Strona Główna

Projekt FIO dla II Turnusu

 

   

 

Szanowni Państwo, z przyjemnością informujemy, że drugi turnus projektu „Podnoszenie kompetencji liderów wolontariatu” organizowany przez Polsko-Białoruską Izbę Handlowo-Przemysłową przy wsparciu finansowym Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki społecznej ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich został zrealizowany.

Program szkoleń seminaryjnych dla II TURNUSU przechodził według następującego harmonogramu w podziale na trzy części:
I.    Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o., pobyt w której odbywał się w dniach 18.06.2017-27.06.2017;
II.    Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A., pobyt w której odbywał się w terminie 28.06.2017-07.07.2017;
III.    Polsko-Białoruska Izba Handlowo-Przemysłowa w Warszawie, 08.07.2017– 17.07.2017 r.

W Specjalnych Strefach Ekonomicznych nasi uczestnicy zapoznali się z tym, jak rozpoczynają działalność gospodarczą oraz na jakich warunkach prawno-ekonomicznych działaj przedsiębiorcy polscy w SSE, ich parkach technologicznych oraz inkubatorach przedsiębiorczości.
Podczas pobytu w Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Gdańsku i Sopocie nad naszymi uczestnikami czuwał Pan Zygmunt Żmuda Trzebiatowski  z Biura Zarządu PSSE.

Podczas realizacji programu w Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej http://www.strefa.gda.pl/ - uczestnicy zostali zaproszeni do Bałtyckiego Portu Nowych Technologii, do „Hydromega”, Stoczni Crist, Parku Konstruktorów, Gdyńskiego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości oraz Fundacji Gospodarczej, a także uczestniczyli w konferencji nt. finansowanie startupów i w wykładach GPNT.

Opiekunem podczas pobytu w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej S.A. był Pan Aleksander Gaczek, Koordynator Projektu, Pełnomocnik Zarządu KSSE.

KSSE przygotowała dla naszych uczestników bardzo nasycony i niezwykle interesujący program zapoznawczy. W trakcie pobytu uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z działalnością i strukturą KSSE S.A. z objazdem terenów Podstrefy Tyskiej. 

Pierwszy dzień rozpoczął się ze spotkania z I Zastępcą  Prezesa KSSE p. Januszem Michałkiem  i prezentacji zespołu promocji KSSE po czym uczestnicy mieli możliwość zwiedzania Parku Śląskiego, który obecnie jest największym parkiem miejskim w Europie. Następnego dnia grupa miała wizytę w „SEST LUVE POLSKA” i  „MARCO” które znajdują się w Gliwickiej Podstrefie . Także grupa miała bardzo intensywny program kulturowy, który zawierał m.in. zwiedzanie Radiostacji Gliwickiej historycznego obiektu, który jest miejscem prowokacji hitlerowskiej w przededniu wybuchu II wojny światowej, zwiedzanie największej regionalnej radiofonii publiczne, czyli  Polskiego Radia Katowice a także spacer w  Parku Kościuszki, który obejmował m.in. drewniany Kościółek z XVI wieku i Wieża Spadochronowa – miejsce heroicznej obrony harcerzy śląskich w pierwszych dniach września 1939 r.

Ponadto uczestnicy mieli możliwość zwiedzania Jury Krakowsko-Częstochowskiej ze szczególnym uwzględnieniem obiektów sakralno-historyczno-krajobrazowych, NOSPR, gliwickiej Starówki,  Zabytkowej Kopalni Srebra w Tarnowskich Górach, tarnogórskiej Starówki, a także historyczny zespół pałacowo-parkowy Moszna, historyczny zespół sakralno-parkowy - Kamień Śląski oraz  historyczne  zamki Orlich Gniazd, czeską Opawę a nawet dłuższą wycieczkę do Zielonej Góry. Jednak szczególną uwagę poświęcono zdobywaniu doświadczenia i wiedzy. W tym bardzo pomocne były spotkania z praktykami biznesu oraz zwiedzanie przedsiębiorstw znajdujących się w strefie. Do których zalicza się wizyta w Kuźni Raciborskiej „RAFAMET”, które zawierało spotkanie z Prezesem Zarządu, prezentację firmy (największy krajowy producent obrabiarek precyzyjnych, plasujący się w światowej czołówce obsługującej głównie największych potentatów kolejowych) ,zwiedzanie hal produkcyjnych i odlewni żeliwa.

Na koniec pobytu uczestnicy mieli spotkanie i wywiad z Prezesem Zarządu KSSE p. Januszem Michałkiem, po którym zwiedzili Śląski Urząd Wojewódzki i historyczną dzielnicę Katowic – Nikiszowiec . A przed wyjazdem grupy do Warszawy odbyło się spotkanie podsumowujące II turnus połączone z uroczystym lunchem

 

Cykl spotkań seminaryjnych w WarszawieTrzeci rozdział był bardzo nasycony. W Warszawie uczestnicy mieli możliwość zapoznać się z systemami funkcjonowania w Polsce samorządu  gospodarczego przedsiębiorców na przykładzie PBIHP oraz odbyli cykl szkoleń na temat istniejących instrumentów wsparcia dla MSP na bazie instytucji okołobiznesowych, takich jak: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Agencja Rozwoju Mazowsza S.A., Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce, Bank Gospodarstwa Krajowego oraz Polsko-Białoruska Izba Handlowo-Przemysłowa. Co więcej, odbył się wykład obejmujący zagadnienia dotyczące porad prawnych oraz podstaw prawnych funkcjonowania firm i organizacji w Polsce.


Pierwszą instytucją przyjmującą była Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera. Podczas spotkania omówiono instrumenty wsparcia dla inwestorów i eksporterów krajowych i zagranicznych, zainteresowanych podjęciem działań gospodarczych na Mazowszu. Omówiono również, ekonomiczno-prawne zasady prowadzenia działalności gospodarczej oraz warunki udzielenia pomocy.


Następnie uczestnicy odwiedzili Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce, gdzie zapoznani się z działalnością i usługami, świadczonymi przez ZMPD na rzecz przedsiębiorców Polskich i zagranicznych, wynikających głównie z przepisów ustawodawstwa polskiego, dyrektyw Unii Europejskiej oraz Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej. W szczególności omówione zostały podstawowe zagadnienia międzynarodowej TIR, CMR i AETR oraz istniejące instrumenty wsparcia i pomocy prawnej w zakresie prawa transportowego.

Kolejne spotkanie odbyło się z przedstawicielem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i obejmowało zagadnienia dotyczące systemu wsparcia dla MSP w Polsce realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Kolejną instytucją, którą odwiedzili uczestnicy była Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie gdzie uczestników programu zostali zapoznani z zasadami i możliwościami uzyskania środków z rynku na inwestycje oraz istotą  i znaczeniem IPO.

 

Kolejne szkolenie odbyło się w BGK (Bank Gospodarstwa Krajowego). Uczestnicy poznali warunki udzielenie kredytów w Polsce, a także możliwości nawiązywania współpracy z polskimi przedsiębiorstwami za pośrednictwem BGK. Dowiedzieli się o programach dofinansowania przedsiębiorstw ze środków Unii Europejskiej.

Podczas projektu uczestnicy otrzymali dużo wiedzy oraz zdobyli doświadczenie, jak również zostali zainspirowani do wykorzystania zdobytych doświadczeń na Białorusi. Pod koniec programu organizowana została konferencja podsumowująca. Każdy z uczestników przygotował prezentację swojego projektu z wykorzystaniem motywu: „Jak zamierzam organizować wolontariat pracowniczy na rzecz przedsiębiorców w Białorusi”.

Po ukończeniu programu w ramach pełnego turnusu, każdy uczestnik otrzymał certyfikat ukończenia szkolenia.

 

 

Dziękujemy serdecznie naszym Partnerom instytucjonalnym oraz  życzymy sukcesów i powodzenia naszym Liderom Wolontariatu!