Strona Główna

Fotorelacja z XXII Polsko –Białoruskiego Forum Gospodarczego „Dobrosąsiedztw” 2019

Fotorelacja z XXII Polsko –Białoruskiego Forum Gospodarczego „Dobrosąsiedztwo” 2019 w Mińsku w dniach 6-7.06.2019r.

 

Przemawia Miasnikowicz Michaił Władimirowicz, siedzą od lewej: Kazimierz Zdunowski – prezes PBIHP. Krzysztof Senger – Członek Zarządu PAIH, Marszałek Senatu RP Stanisław Karczewski, Minister Handlu i Regulacji Antymonopolowych - Władimir W. Kołtowicz, Prezes Białoruskiej Izby Handlowo-Przemysłowej Władimir E. Ułachowicz

 

Przemawia Marszałek Senatu RP Pan Stanisław Karczewski

 

Przemawia Członek Zarządu PAIH Krzysztof Senger

 

Przemawia Minister Handlu i Regulacji Antymonopolowych Władimir W. Kołtowicz

 

Prezes PBIHP Kazimierz Zdunowski przedstawia członków polskiej delegacji

 

Przemawia Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii RP Tadeusz Kościński 

 

Przemawia Igor W. Bryło Zastępca Ministra Rolnictwa i Wyżywienia Republiki Białoruś.

 

Przemawia Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi RP, senator Tadeusz Romańczuk 

 

Przemawia Ambasador Nadzwyczajny i pełnomocny Republiki Białoruś w Rzeczypospolitej Polskiej Władimir M. Czuszew

 


Przemawia Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Białoruś  Artur Michalski

 

Wręczenie Nagrody Gospodarczej Prezesa Polsko-Białoruskiej Izby Handlowo-Przemysłowej im. Józefa Łochowskiego: Nagrodę dla Santa Bremor odebrał Dyrektor Eksportu Wasily Tessin (5 z lewej), nagrodę dla UNIBEP S.A. odebrał Dyrektor Eksportu Budownictwa Tomasz Poskrobko (2 z prawej). Wręczają Prezes PBIHP Kazimierz Zdunowski i Prezes BIHP Władimir E. Ułachowicz

 

 Porozumienie o współpracy podpisują, od lewej: Członek Zarzadu PAIH Krzysztof Senger i Prezes BIHP Władimir E. Ułachowicz

 

Porozumienie o współpracy podpisują, od lewej: Prezes PBIHP Kazimierz Zdunowski i po. Rektor Instytute Doskonalenia Kwalifikacji i Przekwalifikowania  Kierowników i Specjalistów Przemysłu „Kadry Przemysłu” Gric Georgij Wasilijewicz, dr,  p.o. Rektora

 

Gratulacje, pamiątkowe zdjęcie, od lewej: Krzysztof Senger, Członek Zarządu PAIH, Stanisław Karczewski, Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Michaił W. Miasnikowicz, Przewodniczący Rady Republiki, Zgromadzenia Narodowego Republiki Białoruś, Władimir W. Kołtowicz, Minister Handlu i Regulacji Antyimportowych RB, Wasily Tessin Dyrektor Eksportu Santa Bremor, Tomasz Poskrobko, Dyrektor Eksportu Budownictwa UNIBEP S.A., Kazimierz Zdunowski, Prezes PBIHP,  Gric Georgij Wasilijewicz, dr,  p.o. Rektora Instytutu Doskonalenia Kwalifikacji i Przekwalifikowania  Kierowników i Specjalistów Przemysłu „Kadry Przemysłu”

 

1. Sekcja: Współpraca Regionalna i rozwój; moderatorzy (przy flagach) Filonowa Marina Władimirowna, Dyrektor Generalny Białoruskiej Izby Handlowo-Przemysłowej O/Gomel i Witold Karczewski, Członek Rady PBIHP, Prezes Podlaskiej Izby Gospodarczej,

 

2. Sekcja: Tworzenie Korzystnego Klimatu. Usługi Logistyczne; moderatorzy (przy flagach): Ilin Oleg Igorowicz, Dyrektor Agencj Strategicznego i Ekonomicznego Rozwoju, Janusz Kuleta, Wiceprezes PBIHP, Dyrektor Generalny Euro Locks

 

 3. Sekcja: Technologie Informacyjne; moderatorzy: Maszonskij Sergej Antonowicz, Partner OOO Arzinger @Partners oraz Marek Rasiński, Konsul Honorowy Republiki Białoruś w Rzeczypospolitej Polskiej, Członek Rady RIG Katowice, Prezes Marlen Investmens.

 

Pożegnanie Biblioteki z udziałem Wójta Gminy Poświętne Michała Franasa

 

W drodze do domu, wizyta w Muzeum Adama Mickiewicza w Nowogródku