapnia i inne.
W białoruskich SSE na 1 lipca 2012 r. zarejestrowano 519 rezydentów (328 na 1 lipca 2011 r.). Spośród nich działających jest 449 firm (86,5 % ogółu zarejestrowanych), w tym 11,1 % to firmy deficytowe. W SSE Brześć zarejestrowanych jest 91 rezydentów, w SSE Mińsk – 143, w SSE Gomel-Raton – 79, w SSE Grodnoinvest – 92, w SSE Vitebsk – 60 i w SSE Mogilev – 54 rezydentów.

Aktywa rosyjskich banków wynoszą 25% ogólnych aktywów białoruskiego sektora bankowego

Aktywa rosyjskich banków pod koniec 2011 r. stanowiły 25 % ogólnych aktywów białoruskiego sektora bankowego.
Wg danych na 1 lipca 2012 r. aktywa sektora bankowego osiągnęły 33,8 mld USD, co stanowi 73% PKB RB. W Białorusi funkcjonują 32 banki. Sektor bankowy w RB charakteryzuje się wysokim stopniem koncentracji. Aktywa 2-ch największych państwowych banków „Belarusbanku” i „Belagroprombanku” na 1 .04.2012 r. stanowiły 59 % całości aktywów sektora bankowego, a udział aktywów wszystkich państwowych banków w sektorze bankowym RB wyniósł 65 %, przy czym aktywa 10-u największych banków to 93 % ogółu aktywów sektora bankowego.
W całości funduszów założycielskich białoruskich banków kapitał zagraniczny wynosi 16,46 %, w tym rosyjski 7,98 % (na 1.VII.2012 r.).

BMZ został zarządzającym holdingu „Beloruskaya Metalurgicheskaya Kompanya”

JSC „Beloruskiy Metalurgicheskiy Zavod” (BMZ Zhlobin) został kierującym holdingu  „Beloruskaya Metalurgicheskaya Kompanya”. Oprócz BMZ w skład holdingu weszło 13 przedsiębiorstw, w tym: JSC „Minskiy Podshipnikovyi Zavod”, „NII Podshipnik”, „BelNIILIT”, „Slutskiy Zavod „Emalposuda”, „Zhlobinskiy Karier Formovochnykh Materyalov”.
Organem zarządzającym holdingu jest ogólne zebranie akcjonariuszy, rada nadzorcza i organy wykonawcze (dyrekcja i dyrektor generalny).
Oczekuje się, że centralizacja polityki zakupu i zbytu, przepływów finansowych, zarządzania kadrami w ramach holdingu przyniesie oszczędności w kosztach produkcji.

Rezydenci Parku Wysokich Technologii opracowali o 50 % więcej programów komputerowych
 
Rezydenci Parku Wysokich Technologii w 1-szym półroczu 2012 r. opracowali o 50 % więcej programów komputerowych w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego (na wartość 142,7 mln USD). W roku ubiegłym rezydenci Parku sprzedali 8,5 tys. projektów na wartość 130 mln USD. Średnia płaca w firmach zarejestrowanych w Parku wynosi 1,5 tys. USD, a średni wiek zatrudnionych – 26 lat.

Białoruś unifikowała z UC tryb udzielenia preferencji rezydentom Parku Wysokich Technologii

Dekret Prezydenta z dnia 30 sierpnia 2012 r.
Ustalono, że zaświadczenia potwierdzające celowe przeznaczenie sprzętu komputerowego i urządzeń, wykorzystywanych przy produkcji oprogramowania, będą wydawane oddzielnie, przy zwolnieniu rezydentów z opłat celnych i podatku VAT. 
Dekret został wydany w celu poprawy warunków w zakresie opracowania przez rezydentów PWT zaawansowanych technologicznie, konkurencyjnych wyrobów, modernizacji, technicznego wyposażenia produkcji, opartego na nowych i wysokich technologiach.

Projekty inwestycyjne w sektorze rolniczym w RB

Inwestorzy zagraniczni coraz częściej zwracają uwagę na białoruski sektor rolniczy. Mimo wielu problemów administracyjnych, prawnych, mentalnych inwestorzy próbują utworzyć kapitalistyczne wysepki towarowe wśród morza własności państwowej i zbiorowej.
Top-10 najbardziej znaczących projektów, które są realizowane w sektorze rolniczym z udziałem inwestorów zagranicznych. Pobierz

Wzrost PKB Białorusi w 2013 r. wyniesie 8,5 % - premier RB M. Miasnikovich
Planowany wzrost PKB Białorusi w 2013 r. ma wynieść 108,5% a eksportu 11%,2 %. W 2012 r. oczekuje się PKB na poziomie 5-5,5 %.
W 2013 r. nacisk będzie położony na kierunki innowacyjne, rozszerzenie nomenklatury towarowej, wzrost inwestycji do 20 mld USD.

Ministerstwo Gospodarki RB przekazało do publicznych konsultacji projekt o partnerstwie publiczno-prywatnym (ГЧП)

Projekt zainicjowało Ministerstwo Gospodarki i związki przedsiębiorców celem zwiększenia inwestycyjnej aktywności prywatnego biznesu w sektorach inżynierii, infrastruktury przemysłowej, socjalnej i transportowej.
Mechanizm partnerstwa publiczno-prywatnego przewiduje pozyskanie środków z  sektora prywatnego, na korzystnych dla niego warunkach, do tworzenia infrastrukturalnych obiektów, które w przyszłości będą stanowić własność państwa.
 
W Białorusi od 1 września zaprzestaje się wpuszczania do obiegu banknotów o nominale 10 i 20 białoruskich rubli

NB RB od dnia 1 września 2012 r. zaprzestaje wypuszczania do obiegu banknotów o nominale 10 i 20 białoruskich rubli, wg wzorca z 2000 roku, celem zmniejszenia wydatków na drukowanie banknotów oraz w związku z nieracjonalnym ich dalszym wykorzystywaniem w obrocie gotówkowymi. Banknoty o nominale 10 i 20 BYR pozostają w obrocie gotówkowym do 28 lutego 2013 r.
Wymiany banknotów o nominale 10 i 20 BYR można dokonać W NB RB i w białoruskich bankach, bez ograniczeń i bez prowizji, jako krotność nominałów 50 BYR w okresie od
1 marca 2013 r. do 30 września 2013 r. włącznie, natomiast w okresie od 1 października 2013 r. do 31 marca 2014 r. wyłącznie w NB RB.
Z dniem 1 kwietnia 2014 r. banknoty o nominałach 10 i 20 BYR tracą ważność i wychodzą
z obiegu.

BelAZ w 2012 r. skieruje 8,2 mln USD na budowę nowych wydziałów

JSC „Beloruskiy Avtomobilnyi Zavod” (BelAZ Zhodino) skieruje 8,2 mln USD na budowę nowych wydziałów do jazdy próbnej po montażu  i do robót wykończeniowych wywrotek kopalnianych o ładowności 90-450 ton oraz wydziału produkującego wywrotki o ładowności 320-450 ton, których eksploatacja ma rozpocząć się jesienią 2013 r.
Przewiduje się, że wywrotki o ładowności 320-450 ton będą sprzedawane do Kuzbasu i do krajów Ameryki Łacińskiej.

Białoruś od 1 września podnosi cło eksportowe na ropę i produkty ropopochodne

Cło eksportowe na ropę surową od 1 września b.r. zwiększa się z 336,6 do 393,8 USD/tonę. Jednolita stawka cła w eksporcie na jasne i ciemne produkty ropopochodne (oprócz benzyny), która od 1.X.2011 r. była zunifikowana na poziomie 66 % cła na ropę, od 1.IX. b.r. wyniesie 259,9 USD/tonę zamiast 222,1 USD/tonę. Taka również stawka obowiązuje na benzol, toluen, ksyleny. Na benzyny towarowe i silnikowe cło eksportowe z zastosowaniem współczynnika 0,9 wynosi 354,4 USD/za tonę (dotychczas 302,9). Cło na propan, butan, etylen, propylen, butylen i butadien oraz pozostałe węglowodory skroplone zwiększa się z 68,9 do 76,2 USD.
Od 1 października 2011 r. Białoruś, w ślad za Rosją nalicza  cło eksportowe za ropę i produkty ropopochodne wg formuły 60/66 dla eksportu poza teren UC.

Wschodnia polityka UE nie przynosi oczekiwanych efektów – Białoruski Instytut Badań Strategicznych

Wschodnia polityka UE nie przynosi oczekiwanych efektów a „Partnerstwo Wschodnie”, oficjalnie zapoczątkowane w 2009 r., napotyka na poważne trudności. Mimo frustracji z powodu nierozwiązalności białoruskiego problemu i niedemokratycznych tendencji w Rosji i Ukrainie, istnieje cały szereg bardziej ogólnych przyczyn, z powodu których wschodni kierunek polityki zagranicznej UE odszedł na drugi plan. Po pierwsze – UE przeżywa wewnętrzne problemy, które obiektywnie marginalizują cele polityki zagranicznej. Po drugie – region Europy Wschodniej (razem z Rosją) nie przedstawiał i nie przedstawia dla UE na tyle istotnych wyzwań (a tym bardziej zagrożeń), aby inwestować znaczące środki w jego zagospodarowanie. Po trzecie – próba wejścia UE do Europy Wschodniej z jej geopolitycznymi projektami napotkała aktywny opór Rosji z naoczną demonstracją własnej siły wpływu na region. Po czwarte – ani polityczne elity, ani społeczeństwa Białorusi i Ukrainy (jak też Armenii i Azerbejdżanu) nie przejawiają  dążenia do przyjęcia europejskich norm i wartości.

NB RB i Komitet Państwowej Kontroli (КГК) uprawnione do wydawania bankom zakazu dokonywania niektórych operacji finansowych

NB RB przygotował projekt aktu normatywnego, zezwalającego Komitetowi Państwowej Kontroli RB i NB RB na zakazywanie białoruskim bankom dokonywania niektórych operacji finansowych, w celu wyeliminowania ryzyka w białoruskim systemie bankowym.

Rosja i Białoruś porozumiały się w kwestii zasadniczych problemów dotyczących powołania „Soyuzkaliya – BKK”

Akcjonariusze ZAO „Belorusskaya Kaliynaya Kompaniya” (BKK): OAO „Uralkaliy” (Permskiy kraj, Rosja) i OAO „Belaruskaliy” (Soligorsk, RB) osiągnęli porozumienie w kwestiach zasadniczych, dotyczących powołania wspólnej traderskiej kompani „Soyuzkaliy”.  Firma ma być utworzona na bazie BKK i zarejestrowana w Szwajcarii, a Uralkaliy i Belaruskaliy będą posiadać po 50 % akcji.
W dokumentach założycielskich nie są do końca wyjaśnione zagadnienia dotyczące podziału wielkości sprzedaży nawozów potasowych na rynkach zagranicznych oraz zasady formułowania cen na nawozy. Proces powołania „Soyuzkaliya – BKK” powinien ostatecznie zakończyć się w ciągu 6 – 9 miesięcy.

Białoruś zmniejszyła import ropy wenezuelskiej w 1-szym półroczu 2012 r. do 321,77 mln USD

Białoruś zmniejszyła import ropy wenezuelskiej w 1-szym półroczu 2012 r. do 321,77 mln USD (330,3 tys. ton), tj. o 56 % (ilościowo o 62,6 %) w porównaniu ze I-VI 2011 r.
Białoruś importowała ropę z Azerbejdżanu od lutego 2011 r. na podstawie kontraktów swapowych między Białoruską Kompanią Naftową, wenezuelską PDVSA (Petroleos de Venezuela, S.A.) oraz Państwową Kompanią Naftową Azerbejdżanu.
Dostawy rosyjskiej ropy w chwili obecnej w pełni zaspakajają potrzeby białoruskich zakładów petrochemicznych.