Strona Główna

Projekt im. Ignacego Domeyko - V turnus

 

Cykl spotkań i wymiana doświadczeń w ramach realizacji projektu im. Ignacego Domeyko - V turnus

 

W dniach od 3 do 8października 2016 r. odbywał się ostatni piąty turnus w ramach cyklu szkoleń zorganizowany przez Polsko-Białoruską Izbę Handlowo-Przemysłową przy wsparciu partnerów z Białorusi: Polski Klub Biznesu w Białorusi i Wydział Promocji handlu i Inwestycji Ambasady RP w RB. Szkolenia są realizowane w ramach projektu: Wsparcie dla przedsiębiorców polonijnych w Białorusi poprzez szkolenia i wymianę doświadczeń. Program im. Ignacego Domeyko. Projekt jest dofinansowany przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej.

 

W projekcie, w ramach piątego turnusu wzięła udział 5 osobowa grupaprzedsiębiorców z Białorusi.  Uczestnicy byli zainteresowani wzorami i doświadczeniami polskiej gospodarki, które można wykorzystać w przedsiębiorstwach na Białorusi. Praktycznym celem projektu jest pomoc w rozwoju przedsiębiorczości przez środowiska polonijne na Białorusi poprzez szkolenia i wymianę doświadczeń, skierowane na wzrost kompetencji w sektorze biznesu i poprawę absorpcji innowacji.

 

W czasie szkolenia grupa uczestniczyła w seminariach, które odbywały się w instytucjach otoczenia biznesu oraz przedsiębiorstwach produkcyjno-handlowych.

Plan spotkań obejmował:
- spotkanie w Polsko-Białoruskiej Izbie Handlowo-Przemysłowej oraz udział w seminarium nt.: „Rola , zadania i znaczenie  izb gospodarczych w pejzażu społeczno-gospodarczym Polski” 
- spotkanie w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz udział w seminarium „System wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) w Polsce”.
- spotkanie w Banku Gospodarstwa Krajowego  oraz udział w seminarium nt.: „Kredyt dla importera. Warunki i zasady korzystania"; 
- spotkanie w Domu Maklerskim Banku Ochrony Środowiska S.A. oraz udział w seminarium: „Jak pozyskać środki z rynku na  inwesty
сje.  Istota i znaczenie IPO";
- wizyta w  Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego w Broniszach S.A. k. Warszawy. Podczas spotkania uczestnicy zwiedzili rynek hurtowy i wzięli udział w seminarium: „Istota i organizacja rolno-spożywczych rynków hurtowych w Polsce”. 
- spotkanie w Towarowej Giełdzie Energii S.A. oraz udział w seminarium: „Rola Towarowej Giełdy Energii w liberalizacji rynku energii i gazu w Polsce”
- spotkanie w PAIiIZoraz udział w seminarium: „Działalność i instrumenty wsparcia dla wejścia inwestorów zagranicznych na Polski  rynek”;
- spotkanie w Polskim Komitecie Normalizacyjnym  oraz udział w seminarium na temat „System normalizacyjny w Polsce”;
- spotkanie w UNIBEP S.A. oraz udział w seminarium: „UNIBEP S.A. – prezentacja doświadczeń w realizacji kontraktów na rynkach wschodnich”.

Ponadto, uczestnicy grupy ze sfery medycznej odwiedzili Międzynarodowe Targi Medyczne WIHE Warsaw 2016.
Ostatniego dnia uczestnicy zwiedzili Sejm i Senat, gdzie zapoznali się z polskim systemem władz państwowych, systemem stanowienia prawa i historią polskiego parlamentaryzmu.

Plan pobytu przewidywał obszerny program kulturalny, mający na celu popularyzację polskiej kultury materialnej i duchowej, zapoznanie uczestników z dziedzictwem polskiej historii, sztuki, sylwetkami wielkich Polaków oraz tradycjami narodowymi.
W ramach projektu, poza godzinami pracy uczestnicy z Białorusi zwiedzili:
- Starówkę w Warszawie,
- Muzeum Narodowe w Warszawie,

- Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie,
- Łazienki Królewskie i Belweder. 

Udział w przeprowadzonych szkoleniach seminaryjnych ma na celu wzmacniać współpracę ekonomiczną i środowiskową przedsiębiorstw polonijnych na Białorusi, wzmacniać kompetencje biznesowe uczestników projektu oraz umiejętności prowadzenia działalności w warunkach gospodarki rynkowej.

 

Zwieńczeniem całego turnusu była konferencja podsumowująca, na której wszyscy uczestnicy przedstawili swoje doświadczenia i opinie nt. przeprowadzonych seminariów oraz podzielili się swoimi spostrzeżeniami i uwagami. Jednogłośnie uczestnicy stwierdzili, że cały pobyt pozwolił im zrozumieć i poznać wiele elementów systemu ekonomicznego w gospodarce wolnorynkowej, o których dotychczas wiedzieli w okrojonym zakresie lub poznali je po raz pierwszy.

 


Projekt jest współfinansowany ze środków finansowych otrzymanych z Senatu RP w ramach konkursu na realizację zadania „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2016 r.”