Strona Główna

Kamienie milowe „Nowego Otwarcia”

 

W dniu 24 października 2016 r. Pan Mateusz Morawiecki, Wicepremier, Minister Rozwoju i Finansów RP oraz Pan Michaił Iwanowicz Rusyj Wicepremier RB uczestniczyli w uroczystym otwarciu XX Jubileuszowego Polsko – Białoruskiego Forum Gospodarczego „Dobrosąsiedztwo”. W obecności obu wicepremierów zostały podpisane cztery memoranda, w tym, między innymi o utworzeniu Polsko – Białoruskiego Centrum IPO.

 

Podpisanie memorandum o utworzeniu Polsko – Białoruskiego Centrum IPO w Mińsku. Stoją od lewej: Pan Mateusz Morawiecki, Wicepremier, Minister Rozwoju i Minister Finansów RP, Pan Rusyj Michaił Iwanowicz, Wicepremier RB, Pan Ułachowicz Władimir Ewgeniewicz, prezes BIHP w Mińsku.
Podpisują od lewej: Kazimierz Zdunowski, prezes PBIHP w Warszawie, prof. Apanasowicz Władimir Władimirowicz, dyrektor Instytutu Biznesu i Zarządzania Technologią BGU, Izabela Olszewska, dyrektor zarządzająca GPW S.A. w Warszawie.

W dniu 28 kwietnia 2017 roku w Mińsku odbyła się uroczysta Inauguracja działalności szkoleniowej Polsko – Białoruskiego Centrum IPO.

 

 

Uroczystego otwarcia dokonał Prof. Władimir Władimirowicz Apanasowicz, Dyrektor Instytutu Biznesu i Zarządzania Technologią BGU, największego, prestiżowego uniwersytetu w Białorusi; z prawej – prezes Polsko – Białoruskiej Izby Handlowo – Przemysłowej Kazimierz Zdunowski.

 

Wykład Inauguracyjny Pani Izabeli Olszewskiej Dyrektor Zarządzającej Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.
Pani Dyrektor Izabela Olszewska kierując niezwykle profesjonalnym zespołem GPW S.A. w Warszawie w skład którego wchodzili: Pan Dyrektor Dariusz Mejsztutowicz oraz Pan Norbert Bąk z GPW S.A.  dokonała wspólnie z partnerami uroczystego otwarcia działalności szkoleniowej Polsko-Białoruskiego Centrum IPO, wygłosiła wykład inauguracyjny i uczestniczyła w realizacji Inauguracji Programu Szkoleniowego.

 

 

Wystąpienie Inauguracyjne Prezesa Polsko – Białoruskiej Izby Handlowo – Przemysłowej Kazimierza Zdunowskiego.

 

 

Audytorium; pierwszy z lewej Piotr Masajło, I Sekretarz Kierownik Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Białorusi, drugi z lewej Michał Chabros, Szef Wydziału Społeczno-Ekonomicznego Ambasady RP w Białorusi, druga z prawej, Natalia Nikandrowa, Dyrektor Narodowej Agencji Inwestycji i Prywatyzacji RB, dalej uczestnicy.

 

 

W zakończeniu Uroczystej Inauguracji działalności szkoleniowej Polsko – Białoruskiego Centrum IPO,  Natalia Nikandrowa,  Dyrektor Narodowej Agencji Inwestycji i Prywatyzacji Republiki Białoruś i Kazimierz Zdunowski, Prezes Polsko – Białoruskiej Izby Handlowo-Przemysłowej podpisali memorandum o współpracy.
Stoją od lewej: Michał Chabros, Szef Wydziału Społeczno-Ekonomicznego Ambasady RP w RB,  Prof. Władimir W. Apanasowicz, Dyrektor Instytutu Biznesu i Zarządzania Technologią BGU oraz Pani Izabela Olszewska, Dyrektor Zarządzająca w GPW. S.A. w Warszawie.
Prezes Izby podkreślił, że prowadząc szkolenia i promocję publicznego obrotu papierami wartościowymi firm białoruskich w przyszłości, należy pamiętać o bieżącej codzienności i potrzebach – inwestycjach bezpośrednich.

Niniejszą informację dedykujemy Panu Mateuszowi Morawieckiemu, Wicepremierowi, Ministrowi Rozwoju i Finansów RP oraz Panu Michaiłowi Iwanowiczowi Rusemu, Wicepremierowi RB słowami: „meldujemy wykonanie zadania”.

Opracowano w PBIHP.