Strona Główna

Staże zawodowe i wolontariat młodzieży z Białorusi w 2012 r.

Projekt staży zawodowych i wolontariatu jest pozytywną oferta dla młodzieży z Białorusi, która chce skorzystać z profesjonalnego dostępu do polskiej gospodarki i poznać, jak w warunkach presji efektywnościowej w gospodarce rynkowej funkcjonują i rozwijają się przedsiębiorstwa, na czym polega w praktyce konkurencja rynkowa, jak wykorzystywane są nowoczesne formy zarządzania procesami produkcyjnymi, sprzedażą i ryzykiem.
Projekt od strony merytorycznej zbudowany jest z dwóch komponentów, tj.:
1. Stażu właściwego, obejmującego 30 dni pobytu w przedsiębiorstwie, którego koszty zostaną pokryte z dotacji PO FIO i ze środków własnych Izby
2. Wolontariatu, obejmującego 30 dni i więcej pobytu w przedsiębiorstwie (łączny pobyt nie dłużej niż 6 miesięcy), którego koszty zostaną pokryte ze środków przedsiębiorstw przyjmujących wolontariuszy
      Celem projektu jest przeszkolenie 29 osób na pobycie stażowym i wolontariacie w Polsce, w konkretnych, dobranych celowo przedsiębiorstwach, w ramach 6 bloków obejmujących 6 turnusów:
1. Indywidualny program odbywania staży zawodowych dla studentów informatyki i cybernetyki Państwowego Uniwersytetu im. Janki Kupały w Grodnie w polskich Oddziałach Transition Technologies S.A. w terminach od 15 czerwca do 30 sierpnia 2012 r.

I turnus – 4 studentów na 1 miesiąc stażu po zdaniu sesji egzaminacyjnej letniej 2012 r, który zostanie sfinansowany ze środków MPiPS oraz PBIHP, a następnie 1 miesiąc wolontariatu i więcej, jeżeli przedsiębiorstwo goszczące wyrazi zainteresowanie i dofinansuje PBIHP na pokrycie kosztów pobytu wolontariuszy.
2. Indywidualny program odbywania staży zawodowych dla studentów turystyki Państwowego Uniwersytetu im. Janki Kupały w Grodnie w polskich firmach turystycznych, w terminach od 15 czerwca do 30 sierpnia 2012 r.

II turnus – 8 studentów na 1 miesiąc stażu po zdaniu sesji egzaminacyjnej letniej 2012 r, który zostanie sfinansowany ze środków MPiPS oraz PBIHP, a następnie 1 miesiąc wolontariatu i więcej, jeżeli przedsiębiorstwo goszczące wyrazi zainteresowanie i dofinansuje PBIHP  na pokrycie kosztów pobytu wolontariuszy.
3. Indywidualny program odbywania staży zawodowych dla młodzieży z Białorusi spoza Uniwersytetu w Grodnie, w firmach turystycznych, w terminach od 15 czerwca do 15 grudnia 2012 r.

III turnus – 4 stażystów na 1 miesiąc stażu po zdaniu sesji egzaminacyjnej letniej 2012 r, który zostanie sfinansowany ze środków MPiPS oraz PBIHP, a następnie 1 miesiąc lub więcej wolontariatu, jeżeli przedsiębiorstwo goszczące wyrazi zainteresowanie i dofinansuje PBIHP na pokrycie kosztów pobytu wolontariuszy.

4. Indywidualny program odbywania staży zawodowych dla młodzieży z Białorusi z zakresu inwestycji, budownictwa i produkcji materiałów budowlanych, w terminach od 15 czerwca do 15 grudnia 2012 r.

IV turnus – 7 stażystów na dwumiesięczne staże zawodowe a następnie 1 miesiąc lub więcej wolontariatu, jeżeli przedsiębiorstwo goszczące wyrazi zainteresowania a PBIHP uzyska dodatkowe środki na pokrycie kosztów pobytu wolontariuszy

5. Indywidualny program odbywania staży zawodowych dla studentów logistyki Uniwersytetu Państwowego w Mińsku w terminach od 15 czerwca do 15 grudnia 2012 r.

V turnus – 4 stażystów na 1 miesiąc stażu po zdaniu sesji egzaminacyjnej letniej 2012 r, który zostanie sfinansowany ze środków MPiPS oraz PBIHP,  a następnie 1 miesiąc lub więcej wolontariatu, jeżeli przedsiębiorstwo goszczące wyrazi zainteresowanie i dofinansuje PBIHP  na pokrycie kosztów pobytu wolontariuszy.

6.Indywidualny program odbywania staży zawodowych dla młodzieży polskiej
z Białorusi w instytucjach otoczenia biznesu w terminach od 15 czerwca do
15 grudnia 2012 r.

VI turnus – 2 stażystów na okres po 6 miesięcy w terminach od 15 czerwca do 15 grudnia 2012 r.
       W ramach projektu dla uczestników pokrywane są koszty: przyjazdu z Białorusi do Polski i powrotu zbiorowymi środkami komunikacji, dofinansowanie kosztów zakwaterowania w wysokości 34,5 zł dziennie, dofinansowanie kosztów wyżywienia w wysokości 23 zł. dziennie, refundacja kosztów badań lekarskich i na nosicielstwo (wykonanych na Białorusi bezpośrednio przed przyjazdem) do wysokości 50 zł, koszty ubezpieczenia OC, NNW i ubezpieczenie zdrowotne, pokrycie  kosztów przejazdów i dojazdów do miejsc odbywania staży.
      Projekt skierowany jest do młodzieży (do 35 lat), absolwentów szkół średnich i wyższych, studentów i młodych pracowników nauki, pracowników i działaczy białoruskich firm, instytucji otoczenia biznesu oraz osób bezrobotnych poszukujących pracy lub zamierzających przekwalifikować się.
      Warunkiem uczestnictwa jest znajomość języka polskiego w stopniu pozwalającym na bezpieczną pracę i skorzystanie z programu stażowego, dobry stan zdrowia i skierowanie przez jednego z partnerów społecznych projektu a w przypadku informatyki – dobra znajomość języka angielskiego potwierdzona w rozmowie z przedstawicielem Transition Technologies S.A.
      Projekt jest realizowany przez Polsko-Białoruską Izbę Handlowo-Przemysłową w Warszawie w partnerstwie publiczno-społecznym z udziałem Białoruskiej Izby Handlowo-Przemysłowej w Mińsku i jej oddziałów w Brześciu i Grodnie, Państwowego Uniwersytetu im. Janki Kupały w Grodnie, Państwowego Uniwersytetu w Mińsku, Republikańskiej Konfederacji Przedsiębiorczości w Mińsku, Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Białorusi i grupy polskich przedsiębiorstw, które wyraziły zgodę na przyjęcie uczestników staży i wolontariatu.
Za realizację projektu odpowiadają:
Dyrektor Generalny Izby – Kazimierz Zdunowski
Koordynator projektu – Medard Masłowski
Еkspert ds. współpracy z partnerami projektu - Natalia Biesiada

Dane kontaktowe: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. ; tel/fax: (+48 22) 828 51 01; 828 51 02, informacja: www.pbihp.pl