Strona Główna

Projekt FIO dla V Turnusu

 

 

 

Szanowni Państwo, z przyjemnością informujemy, że drugi turnus projektu „Podnoszenie kompetencji liderów wolontariatu” organizowany przez Polsko-Białoruską Izbę Handlowo-Przemysłową przy wsparciu finansowym Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki społecznej ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich został zrealizowany.

Program szkoleń seminaryjnych dla V TURNUSU przechodził według następującego harmonogramu w podziale na trzy części:
I.    Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o. w Sopocie , 27.08 –05.09
II.    Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna  S.A., 06.09– 15.09
III.    Polsko-Białoruska Izba Handlowo-Przemysłowa w Warszawie, 16.09– 25.09.2017 r.

W Specjalnych Strefach Ekonomicznych nasi uczestnicy zapoznali się z tym, jak rozpoczynają działalność gospodarczą oraz na jakich warunkach prawno-ekonomicznych działaj przedsiębiorcy polscy w SSE, ich parkach technologicznych oraz inkubatorach przedsiębiorczości.

 

Podczas pobytu w Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Gdańsku i Sopocie nad naszymi uczestnikami czuwał Pan Zygmunt Żmuda Trzebiatowski  z Biura Zarządu PSSE.

Podczas realizacji programu w Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej http://www.strefa.gda.pl/ - uczestnicy zostali zaproszeni do Bałtyckiego Portu Nowych Technologii, do „Hydromega”, Stoczni Crist, Parku Konstruktorów, Gdyńskiego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości oraz Fundacji Gospodarczej, a także uczestniczyli w konferencji nt. finansowanie startupów i w wykładach GPNT.

Opiekunem podczas pobytu w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej S.A. był Pan Aleksander Gaczek, Koordynator Projektu, Pełnomocnik Zarządu KSSE.

KSSE przygotowała dla naszych uczestników bardzo nasycony i niezwykle interesujący program zapoznawczy. Pobyt gości rozpoczął się przywitaniem  w siedzibie Podstrefy Jastrzębsko-Żorskiej przez Wiceprezes Zarządu p. Ewę Stachurę-Pordzik, po którym uczestnikom zostały przedstawione  podstawowe zasady BHP i p.poż. Następnie odbyła się prezentacja działalności strefy, po której uczestnicy wyruszyli na zwiedzanie Tyskich Browarów Książęcych oraz mieli objazd inwestycyjnych terenów strefy.

 

Kolejny dzień grupa spędziła w Podstrefie Tyskiej. Pobyt w podstrefie rozpoczął się z przywitania gości przez Naczelnika Wydziału Działalności Gospodarczej UM Tychy następnie odbyło się spotkanie z Prezesem Okręgowej Izby Przemysłowo-Handlowej w Tychach w celu zapoznania z przepisami dotyczącymi inwestowania przedsiębiorców z Białorusi. Po zwiedzeniu siedziby podstrefy grupa zwiedziła obiekty rekreacyjne m. Tychy – m.in. Paprocany, Zameczek Myśliwski w Promnicach, a także Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu. Następny dzień skupił uwagę uczestników na szkoleniach w zakresie umiejętności liderskich, po którym odbyło się spotkanie z przedstawicielami Inwestorów KSSE S.A.  W przedostatni dzień programu uczestnicy mieli okazję zwiedzić siedzibę Zarządu KSSE, gdzie gości przywitał Wiceprezes KSSE p. Janusz Michałek, następnie p. Łukasz Ciepły przedstawił prezentację na temat genezy i dokonań KSSE. Także tego samego dnia uczestnicy mieli zaszczyt porozmawiać z Prezesem KSSE p. Piotrem Wojaczkiem, który chętnie udzielał odpowiedzi na pytania uczestników.

 

W czasie wolnym uczestnicy również się nie nudzili, gdyż mieli przygotowany nasycony program kulturowy. Najpierw grupa wyjechała z objazdem terenów inwestycyjnych poszczególnych specjalnych stref ekonomicznych, gdzie mogli dotknąć biznesu, spotykając się z przedstawicielami biznesu z różnych branż.
Kolejną atrakcją w wolnym czasie były liczne wycieczki, jak na przykład zwiedzanie najnowocześniejszego obiektu filharmonicznego w Europie, spacery po miejscach historycznych i sanktuariach miasta, a nawet wycieczki w Tatry.
Ostatni dzień charakteryzował się podsumowującym trybem; uczestnicy wypełnili ankiety ewaluacyjne, a na terenie KSSE odbyło się oficjalne zakończenie programu.

Cykl spotkań seminaryjnych w WarszawieTrzeci rozdział był bardzo nasycony. W Warszawie uczestnicy mieli możliwość zapoznać się z systemami funkcjonowania w Polsce samorządu  gospodarczego przedsiębiorców na przykładzie PBIHP oraz odbyli cykl szkoleń na temat istniejących instrumentów wsparcia dla MSP na bazie instytucji okołobiznesowych, takich jak: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Agencja Rozwoju Mazowsza S.A., Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce, Bank Gospodarstwa Krajowego oraz Polsko-Białoruska Izba Handlowo-Przemysłowa. Co więcej, odbył się wykład obejmujący zagadnienia dotyczące porad prawnych oraz podstaw prawnych funkcjonowania firm i organizacji w Polsce.

Pierwszą instytucją przyjmującą była Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera. Podczas spotkania omówiono instrumenty wsparcia dla inwestorów i eksporterów krajowych i zagranicznych, zainteresowanych podjęciem działań gospodarczych na Mazowszu.

 

Następnie uczestnicy odwiedzili Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce, gdzie zapoznani się z działalnością i usługami, świadczonymi przez ZMPD na rzecz przedsiębiorców Polskich i zagranicznych, wynikających głównie z przepisów ustawodawstwa polskiego, dyrektyw Unii Europejskiej oraz Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej.

 


W szczególności omówione zostały podstawowe zagadnienia międzynarodowej TIR, CMR i AETR oraz istniejące instrumenty wsparcia i pomocy prawnej w zakresie prawa transportowego.

 

Kolejne spotkanie odbyło się z przedstawicielem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i obejmowało zagadnienia dotyczące systemu wsparcia dla MSP w Polsce realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

 

Następną instytucją, którą odwiedzili uczestnicy była Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, gdzie uczestników programu zostali zapoznani z zasadami i możliwościami uzyskania środków z rynku na inwestycje oraz istotą  i znaczeniem IPO.

 

Kolejne szkolenie odbyło się w BGK (Bank Gospodarstwa Krajowego). Uczestnicy zapoznali się z aktualnymi programami dofinansowania działalności ze środków Unii Europejskiej, a także poznali metody wsparcia eksportu na wschód.  Również grupa poznała warunki dzielenia kredytów przez BGK.


Podczas projektu uczestnicy otrzymali dużo wiedzy oraz zdobyli doświadczenie, jak również zostali zainspirowani do wykorzystania zdobytych doświadczeń na Białorusi. Pod koniec programu organizowana została konferencja podsumowująca. Każdy z uczestników przygotował prezentację swojego projektu z wykorzystaniem motywu: „Jak zamierzam organizować wolontariat pracowniczy na rzecz przedsiębiorców w Białorusi”.

Po ukończeniu programu w ramach pełnego turnusu, każdy uczestnik otrzymał certyfikat ukończenia szkolenia.

 

Dziękujemy serdecznie naszym Partnerom instytucjonalnym oraz  życzymy sukcesów i powodzenia naszym Liderom Wolontariatu!