Polsko-Białoruska Izba Handlowo Przemysłowa

ul. Kopernika 30/617, 00-336 Warszawa

Aktualności

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Stanisława Szuszkiewicza, pierwszego przywódcy niepodległej Białorusi, przyjaciela Polaków  i wielu innych narodów. Składamy kondolencje Jego Rodzinie i wszystkim, którzy czuli się z nim związani myślą, działaniem, przekonaniami i dokonaniami.

Profesor Stanisław Szuszkiewicz był naukowcem i politykiem.  Urodzony 15 grudnia 1934 r. w Mińsku, w  1956 roku ukończył Białoruski Uniwersytet Państwowy i rozpoczął pracę jako młodszy pracownik naukowy w Instytucie Fizyki Akademii Nauk Białoruskiej SRR. Następnie pracował jako starszy  inżynier  w Mińskich Zakładach Radiowych. W latach 1961–1967 pełnił funkcję kierownika zakładu w BUP a następnie, w latach 1967–1969 był prorektorem ds. pracy naukowej Mińskiego Instytutu Radiotechnicznego. W latach 1969 -1990 pracował jako profesor, kierownik Katedry Fizyki Jądrowej i Elektroniki, prorektor ds. pracy naukowej BUP. W 1970 roku uzyskał stopień doktora nauk fizyko-matematycznych a następnie  w 1973 uzyskał  tytuł profesora. W 1991 roku został członkiem korespondentem Narodowej Akademii Nauk Białorusi. Autor wielu oryginalnych publikacji, promotor prac magisterskich i doktorskich, opiekun młodych naukowców.

W latach 1989–1991 był deputowanym ludowym ZSRR. W 1990 roku został deputowanym do Rady Najwyższej Białoruskiej SRR  (od 1991 roku – Rady Najwyższej Republiki Białoruś) XII kadencji. W latach 1990–1991 pełnił w niej funkcję I zastępcy przewodniczącego, od jesieni 1991 do stycznia 1994 roku – przewodniczącego.

W grudniu 1991 roku razem z przywódcami Rosji Borysem Jelcynem i Ukrainy Leonidem Krawczukiem podpisał w Wiskulach na terenie Puszczy Białowieskiej „porozumienie białowieskie” o rozwiązaniu ZSRR i utworzeniu Wspólnoty Niepodległych Państw.  Od tej daty trwa niezależna Republika Białoruś jako suwerenny podmiot prawa międzynarodowego a Stanisław Szuszkiewicz należy do ścisłego grona jej „ojców założycieli”

Od 1994 r.  roku pełnił funkcję dyrektora Centrum Badań Politycznych i Ekonomicznych Europejskiego Uniwersytetu Humanistycznego w Mińsku. W grudniu 1995 r. został wybrany na deputowanego do Rady Najwyższej Republiki Białorusi XIII kadencji. Od 23 stycznia 1996 r.  pełnił w Radzie Najwyższej funkcję członka Stałej Komisji ds. Polityki Ekonomicznej i Reform.

Od 1998 roku pełnił funkcję przewodniczącego Białoruskiej Socjaldemokratycznej Hramady (BSdH) i przeszedł do opozycji wobec ówczesnych władz Republiki Białoruś. Po 2006 r. Stanisław Szuszkiewicz utrzymywał się z prowadzenia  wykładów za granicą. Z zarobionych w ten sposób pieniędzy m.in. utrzymywał biura swojej partii – BSdH. W 2016 roku odszedł z bieżącej polityki

Odszedł od nas Wielki Człowiek, wybitny naukowiec i polityk, szeroki humanista o wyjątkowo ścisłym „matematyczno-fizycznym” umyśle, pozytywista na przełomie dziejów, przyjaciel wielu narodów.

Cześć Jego Pamięci

W imieniu Polsko-Białoruskiej Izby Handlowo-Przemysłowej

Prezes Izby Kazimierz Zdunowski z Zespołem

Brzeski Obwodowy Komitet Wykonawczy zaprasza przedsiębiorców na V Międzynarodowe Spotkanie Kontaktów B2B – Brześć 2022 w dniach 18-19 maja. Polsko-Białoruska Izba Handlowo-Przemysłowa przygotowuje misję gospodarczą na powyższe wydarzenie dla polskich przedsiębiorców. Zainteresowanych przedsiębiorców prosimy o kontakt mailowy na adres: info@pbihp.pl . Szczegółowy plan misji pojawi się wkrótce na naszej stronie internetowej. Poniżej prezentujemy program przygotowany przez organizatorów wydarzenia. 

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com