Strona Główna

Projekt FIO dla III i IV Turnusów

 

 

Szanowni Państwo, z przyjemnością informujemy, że drugi turnus projektu „Podnoszenie kompetencji liderów wolontariatu” organizowany przez Polsko-Białoruską Izbę Handlowo-Przemysłową przy wsparciu finansowym Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki społecznej ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich został zrealizowany.

Program szkoleń seminaryjnych dla III TURNUSU przechodził według następującego harmonogramu w podziale na trzy części:
I.    Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o., pobyt w której odbywał się w dniach 23.07.2017 –01.08.2017 r.;
II.    Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A., pobyt w której odbywał się w terminie 02.08.2017– 11.08.2017 r.;
III.    Polsko-Białoruska Izba Handlowo-Przemysłowa w Warszawie, 12.08.2017– 21.08.2017 r.

Program szkoleń seminaryjnych dla IV TURNUSU przechodził według następującego harmonogramu w podziale na trzy części:
I.    Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna  S.A., 23.07 –01.08
II.    Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o. w Sopocie , 02.08– 11.08
III.    Polsko-Białoruska Izba Handlowo-Przemysłowa w Warszawie, 12.08– 21.08.2017 r.

Opiekunem podczas pobytu w Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej S.A. była:
Pani Bogusława Zientek p.o. Dyrektor Departamentu Projektów Strategicznych.

Pobyt w Legnickiej Strefie Specjalnej charakteryzował się bardzo ciekawym programem. Pierwszą instytucją przyjmującą gości został Wrocławski Park Technologiczny. Uczestnicy mieli okazję zwiedzić Laboratorium i Prototypowni Chemii i Biotechnologii, Laboratorium Elektroniki,  Dolnośląski Akademickim Inkubator Przedsiębiorczości, a także Zakład Doświadczalny. Również uczestnicy zdobyli wiedzę o WPT przy pomocy przedstawionej prezentacji.

 

W drugiej  części pobytu uczestnicy mieli wizytę studyjną w firmie Sitech Sp. z o.o., gdzie uczestnikami Turnusu opiekowali się Bogusława Zientek, Magdalena Jenek i Adam Zysk.

 

W Specjalnych Strefach Ekonomicznych nasi uczestnicy zapoznali się z tym, jak rozpoczynają działalność gospodarczą oraz na jakich warunkach prawno-ekonomicznych działaj przedsiębiorcy polscy w SSE, ich parkach technologicznych oraz inkubatorach przedsiębiorczości.

Podczas pobytu w Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Gdańsku i Sopocie nad naszymi uczestnikami czuwał Pan Zygmunt Żmuda Trzebiatowski  z Biura Zarządu PSSE.

 

Podczas realizacji programu w Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej http://www.strefa.gda.pl/ - uczestnicy zostali zaproszeni do Bałtyckiego Portu Nowych Technologii, do „Hydromega”, Stoczni Crist, Parku Konstruktorów, Gdyńskiego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości oraz Fundacji Gospodarczej, a także uczestniczyli w konferencji nt. finansowanie startupów i w wykładach GPNT.

 

Cykl spotkań seminaryjnych w WarszawieTrzeci rozdział był bardzo nasycony. W Warszawie uczestnicy mieli możliwość zapoznać się z systemami funkcjonowania w Polsce samorządu  gospodarczego przedsiębiorców na przykładzie PBIHP oraz odbyli cykl szkoleń na temat istniejących instrumentów wsparcia dla MSP na bazie instytucji okołobiznesowych, takich jak: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Agencja Rozwoju Mazowsza S.A., Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych  S.A., Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce, Bank Gospodarstwa Krajowego oraz Polsko-Białoruska Izba Handlowo-Przemysłowa.

 

 Pierwszą instytucją przyjmującą była Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych  S.A. Podczas spotkania omówiono rola ubezpieczeń KUKE w systemie wsparcia eksportu i instrumenty wsparcia dla inwestorów i eksporterów krajowych i zagranicznych

 

 

Następnie uczestnicy odwiedzili Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce, gdzie zapoznani się z działalnością i usługami, świadczonymi przez ZMPD na rzecz przedsiębiorców Polskich i zagranicznych, wynikających głównie z przepisów ustawodawstwa polskiego, dyrektyw Unii Europejskiej oraz Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej. W szczególności omówione zostały podstawowe zagadnienia międzynarodowej TIR, CMR i AETR oraz istniejące instrumenty wsparcia i pomocy prawnej w zakresie prawa transportowego.
Kolejne spotkanie odbyło się z przedstawicielem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i obejmowało zagadnienia dotyczące systemu wsparcia dla MSP w Polsce realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Kolejną instytucją, którą odwiedzili uczestnicy była Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie gdzie uczestników programu zostali zapoznani z zasadami i możliwościami uzyskania środków z rynku na inwestycje oraz istotą  i znaczeniem IPO.

Kolejne szkolenie odbyło się w BGK (Bank Gospodarstwa Krajowego). Tematem spotkania, które odbyło się w siedzibie BGK było wsparcie eksportu na Wschód za pośrednictwem udzielenia kredytów, a także warunki ich zaciągnięcia.

 

 

 

Podczas projektu uczestnicy otrzymali dużo wiedzy a także zdobyli doświadczenie, jak również zostali zainspirowani do wykorzystania zdobytych doświadczeń na Białorusi. Pod koniec programu organizowana została konferencja podsumowująca. Każdy z uczestników przygotował prezentację swojego projektu z wykorzystaniem motywu: „Jak zamierzam organizować wolontariat pracowniczy na rzecz przedsiębiorców w Białorusi”.

Po ukończeniu programu w ramach pełnego turnusu, każdy uczestnik otrzymał certyfikat ukończenia szkolenia.

Dziękujemy serdecznie naszym Partnerom instytucjonalnym oraz  życzymy sukcesów i powodzenia naszym Liderom Wolontariatu!