Strona Główna

Projekt FIO dla IV i V Turnusów

 

 

W październiku zostały zrealizowane jednocześnie dwa turnusy (IV i V) projektu „Podnoszenie kompetencji liderów wolontariatu” (02.10-31.10.2016 r) przez Polsko-Białoruską Izbę Handlowo-Przemysłową przy wsparciu finansowym Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki społecznej ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Program szkoleń seminaryjnych dla III TURNUSU przechodził według następującego harmonogramu i w podziale na trzy części:
I. Pomorską Specjalną Strefę Ekonomiczną Sp. z o.o. w Sopocie, 02.10 –11.10
II. Wałbrzyską Specjalną Strefę Ekonomiczną „INWEST-PARK” Sp. z o.o., 12.10– 21.10
III. Polsko-Białoruską Izbę Handlowo-Przemysłową w Warszawie, 22.10– 31.10.2016 r.

Uczestnikami IV turnusu byli:
YAUHENI MASHKOUSKI (Przedsiębiorca z Mohylewa),
JEKATERINA SADOVSKAYA (Przedstawiciel Kadry Pedagogicznej Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego Instytutu Biznesu i Zarządzania Technologii),
ANTON LEBEDZEU (Dyrektor Prywatnego przedsiębiorstwa),
SIARHEI KUPRYIANOVICH (Wicedyrektor Technologii Informacyjnych)

Program szkoleń seminaryjnych dla V TURNUSU przechodził według następującego harmonogramu i w podziale na trzy części:
I. Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A., 02.10 – 11.10
II. Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o. w Sopocie, 12.10– 21.10
III. Polsko-Białoruska Izba Handlowo-Przemysłowa w Warszawie, 22.10-31.10

Uczestnicy V turnusu:
ALENA MARASHCHUK (Indywidualny Przedsiębiorca z Brześcia),
VIACHASLAU SVETLYSHAU (Dyrektor prywatnej spółki),
ANDREI BUKIN (Dyrektor firmy),
ALIAKSANDER MAZIETS (Indywidualny Przedsiębiorca)

W Strefach Ekonomicznych nasi uczestnicy zapoznali się jak rozpoczynają oraz na jakich warunkach prawno–ekonomicznych prowadzą działalność gospodarczą przedsiębiorcy polscy w specjalnych strefach ekonomicznych i w ich parkach technologicznych oraz inkubatorach przedsiębiorczości.

Podczas pobytu w Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Sopocie nad naszymi uczestnikami czuwał Pan Zygmunt Żmuda Trzebiatowski z Biura Zarządu PSSE.

Podczas realizacji programu wPomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej uczestnicy zostali zaproszeni do Bałtyckiego Portu Nowych Technologii, do „Hydromega”, Stoczni Crist, Parku Konstruktorów, Gdyńskiego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości oraz Fundacji Gospodarczej, a także uczestniczyły w Konferencji nt. finansowanie startupów i Wykładach GPNT.

Opiekunami podczas pobytu w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej „INVEST-PARK” Sp. z o. o. były Monika Korzewicz (Departament Komunikacji i Marketingu WSSE) oraz Katarzyna Prociak (Departament Obsługi Inwestora WSSE)

W ramach pobytu w WSSE nasi uczestnicy zostali zapoznani z działalnością Strefy, a także 3 podstref: Wałbrzych, Strzegom, Żarów, odbyli wizyty zapoznawcze w zakładach: Firmie Strefowej Tristone - producent przewodów dla branży automotive i Firmie Ronal – producent felg.

Uczestniczyli w spotkaniu z dyrektorem Komunikacji i Marketingu i prezentacji dotyczącej działania klastra „INVEST in Edu”, wzięli udział w Szkoleniach nt.:
- czym jest strefa ekonomiczna i jak wygląda procedura pozyskiwania inwestorów oraz
- omówienie procesu inwestycyjnego
Pracowali nad wykonaniem samodzielnych zadań praktycznych mających na celu sprawdzenie czy uczestnicy zrozumieli zasady funkcjonowania w specjalnych strefach ekonomicznych oraz zasady obliczania pomocy publicznej.

W Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej S.A. naszymi uczestnikami opiekę sprawował Pan Aleksander Gaczek, Koordynator Projektu, Pełnomocnik Zarządu KSSE i przygotował dla naszych uczestników bardzo nasycony i niezwykle interesujący program szkoleniowy.
Podczas pobytu uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z działalnością i strukturą KSSE S.A. z objazdem terenów Podstrefy Tyskiej oraz odwiedzaniem przedsiębiorstw strefowych: firmę Agora Poligrafia połączonego z wizytą w Muzeum Browaru Tyskiego (obiekt historyczno-przemysłowy).

Odbyła się również wizyta w firmie inwestora Podstrefy Tyskiej NEXTEER (branża motoryzacyjna) oraz trening umiejętności liderskich połączony z wizytą w Centrum Handlowym Silesia i Parku Śląskim.

W drugiej części pobytu grupa miała możliwość zapoznania się z działalnością Podstrefy Jastrzębsko-Żorskiej, gdzie nasi uczestnicy zapoznali się z działalnością Podstrefy z objazdem terenów i wizyta w zakładach produkcyjnych branży motoryzacyjnej, zakładzie produkcyjnym branży tworzyw sztucznych oraz zakładzie produkcyjnym branży budowlanej w Żorach. Złożyli wizytę Prezydentowi Miasta Żory w Urzędzie Miasta, zapoznali się z działalnością dotyczącej zrzeszania przedsiębiorców podczas wizyty w Cechu Rzemiosł Różnych i Żorskiej Izby Gospodarczej.
Mieli także okazję wzięcia udziału w Gali „Dnia Przedsiębiorcy 2016” oraz koncercie „Z kulturą w biznesie” organizowanej przez Żorską Izbę Gospodarczą.

Cykl spotkań seminaryjnych w Warszawie

W Warszawie uczestnicy mieli możliwość zapoznać się z systemami funkcjonowania w Polsce samorządów gospodarczych na przykładzie PBIHP oraz odbyli cykl szkoleń na temat istniejących instrumentów wsparcia dla MPS na bazie instytucji okołobiznesowych, takich jak:
- Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera – COIE Agencja Rozwoju Mazowsza S.A.: „Instrumenty wsparcia dla inwestorów i eksporterów krajowych i zagranicznych, zainteresowanych podjęciem działań gospodarczych na Mazowszu. Ekonomiczno-prawne zasady prowadzenia działalności, warunki udzielenia pomocy”

- PARP - Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości: „System wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw(MŚP) w Polsce”

- Krajowa Izba Gospodarcza: „Zasady dotyczące legalizacji dokumentacji, wydawania Karnetów ATA oraz certyfikacji szkoleń i Systemu Zarządzania Jakością w przedsiębiorstwie ISO”

- PAIZ - Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych: „Działalność i instrumenty wsparcia dla wejścia inwestorów zagranicznych na Polski rynek”

- Dom Maklerski BOŚ S.A.: „Jak pozyskać środki z rynku na inwestycje. Istota i znaczenie IPO”

- ZMPD – Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych: „Działalność i usługi na rzecz przedsiębiorców Polskich i zagranicznych, wynikających głównie z przepisów ustawodawstwa polskiego, dyrektyw Unii Europejskiej oraz Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej, w szczególności omówienie podstawowych zagadnień międzynarodowych konwencji TIR, CMR i AETR oraz istniejących instrumentów wsparcia i pomocy prawnej z zakresu prawa transportowego”

- Polsko-Białoruska Izba Handlowo-Przemysłowa: „Systemem funkcjonowania w Polsce samorządu gospodarczego na przykładzie PBIHP; wsparcie prawne i organizacyjne dla przedsiębiorców zamierzających wejść na rynek Białorusi. Rola, zadania i znaczenie izb gospodarczych w pejzażu społeczno-gospodarczym Polski”

- Porady prawne na temat prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce udzielane przez Pana Aleksandra Herusia

Pod koniec programu uczestnicy podsumowali popyt w postaci przedstawienia swoich doświadczeń i osiągniętych wyników oraz nabytej wiedzy możliwej do praktycznego wykorzystania. Każdy z uczestników przygotował bardzo interesującą pracę końcową z wykorzystaniem motywu: „Jak zamierzam organizować wolontariat pracowniczy na rzecz przedsiębiorców w Białorusi” wolontariatu pracowniczego dla przedsiębiorczości i prezentowali ją na konferencji podsumowującej dla gości i zaproszonych osób:

1. YAUHENI MASHKOUSKI przedstawił nam swoje przemyślenia pt: „Biznes w Polsce”, gdzie dokonał porównania systemów prowadzenia biznesu w obu krajach oraz jakie należałoby dokonać zmiany dla ułatwienia działalności przedsiębiorców na Białorusi.
2. JEKATERINA SADOVSKAYA praca pt: „System wspierania biznesu, przedsiębiorstw i przedsiębiorczości” z konkretnymi propozycjami jakie należy wprowadzić w systemie szkolnictwa wyższego dla wychowania pokolenia przyszłych przedsiębiorców na Białorusi.
3. ANTON LEBEDZEU opowiedział nam o swoim projekcie utworzenia „Centrum promocji partnerstw biznesowych pomiędzy przedsiębiorcami z Białorusi i Polski”
4. SIARHEI KUPRYIANOVICH przedstawił powstający międzynarodowy projekt internetowy AGRONEWS o utworzeniu wspólnej wielofunkcyjnej platformy biznesowej dla polskich i białoruskich przedsiębiorców do wymiany handlowej branży rolno-spożywczej, do której zapraszają partnerów oraz poszukują nowych pomysłów.
5. ALENA MARASHCHUK swoją Fale Tętnienia, którą niesie ze sobą nasz projekt „Podnoszenie kompetencji Liderów Wolontariatu”.
6. ALEKSANDER MAZIETS opowiedział nam o możliwościach wspólnego rozwoju i przeniesienia pewnych wzorców dla branży drzewnej.
7. ANDREI BUKIN widzi możliwość i zapotrzebowanie wykorzystania polskich modeli na Białorusi dla wprowadzenia projektów Innowacyjnej produkcji wielopoziomowych parkingów w miastach kraju.
8. VIACHASLAU SVETLYSHAU – praca „Ekologia miast”, w której opowiedział o prostym rozwiązaniu dla oczyszczalni ścieków stosowanej na jednym zakładzie w Polsce, które należy zastosować na terenie Białorusi, oczywiście, zapraszając Polską stronę do współpracy.

Po ukończeniu programu w ramach pełnego turnusu, każdy uczestnik otrzymał certyfikat ukończenia szkolenia.

Na ostatniej Konferencji podsumowującej Certyfikaty z podziękowaniami zostały wręczeni także naszym drogim partnerom i instytucjom, którzy przyjmowali naszych uczestników oraz wzięli udział w realizacji naszego projektu.

Zwiedzanie Sejmu i Senatu, które zostawia dobre wrażenie na naszych uczestnikach na zakończenie pobytu…

Tym samym zamknęliśmy projekt „Podnoszenie kompetencji Liderów Wolontariatu” w 2016 roku. A w kolejce już czekają następne chętne osoby, zainteresowani przyjęciem polskich wzorców i wprowadzeniem innowacyjnych rozwiązań i technologii do praktycznego wykorzystania na Białoruś…

Dziękujemy serdecznie naszym Partnerom instytucjonalnym oraz życzymy sukcesów i powodzenia naszym Liderom Wolontariatu!

Opracowanie N. Biesiada