Strona Główna

Projekt FIO dla III Turnusu

 

 

We wrześniu został zrealizowany trzeci turnus projektu „Podnoszenie kompetencji liderów wolontariatu” (28.08-26.09.2016 r) przez Polsko-Białoruską Izbę Handlowo-Przemysłową przy wsparciu finansowym Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki społecznej ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Program szkoleń seminaryjnych dla III TURNUSU przechodził według następującego harmonogramu i w podziale na trzy części:
I. Pomorską Specjalną Strefę Ekonomiczną Sp. z o.o. w Sopocie, 28.08 – 6.09,
II. Wałbrzyską Specjalną Strefę Ekonomiczną „INWEST-PARK” Sp. z o.o., 7.09 – 16.09,
III. Polsko-Białoruską Izbę Handlowo-Przemysłową w Warszawie, 17.09 – 26.09.

Uczestnikami tego turnusu byli:
Alena Andrushchanka (przedsiębiorca z Brześcia),
Christina Bobritskaya (studentka),
Mikita Tuzhykau (student),
Alena Tuzhykava (przedsiębiorca z Białorusi)

W Strefach Ekonomicznych nasi uczestnicy zapoznali się jak rozpoczynają oraz na jakich warunkach prawno–ekonomicznych prowadzą działalność gospodarczą przedsiębiorcy polscy w specjalnych strefach ekonomicznych i w ich parkach technologicznych oraz inkubatorach przedsiębiorczości.

Podczas pobytu w Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Gdańsku i Sopocie nad naszymi uczestnikami czuwał Pan Zygmunt Żmuda Trzebiatowski z Biura Zarządu PSSE

Podczas realizacji programu w Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej uczestnicy zostali zaproszeni do Bałtyckiego Portu Nowych Technologii, do „Hydromega”, Stoczni Crist, Parku Konstruktorów, Gdyńskiego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości oraz Fundacji Gospodarczej, a także uczestniczyły w Konferencji nt. finansowanie startupów i Wykładach GPNT.

Opiekunami podczas pobytu w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej „INVEST-PARK” Sp. z o. o. były Monika Korzewicz (Departament Komunikacji i Marketingu WSSE) oraz Katarzyna Prociak (Departament Obsługi Inwestora WSSE).

W ramach pobytu w WSSE nasi uczestnicy zostali zapoznani z działalnością Strefy, a także 3 podstref: Wałbrzych, Strzegom, Żarów, odbyli wizyty zapoznawcze w zakładach: Cortinx w Wałbrzychu i FSB Piekarnie w Strzegomiu oraz Dolnośląskiej Agencji Współpracy Gospodarczej we Wrocławiu.
Uczestniczyli w spotkaniu z dyrektorem Komunikacji i Marketingu i prezentacji dotyczącej działania klastra „INVEST in Edu”, wzięli udział w Szkoleniach nt.:
- czym jest strefa ekonomiczna i jak wygląda procedura pozyskiwania inwestorów oraz
- omówienie procesu inwestycyjnego

Pracowali nad wykonaniem samodzielnych zadań praktycznych mających na celu sprawdzenie czy uczestnicy zrozumieli zasady funkcjonowania w specjalnych strefach ekonomicznych oraz zasady obliczania pomocy publicznej.

 

Cykl spotkań seminaryjnych w Warszawie

W Warszawie uczestnicy mieli możliwość zapoznać się z systemami funkcjonowania w Polsce samorządów gospodarczych na przykładzie PBIHP oraz odbyli cykl szkoleń na temat istniejących instrumentów wsparcia dla MPS na bazie instytucji okołobiznesowych, takich jak:
- PARP - Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości: „System wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw(MŚP) w Polsce”


- Krajowa Izba Gospodarcza: „Zasady dotyczące legalizacji dokumentacji, wydawania Karnetów ATA oraz certyfikacji szkoleń i Systemu Zarządzania Jakością w przedsiębiorstwie ISO”

- PAIZ - Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych: „Działalność i instrumenty wsparcia dla wejścia inwestorów zagranicznych na Polski rynek”

 

- Dom Maklerski BOŚ S.A.: „Jak pozyskać środki z rynku na inwestycje. Istota i znaczenie IPO”

 

- Polsko-Białoruska Izba Handlowo-Przemysłowa: „Systemem funkcjonowania w Polsce samorządu gospodarczego na przykładzie PBIHP; wsparcie prawne i organizacyjne dla przedsiębiorców zamierzających wejść na rynek Białorusi. Rola, zadania i znaczenie izb gospodarczych w pejzażu społeczno-gospodarczym Polski”


- ZMPD – Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych: „Działalność i usługi na rzecz przedsiębiorców Polskich i zagranicznych, wynikających głównie z przepisów ustawodawstwa polskiego, dyrektyw Unii Europejskiej oraz Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej, w szczególności omówienie podstawowych zagadnień międzynarodowych konwencji TIR, CMR i AETR oraz istniejących instrumentów wsparcia i pomocy prawnej z zakresu prawa transportowego”

 

- Porady prawne na temat prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce udzielane przez Pana Aleksandra Herusia

Pod koniec programu uczestnicy podsumowali popyt w postaci przedstawienia swoich doświadczeń i osiągniętych wyników oraz nabytej wiedzy możliwej do praktycznego wykorzystania. Każdy z uczestników przygotował bardzo interesującą pracę końcową z wykorzystaniem motywu: „Jak zamierzam organizować wolontariat pracowniczy na rzecz przedsiębiorców w Białorusi” wolontariatu pracowniczego dla przedsiębiorczości i prezentowali ją na konferencji podsumowującej dla gości i zaproszonych osób.

 

Nasi uczestnicy zaprezentowali swoje przemyślenia z pobytu w postaci prezentacji:
1. Alena Andrushschanaka: Szkolenia Aktywizacji Zawodowej dla emerytów oraz dla kobiet po macierzyńskim.
2. Chrystyna Bobrytskaya: Szkolenia dla niepełnosprawnych.
3. Mikita Tuzhykau: Organizacja szkoleń dla polskich przedsiębiorców: Dla czego warto inwestować na Białorus.
4. Alena Tuzhykava: Lepiej raz zobaczyć… i rozwój firm rodzinnych.

Po ukończeniu programu w ramach pełnego turnusu, każdy uczestnik otrzymał certyfikat ukończenia szkolenia.

Dziękujemy serdecznie naszym Partnerom instytucjonalnym oraz życzymy sukcesów i powodzenia naszym Liderom Wolontariatu!