Polsko-Białoruska Izba Handlowo Przemysłowa

ul. Kopernika 30/617, 00-336 Warszawa

Perspektywy współpracy między Rzeczpospolitą Polską i Republiką Białorusi

Bieżące zagadnienia związane ze współpracą między Rzeczpospolitą Polską oraz Republiką Białorusi zostały przedstawione w artykule Pulsu Biznesu z dnia 01.07.2022 r. Zachęcamy do zapoznania się z treścią wypowiedzi pana prezesa Kazimierza Zdunowskiego. https://www.pb.pl/zmienia-sie-gospodarcza-i-polityczna-geografia-1154920

Wychodzimy naprzeciw zgłaszanym do naszej Izby  dużym potrzebom   członków i partnerów Polsko-Białoruskiej Izby Handlowo-Przemysłowej w obszarze zatrudnienia pracowników z Białorusi. Pragniemy zaprosić do współpracy obywateli Republiki Białoruś zainteresowanych rozpoczęciem pracy w Polsce. Kandydatom na pracowników polskie firmy oferują atrakcyjne wynagrodzenie oraz warunki pracy spełniające najwyższe standardy bezpieczeństwa i higieny pracy.

W odpowiedzi na licznie zadawane pytania dotyczące kwestii rynku finansowego po agresji Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy przedstawiamy bieżące wytyczne polskich instytucji odpowiedzialnych za nadzór w obszarze wdrażania i kontrolowania sankcji. Bieżącą informację o sankcjach sektorowych można uzyskać na stronie Polskie Agencji Inwestycji i Handlu pod adresem: https://www.paih.gov.pl/rynki_zagraniczne/Bialorus/alert_sankcyjny Dodatkowo przestawiamy informację

W imieniu firm i organizacji zrzeszonych w Polsko-Białoruskiej Izbie Handlowo Przemysłowej pragniemy złożyć serdeczne podziękowania na ręce Jego Ekscelencji Władimira Czuszewa – Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego Republiki Białoruś w Rzeczypospolitej Polskiej w związku z zakończeniem jego misji dyplomatycznej w naszym kraju. Dziękujemy za życzliwe traktowanie i wsparcie dla podejmowanych przez

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Stanisława Szuszkiewicza, pierwszego przywódcy niepodległej Białorusi, przyjaciela Polaków  i wielu innych narodów. Składamy kondolencje Jego Rodzinie i wszystkim, którzy czuli się z nim związani myślą, działaniem, przekonaniami i dokonaniami. Profesor Stanisław Szuszkiewicz był naukowcem i politykiem.  Urodzony 15 grudnia 1934 r. w Mińsku,

Brzeski Obwodowy Komitet Wykonawczy zaprasza przedsiębiorców na V Międzynarodowe Spotkanie Kontaktów B2B – Brześć 2022 w dniach 18-19 maja. Polsko-Białoruska Izba Handlowo-Przemysłowa przygotowuje misję gospodarczą na powyższe wydarzenie dla polskich przedsiębiorców. Zainteresowanych przedsiębiorców prosimy o kontakt mailowy na adres: info@pbihp.pl . Szczegółowy plan misji pojawi się wkrótce na naszej stronie

W dniach 1-3 grudnia odbyło się w Witebsku IX Międzynarodowe Forum Gospodarcze pod hasłem: Innowacje, Inwestycje, Perspektywy.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com