Strona Główna

Konferencja Podsumowująca pierwszy etap programu stażowego

Konferencja Podsumowująca pierwszy

Dnia 8 sierpnia w Warszawie odbyła się Konferencja Podsumowująca pierwszy etap tegorocznego programu stażowego pt. „Staże zawodowe i wolontariat młodzieży polskiej z Białorusi w Polsce”. W imieniu Prezesa Izby Józefa Łochowskiego konferencję otworzył i po zakończeniu podsumował Kazimierz Zdunowski – Sekretarz Generalny Izby. Konferencję prowadził dr Medard Masłowski – koordynator projektu.

Projekt stażowy jest realizowany  - od trzech lat – na podstawie umowy z  Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, Priorytet 3, Obszar wsparcia 12. Projekty stażowe realizowane  w latach 2010 i 2011 były przyjęte z dużym zadowoleniem ze strony uczestników. Otrzymały także wysoka ocenę ze strony Zamawiającego – Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Analogicznie, jak w latach poprzednich, podstawowy cel tegorocznego projektu to stworzenie grupie 29 osób, młodzieży Białorusi w ramach 6 turnusów możliwości zdobycia dodatkowych umiejętności i kwalifikacji poprzez pobyt i pracę w konkretnej branży i konkretnym przedsiębiorstwie.

Na Konferencji Podsumowującej dziesięciu studentów kończących staż, przedstawiło  swoje prace końcowe, zapoznając jej  uczestników z przebiegiem i rezultatami odbytych staży w polskich przedsiębiorstwach.  Ta grupa stażystów - studentów Grodzieńskiego Uniwersytetu Państwowego im. Janka Kupały oraz Białoruskiego Państwowego Uniwersytetu w Mińsku -odbywała  staże głównie w przedsiębiorstwach informatycznych i logistycznych.  I tak np. studenci 3 roku Wydziału Matematyki i Informatyki, specjalizujący się w  oprogramowaniu  technologii informacyjnej - Włodzimierz Prędki i Aleksander Rudziak - odbywali staż u jednego z największych w Polsce producentów oprogramowania – firmie Transition Technology S.A. Podkreślają, że ich praca odpowiadała specjalności na której studiują i zapoznali się z technologiami z którymi będą w przyszłości pracować, a  otrzymana wiedza przyda się w ich przyszłej pracy.    

Stażystki z Białoruskiego Państwowego Uniwersytetu w Mińsku – specjalności administrowanie przedsiębiorstwem, Margerita Rasolka i Aleksandra Szarikowa ( 4-ty rok) odbywały staż w międzynarodowej firmie logistycznej „Raben” i „przeszły” praktykę we wszystkich ważniejszych działach firmy tj.: Obsługi Klienta Logistyki Kontraktowej, Obsługi Klienta Krajowego, Zespole Administracji Transportu, Magazynie. W pracy końcowej  stwierdziły, że dla nich „…ta praktyka była pierwszym prawdziwym doświadczeniem zawodowym i … będzie odgrywać rolę przy wyborze przyszłej pracy”. Podobnie student tejże uczelni i kierunku studiów - Anatol Prydybajło  odbywał praktykę w Dziale Marketingu  międzynarodowej firmy logistycznej Kuehne+Nagel Sp. z o.o. Wysoko ocenił „…stworzenie możliwości zdobycia wiedzy dot. specyfiki działania tego typu korporacji…i nabycia nowych umiejętności”. Ponadto zwrócił uwagę na stworzenie możliwości zapoznania się z „…kulturą, historią i obyczajami oraz nawiązania wielu nowych kontaktów.” Natomiast Denis Katsianowicz z 3-go roku Wydziału Ekonomii i Zarządzania Państwowego Uniwersytetu  w Grodnie odbywał staż  w firmie ubezpieczeniowej Coris Varsovie Sp. z o.o.

Tradycyjnie zainteresowaniem wśród studentów Wydziału Turystyki i Hotelarstwa Grodzieńskiego Uniwersytetu Państwowego im. Janka Kupały cieszyły się staże w firmach turystycznych. I tak studentki 3-go roku Timofiejewa Weronika i Deszko Daria  w swojej pracy końcowej pt. „Niezapomniany letni staż w Sanatorium Uzdrowiskowym w Piwnicznej Zdroju”: informują, że pracowały w działach: Recepcja, Kulturalno-Oświatowym, Medycznym, a także w kuchni. Oceniają, że nabyte umiejętności to: praca zespołowa, właściwa komunikacja międzyludzka, a generalnie, to „ duża wiedza z obsługi ruchu turystycznego poszerzonego o działalność leczniczą”. Studentka 2-go roku tejże uczelni i kierunku studiów Sarakun Weronika odbywała staż w Polskiej Izbie Turystyki.

Wszyscy stażyści podkreślali że mieli okazje zapoznać się z miastem  i regionem w którym odbywali staż zawodowy,  zabytkami i współczesnym….., a także nawiązać liczne kontakty, a nawet przyjaźnie.  Stażyści zgłaszali wnioski odnośnie zbyt krótkiego okresu trwania stażu, prośby o wcześniejsze przekazywanie informacji o organizacji staży zawodowych. Natomiast opiekunowie postulowali w niektórych przypadkach konieczność lepszego przygotowania językowego, co jest warunkiem wyniesieniem optymalnych  korzyści ze stażu.

Uczestnicząca w Konferencji Pani Dziekan Prof. Jelena Gopka z Państwowego Białoruskiego Uniwersytetu w Mińsku zwróciła uwagę na istotną i ważną rolę staży w uzupełnieniu programu studiów, poprzez stworzenie możliwości skonfrontowania wiedzy teoretycznej uzyskanej w trakcie studiów z wymaganiami praktyki i co więcej, na potwierdzenie przez studentów słuszności wybranego kierunku studiów.  Natomiast przedstawiciel Ambasady RB w Warszawie, I Sekretarz, Pan Aleksiej Grikhno podkreślił, że program stażowy realizowany przez Polsko-Białoruska Izbę Handlowo-Przemysłową wespół z białoruskimi partnerami, dobrze służy działaniom  Izby w zakresie  przygotowywania kadr dla przedsiębiorstw obsługujących polsko-białoruską współpracę gospodarczą.

 

Oprac. M. Masłowski