Strona Główna

Nowy Partner PBIHP

Polsko-Białoruska Izby Handlowo-Przemysłowa, kontynuuje działania mające na celu aktywne uczestnictwo w procesie przygotowywania kadr niezbędnych dla dalszego dynamizowania współpracy gospodarczej z naszym sąsiadem.

Wyrazem tego jest podpisanie w dniu 15 br. kolejnej umowy o współpracy z wiodącą w kraju w obszarze logistyki i gospodarki elektronicznej - Wyższą Szkołą Logistyki w Poznaniu.

 

Nasze zainteresowanie tą uczelnią wynika nie tylko z faktu, że dla polsko-białoruskiej współpracy niezbędni są specjaliści z logistyki, a więc osoby odpowiedzialne za proces planowania, kontroli, przepływu i magazynowania towarów. W rezultacie za optymalizację kosztów transportu i spedycji. Szczególnie ważne jest, że proces kształcenia w tej uczelni jest ściśle związany z praktyką, stąd uczelnia dąży do tego, by absolwent posiadł nie tylko wiedzę teoretyczną, lecz także zdobył praktyczne doświadczenie i wszechstronne umiejętności. Jest to możliwe, bo wykładowcy to również praktycy. Ponadto uczelnia utrzymuje partnerską wspólpracę z takimi wiodącymi firmami logistycznymi, jak np. DHL Express, Kuehne-Nagiel, czy Still. W firmach partnerskich studenci odbywają praktyki i staże. Dodatkowo istnieje możliwość zdobycia dwóch dyplomów, jako że WSL współpracuje z uczelnią niemiecką Technische Hochschule Wildau, co pozwala na pisanie pracy dyplomowej pod kierunkiem zarówno polskich, jak i niemieckich promotorów. Dzięki dwóm równorzędnym dyplomom ukończenia studiów absolwent będzie miał większe szanse na rynku pracy. Zwiedzając uczelnię mogliśmy stwierdzić i inne jej pozytywy. Do nich zaliczyć możemy – obok bardzo dobrych warunków lokalowych: nowy świetnie zaplanowany i wykonany budynek dydaktyczny, a przede wszystkim pracownie komputerowe wyposażone w najnowsze oprogramowanie (SAP, iScala, MONZA, Graffiti, Qguar, AutoCAD), nowocześnie wyposażone sale i bezprzewodowy Internet na terenie całej uczelni oraz elektroniczną platformę WSL-ONLINE. 

Zwiedzając uczelnię, zwróciliśmy uwagę na dużą aktywność samych studentów, która zaowocowała działalnością kół naukowych, umożliwiających pogłębianie zainteresowań oraz zdobywanie nowych doświadczeń. Studenci ponadto uczą się pracy w kolektywie działając w Samorządzie Studenckim. Zwraca uwagę znakomity poziom sportu akademickiego – najbardziej utytułowanymi studentami i absolwentami uczelni są m. in. kajakarka, wielokrotna medalistka olimpijska Aneta Konieczna czy kanadyjkarz, medalista Mistrzostw Świata – Tomasz Kaczor.

W rezultacie odbyte rozmowy z JM prof. dr hab. Andrzejem Korzeniowskim oraz kierownictwem uczelni, jak też zapoznanie się z bazą dydaktyczną, badawczą i socjalną utwierdziły nas w przekonaniu, że jest to uczelnia szczególnie przyjazna dla studentów, dobrze kształcąca w ciekawym i poszukiwanym zawodzie, a jej absolwentów na rynku pracy wyróżniają szczególne wiedza, umiejętności i kompetencje.