Strona Główna

Projekt FIO dla I Turnusu

Szanowni Państwo, z przyjemnością informujemy, że pierwszy turnus projektu „Podnoszenie kompetencji liderów wolontariatu” organizowany przez Polsko-Białoruską Izbę Handlowo-Przemysłową przy wsparciu finansowym Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki społecznej ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich został zrealizowany.

Program szkoleń seminaryjnych dla I TURNUSU przechodził według następującego harmonogramu w podziale na trzy części:
I.    Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o., pobyt w której odbywał się w dniach 14.05.2017-24.05.2017;
II.    Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A., pobyt w której odbywał się w terminie 24.05.2017-01.06.2017;
III.    Polsko-Białoruska Izba Handlowo-Przemysłowa w Warszawie, 02.06.2017– 12.06.2017 r.

 

W Specjalnych Strefach Ekonomicznych nasi uczestnicy zapoznali się z tym, jak rozpoczynają działalność gospodarczą oraz na jakich warunkach prawno-ekonomicznych działaj przedsiębiorcy polscy w SSE, ich parkach technologicznych oraz inkubatorach przedsiębiorczości.

Podczas pobytu w Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Gdańsku i Sopocie nad naszymi uczestnikami czuwał Pan Zygmunt Żmuda Trzebiatowski  z Biura Zarządu PSSE.


Podczas realizacji programu w Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej http://www.strefa.gda.pl/ - uczestnicy zostali zaproszeni do Bałtyckiego Portu Nowych Technologii, do „Hydromega”, Stoczni Crist, Parku Konstruktorów, Gdyńskiego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości oraz Fundacji Gospodarczej, a także uczestniczyli w konferencji nt. finansowanie startupów i w wykładach GPNT.

Opiekunem podczas pobytu w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej S.A. był Pan Aleksander Gaczek, Koordynator Projektu, Pełnomocnik Zarządu KSSE.
KSSE przygotowała dla naszych uczestników bardzo nasycony i niezwykle interesujący program zapoznawczy. W trakcie pobytu uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z działalnością i strukturą KSSE S.A. zwiedzania terenów Podstrefy Tyskiej. Pobyt w KSSE rozpoczął się z przyjazdu i zakwaterowaniu uczestników w hotelu Daria, gdzie również odbyła się kolacja powitalna.

Drugi dzień pobytu zawierał przyjazd do siedziby do Podstrefy Tyskiej, w której obyło się spotkanie z Wiceprezesem KSSE p. Ewą Stachurą-Pordzik. Pod czas zwiedzania terenów Podstrefy Tyskiej uczestnicy mieli  okazję zwiedzić obiekty historyczne Śląska, m.in. Nikiszowiec .

Następnego dnia grupa wyruszyła na wycieczkę do Krakowa, która obejmowała również zwiedzanie Wawelu. Kolejny dzień programu był również nasycony kulturowo, i polegał na zwiedzaniu Jury Krakowsko-Częstochowskiej ze szczególnym uwzględnieniem obiektów sakralno-historyczno-krajobrazowych.

Uczestnicy mieli możliwość zwiedzić m.in.:  sanktuarium MBS Skarżyce, Kroczyce, Podlesice, zespół skalny Rzędkowice a także zamki: Mirów Bobolice Olsztyn, sanktuarium MBL Leśniów i Jasną Górę. Kolejne trzy dni programu odbyły się w siedzibie w Tychach, gdzie uczestnicy wzięli udział w szkoleniu i treningu, które dotyczyły kompetencji liderskich. 

Pobyt  grupy rozpoczął się ze spotkania z Naczelnikiem Wydziału Działalności Gospodarczej UM Tychy, w celu zapoznania z przepisami dot. inwestowania przedsiębiorców z Białorusi  a także spotkania z Prezesem Okręgowej Izby Przemysłowo-Handlowej w Tychach, celem którego zostało nawiązanie potencjalnej współpracy oraz zapoznanie uczestników programu z lokalną ofertą. Jeśli chodzi o część kulturową, to uczestnicy mieli okazję zwiedzić obiekty rekreacyjne m. Tychy i okolic – m.in. Paprocany, Zameczek Myśliwski w Promnicach, Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu, a także Browaru Tyskiego, który jest obiektem historyczno-przemysłowym.

Przedostatni dzień pobytu zawierał spotkanie z przedstawicielami Inwestorów KSSE S.A. - Podstrefy Tyskiej po którym rozpoczęły się pracy nad projektami oraz sporządzenie sprawozdań. Następnego dnia uczestnicy przybyli do siedziby zarządu KSSE, gdzie odbyło się spotkanie z Prezesem Zarządu KSSE p. Piotrem Wojaczkiem, prezentacja KSSE i dyskusja rekapitulująca.

Po skończeniu części oficjalnej uczestnicy mieli możliwość zwiedzenia nowej siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia – jednej z największych, najbardziej nowoczesnych filharmonii w świecie. Po czym zorganizowano wyjazd uczestników do Warszawy.

 

Cykl spotkań seminaryjnych w Warszawie


Trzeci rozdział był bardzo nasycony. W Warszawie uczestnicy mieli możliwość zapoznać się z systemami funkcjonowania w Polsce samorządu  gospodarczego przedsiębiorców na przykładzie PBIHP oraz odbyli cykl szkoleń na temat istniejących instrumentów wsparcia dla MSP na bazie instytucji okołobiznesowych, takich jak: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Agencja Rozwoju Mazowsza S.A., Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce, Bank Gospodarstwa Krajowego oraz Polsko-Białoruska Izba Handlowo-Przemysłowa. Co więcej, odbył się wykład obejmujący zagadnienia dotyczące porad prawnych oraz podstaw prawnych funkcjonowania firm i organizacji w Polsce.
Pierwszą instytucją, którą odwiedzili uczestnicy była Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie gdzie uczestników programu zostali zapoznani z zasadami i możliwościami uzyskania środków z rynku na inwestycje oraz istotą  i znaczeniem IPO.


Kolejne spotkanie odbyło się z przedstawicielem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i obejmowało zagadnienia dotyczące systemu wsparcia dla MSP w Polsce realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.Następnie uczestnicy odwiedzili Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce, gdzie zapoznani się z działalnością i usługami, świadczonymi przez ZMPD na rzecz przedsiębiorców Polskich i zagranicznych, wynikających głównie z przepisów ustawodawstwa polskiego, dyrektyw Unii Europejskiej oraz Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej. W szczególności omówione zostały podstawowe zagadnienia międzynarodowej TIR, CMR i AETR oraz istniejące instrumenty wsparcia i pomocy prawnej w zakresie prawa transportowego.


Kolejną instytucją przyjmującą była Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera. Podczas spotkania omówiono instrumenty wsparcia dla inwestorów i eksporterów krajowych i zagranicznych, zainteresowanych podjęciem działań gospodarczych na Mazowszu. Omówiono również, ekonomiczno-prawne zasady prowadzenia działalności gospodarczej oraz warunki udzielenia pomocy.

 

Kolejne szkolenie odbyło się w BGK (Bank Gospodarstwa Krajowego) 
Tematem spotkania było m.in. nawiązywanie współpracy polsko-białoruskiej, a także dofinansowanie przedsiębiorstw Białoruskich za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego.
Porady prawne na temat prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce udzielane przez Pana Aleksandra Herusia.Podczas projektu uczestnicy otrzymali dużo wiedzy oraz zdobyli doświadczenie, jak również zostali zainspirowani do wykorzystania zdobytych doświadczeń na Białorusi. Pod koniec programu organizowana została konferencja podsumowująca. Każdy z uczestników przygotował prezentację swojego projektu z wykorzystaniem motywu: „Jak zamierzam organizować wolontariat pracowniczy na rzecz przedsiębiorców w Białorusi”.


Po ukończeniu programu w ramach pełnego turnusu, każdy uczestnik otrzymał certyfikat ukończenia szkolenia.


Dziękujemy serdecznie naszym Partnerom instytucjonalnym oraz  życzymy sukcesów i powodzenia naszym Liderom Wolontariatu!