Strona Główna

Wizyta Ambasadora Białorusi na Dolnym Śląsku

Kontakty Polski i Białorusi na szczeblu rządowym zaczynają się ożywiać. Na szczeblu regionalnym współpracują ze sobą szkoły, uczelnie wyższe i organizacje pozarządowe, podejmowane są także inicjatywy biznesowe oraz współpraca firm. Władze samorządowe województwa dolnośląskiego zaprosiły na Dolny Śląsk Ambasadora Białorusi Jego Ekscelencję Aleksandra Awierianowa z małżonką, który spotkał się z przedsiębiorcami z regionu podczas Polsko-Białoruskiego Seminarium Gospodarczego.

Doświadczeniami praktycznymi  na temat aktywności ekonomicznych podzielił się z gośćmi Kazimierz Zdunowski, Prezes Polsko-Białoruskiej Izby Przemysłowo- Handlowej,  natomiast Tomasz Mihułka, radca prawny, przedstawił przepisy prawa regulujące działalność gospodarczą w Republice Białorusi. O zabezpieczeniach transakcji handlowych polskich firm mówiła Elżbieta Urbańska z Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych. Seminarium zorganizowała Barbara Kluza – Kierownik Dział Kontaktów Pozaeuropejskich -  Wydział Współpracy z Zagranicą.

Cezary Przybylski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego, przedstawił region z jego uwarunkowaniami kulturalnymi, gospodarczymi oraz turystycznymi. Marszałek opowiedział również o zagranicznych inwestycjach na Dolnym Śląsku. Tadeusz Samborski, Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego, prezentował polsko-białoruskie projekty edukacyjne.Dolny Śląskjest zainteresowany rozwijaniem kontaktów z Obwodem Grodzieńskim oraz współpracą w dziedzinie edukacji.Podczas spotkania Tadeusz Samborski podkreślił,że współpraca kulturalna Dolnego Śląska z Białorusią jest mocno rozwinięta.Liczne jednostki samorządu terytorialnego, instytucje kultury oraz szkoły wyższe współpracują ze swoimi odpowiednikami na Białorusi. Na Dolnym Śląsku mieszka grupa Polaków z terenów dzisiejszej Białorusi.Corocznie na Dolnym Śląsku goszczone są dzieci i młodzież pochodzenia polskiego mieszkające na Białorusi oraz  wybitne twórcy  i działaczy kultury białoruskiej. Organizowane są wystawy, koncerty , spotkania środowisk twórczych.

Ambasador Białorusi był zainteresowany polskimi doświadczeniami w dziedzinie funkcjonowania samorządu lokalnego oraz polską reformą administracyjną. Krzysztof Bramorski, Pełnomocnik Marszałka ds. Kontaktów Międzynarodowych, podkreślił, że przedsiębiorcy potrzebują informacji o możliwościach współpracy gospodarczej oraz uwarunkowaniach prawnych na Białorusi. W przyszłym roku planowane jest Polsko-Białoruskie Forum Gospodarcze oraz Misja Gospodarcza na Białoruś. Cezary Przybylski zaprosił stronę białoruską do prezentacji oferty turystycznej podczas międzynarodowych targów turystycznych we Wrocławiu oraz zapowiedział panel poświęcony Białorusi podczas Forum Przemysłowego w Karpaczu, którego współorganizatorem jest Samorząd Województwa Dolnośląskiego.Oba wydarzenia odbędą się w 2017 roku.