Strona Główna

Podziękowanie wszystkim uczestnikom XX Jubileuszowego Białorusko-Polskiego Forum Gospodarczego „Dobrosąsiedztwo 2016”

 

W imieniu organizatorów pragnę podziękować wszystkim uczestnikom XX Jubileuszowego Białorusko-Polskiego Forum Gospodarczego „Dobrosąsiedztwo 2016”, które odbyło się w Mińsku, Republika Białorusi w dni 24.10.2016 r.

W uroczystym otwarciu Dobrosąsiedztwa 2016’ uczestniczyli: Przewodniczący Rady Republiki Narodowego Zebrania Republiki Białorusi Miasnikowicz Michaił Władimirowicz, Wicepremier RB Rusyj Michaił Iwanowicz i Wicepremier, Minister Rozwoju i Minister Finansów RP Mateusz Morawiecki. Forum Dobrosąsiedztwo towarzyszyło posiedzeniu Polsko- Białoruskiej Międzyrządowej Komisji ds. Współpracy Gospodarczej, która pracowała 24.10. br. pod wspólnym przewodnictwem wicepremierów M.I. Rusego i M. Morawieckiego. Pan Wicepremier Mateusz Morawiecki został przyjęty przez Prezydenta Republiki Białorusi Aleksandra Łukaszenkę oraz spotkał się z Premierem Republiki Białorusi Andrejem Kobiakowem.

W Dobrosąsiedztwie wzięło udział 275 uczestników z Polski i 175 uczestników z Białorusi (przedsiębiorców, samorządowców, posłów, przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu), pracujących w trzech sesjach problemowych i jednej sesji plenarnej.

W obecności wicepremierów podpisano pięć umów i porozumień w tym memorandum o utworzeniu Polsko – Białoruskiego Centrum IPO z działem GPW S.A. w Warszawie, BGU Instytut Biznesu i Zarządzania Technologią w Mińsku oraz PBIHP w Warszawie. Wręczone zostały prestiżowe nagrody gospodarcze im. Józefa Łochowskiego za 2016 r.:

- dla polskiego przedsiębiorcy Pana Marka Rosińskiego Prezesa Zarządu ROSINSKI PACKAGING Sp. z o.o. „za wyjątkowo trafną decyzję inwestycyjną w Białorusi w firmie JC "Bel-Plast International" Ltd.” (nagrodę odebrał Anatol Vielikin – Dyrektor Generalny "Bel-Plast International") oraz

- dla przedsiębiorcy białoruskiego Pana Fiodora Domotenko Dyrektora Generalnego MTZ Białoruś „Za wyjątkowo konsekwentne i odważne działania biznesowe powodujące powrót uznanych przez rolników polskich ciągników marki MTZ Białoruś na polski rynek oraz rozwój kooperacji produkcyjno-handlowej w branży ciągników, maszyn i narzędzi rolniczych” (nagrodę odebrał Kadnikow Michaił Sergeewicz, dyrektor ds. marketingu).

Uczestnicy w wypowiedziach podkreślali i gorącymi oklaskami potwierdzili wolę i potrzebę „nowego otwarcia w polsko-białoruskich relacjach gospodarczych” zapoczątkowanego przez wicepremierów M. Morawieckiego i M.I. Rusego .

Pełny tekst sprawozdania z Dobrosąsiedztwa 2016’ zostanie zamieszczony w najbliższym czasie.

Kazimierz Zdunowski – prezes PBIHP

 

Podczas uroczystego otwarcia, od lewej: przemawia Pan Mateusz Morawiecki, Wicepremier, Minister Rozwoju i Minister Finansów RP, za stołem prezydialnym Kazimierz Zdunowski – prezes Polsko – Białoruskiej Izby Handlowo Przemysłowej, Miasnikowicz Michaił Władimirowicz, Przewodniczący Rady Republiki Narodowego Zebrania Republiki Białoruś, Rusyj Michaił Iwanowicz, Wicepremier Republiki Białoruś, Ułachowicz Władimir Ewgeniewicz, prezes Białoruskiej Izby Handlowo – Przemysłowej.

 

Na sali obrad w Bibliotece Narodowej

 

Na Sali obrad w Bibliotece Narodowej, goście VIP: od prawej: Adam Brożek, Dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Rozwoju, Justyna Skrzydło - podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, Marek Ziółkowski- Podsekretarz Stanu ds. bezpieczeństwa oraz polityki wschodniej i europejskiej MSZ, Radosław Domagalski-Łabędzki - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Piotr Masajło – Kierownik WPHI Mińsk, Igor Sekreta - Radca-Minister w Ambasadzie RB w RP, Aleksander Awierianow – Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny RB w RP, Konrad Pawlik - Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny RP w RB i inni.

 

Podpisanie memorandum o utworzeniu Polsko – Białoruskiego Centrum IPO w Mińsku. Stoją od lewej: Pan Mateusz Morawiecki, Wicepremier, Minister Rozwoju i Minister Finansów RP, Pan Rusyj Michaił Iwanowicz, Wicepremier RB, Pan Ułachowicz Władimir Ewgeniewicz, prezes BIHP w Mińsku.

Podpisują od lewej: Kazimierz Zdunowski, prezes PBIHP w Warszawie, prof. Apanasowicz Władimir Władimirowicz, dyrektor Instytutu Biznesu i Zarządzania Technologią BGU, Izabela Olszewska, dyrektor zarządzająca GPW S.A. w Warszawie

 

Sesja II: Stworzenie dobrego klimatu inwestycyjnego. Zalety i ryzyka. Moderatorzy: Dmitrij Wiltowski, Partner Arzinger & Partners, (czwarty od lewej przy stole) i Kazimierz Zdunowski, prezes PBIHP, (trzeci od lewej przy stole), Paneliści, m.inn. Izabela Olszewska, Dyrektor Zarządzająca w GPW S.A. w Warszawie (pierwsza od lewej przy stole), Piotr Stolarczyk, wiceprezes KUKE (drugi od lewej przy stole), Gennadij Mickiewicz - Dyrektor Generalny Beleximgarant (pierwszy od prawej przy stole)

 

Nagrodę Gospodarczą im. Józefa Łochowskiego ustanowioną przez Prezesa Polsko – Białoruskiej Izby Handlowo-Przemysłowej za 2016 r., dla polskiego przedsiębiorcy, który odniósł sukces w Białorusi, Pana Marka Rosińskiego Prezesa Zarządu ROSINSKI PACKAGING Sp. z o.o. „za wyjątkowo trafną decyzję inwestycyjną w Białorusi w firmie JC "Bel-Plast International" Ltd.” (nagrodę odebrał Anatol Vielikin – Dyrektor Generalny "Bel-Plast International")

 

Nagrodę Gospodarczą im. Józefa Łochowskiego ustanowioną przez Prezesa Polsko – Białoruskiej Izby Handlowo-Przemysłowej za 2016 r., dla białoruskiego przedsiębiorcy, który odniósł sukces w Polsce, Pana Fiodora Domotenko Dyrektora Generalnego MTZ Białoruś „Za wyjątkowo konsekwentne i odważne działania biznesowe powodujące powrót uznanych przez rolników polskich ciągników marki MTZ Białoruś na polski rynek oraz rozwój kooperacji produkcyjno-handlowej w branży ciągników, maszyn i narzędzi rolniczych” (nagrodę odebrał Kadnikow Michaił Sergeewicz, dyrektor ds. marketingu). Nagrodę wręczyli: prezes BIHP Władimir Ułachowicz i prezes PBIHP Kazimierz Zdunowski.