Strona Główna

XXI edycja Polsko-Białoruskiego Forum Gospodarczego „Dobrosąsiedztwo”

 

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa do wzięcia udziału w  XXI Polsko-Białoruskim Forum Gospodarczym „Dobrosąsiedztwo 2017”, które w bieżącym roku odbędzie się w Lublinie, w dniach 14-15 listopada wraz z Targami Energetics 2017. Hasłem przewodnim tegorocznej edycji „Dobrosąsiedztwa” będzie: „Popatrzmy w przyszłość: budownictwo, transport i logistyka – pola dla nowoczesnej współpracy sąsiadów”.


Dobrosąsiedztwo ma szczególne znaczenie nie tylko w pejzażu polsko – białoruskich stosunków gospodarczych ale także w podejmowaniu  praktycznych aspektów relacji gospodarczych między Unią Europejską i Euroazjatyckim Wspólnym Obszarem Gospodarczym.
Polsko – Białoruskie Forum Gospodarcze „Dobrosąsiedztwo 2017” planujemy przeprowadzić w ciągu dwóch dni, w tym w pierwszym dniu odbędzie się debata plenarna i trzy specjalistyczne seminaria branżowe:
Seminarium I: Kierunki rozwoju polsko-białoruskiej współpracy w sektorze budownictwa, transportu i  logistyki
Seminarium II:  Warunki dla rozwoju – skuteczne struktury i instrumenty wsparcia współpracy międzynarodowej


W drugim dniu odbędą  się  spotkania B2B na stoiskach wystawowych, programy indywidualne i programy kulturalne. W tym celu, na hali targowej będą zorganizowane stoiska Polsko-Białoruskiej Izby Handlowo-Przemysłowej i Białoruskiej Izby Handlowo-Przemysłowej.


Wyrażamy nadzieję, że efektem Forum będzie wypracowanie wniosków i postulatów dla biznesu oraz dla władz państwowych w zakresie doskonalenia długofalowych rozwiązań systemowych. Spodziewamy się, że w „Dobrosąsiedztwie 2017” weźmie udział ponad 250 osób, w tym ponad 150 z Polski i 100 z Białorusi, którzy będą reprezentowali administrację państwową, instytucje otoczenia biznesu oraz przedsiębiorców i ich samorząd gospodarczy. Forum  zaszczycą także  przedstawiciele rządów  obu krajów.

Uładimir Ułachowicz – Prezes Białoruskiej Izby Handlowo-Przemysłowej
Kazimierz Zdunowski – Prezes Polsko-Białoruskiej Izby Handlowo-Przemysłowej

Program imprezy: