Strona Główna

Projekt FIO dla I i II Turnusów

 

 

Zrealizowaliśmy dwa turnusy projektu „Podnoszenie kompetencji liderów wolontariatu” zrealizowane przez Polsko-Białoruską Izbę Handlowo-Przemysłową przy wsparciu finansowym Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki społecznej ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Dnia 31 lipca 2016 roku rozpoczął  swoją ścieżkę szkoleń I i II Turnusy projektu „Podnoszenie kompetencji liderów wolontariatu”. Grupy składające się z 4 uczestników z Białorusi w różnym  wieku i na różnych stanowiskach (studenci, wykładowcy, ekonomiści) rozpoczęły swoją przygodę w zakresie szkoleń seminaryjnych w Polsce. Ich celem jest podwyższenie kompetencji biznesowych i skłonności do absorbcji innowacji oraz umiejętności prowadzenia przedsiębiorstw w warunkach gospodarki rynkowej.  Informację i doświadczenie grupy zdobywały z wielu  programów, obejmujących szereg spotkań, wykładów i prezentacji, odwiedzenie instytucji i przedsiębiorstw oraz poprzez wymianę doświadczeń.

Dla I TURNUSU program szkoleń seminaryjnych obejmował Pomorską Specjalna Strefę Ekonomiczną Sp. z o.o. w Sopocie  w terminie (31.07 - 9.08), Polsko-Białoruską Izbę Handlowo-Przemysłową oraz szereg spotkań w Warszawie, a także Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A. (21.08 – 25.08)

W tym turnusie uczestniczyli Anastasiya Shorakhava, Elena Gopka, Yury Karaleu i Yauheni Mokry

Program dla II TURNUSu składał się z wizyt wLegnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej S.A. (31.07 – 9.08), Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Sp. z o.o. w Sopocie  (10.08 – 19.08) oraz wizyty w Polsko-Białoruskiej Izbie Handlowo-Przemysłowej i szeregu spotkań w Warszawie.

W II turnusie wzięli udział Viktoryia Mitskevich, Andrei Yermolouski  Maryia Lysaya, oraz Uladzisłau Varanetski

W Strefach Ekonomicznych uczestnicy zapoznali się jak rozpoczynają oraz na jakich warunkach prawno–ekonomicznych prowadzą działalność gospodarczą przedsiębiorcy polscy w specjalnych strefach ekonomicznych i w ich parkach technologicznych oraz inkubatorach przedsiębiorczości;

Na przykład, podczas szkoleń zorganizowanych w granicach Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej uczestnicy zostali zaproszeni do Bałtyckiego Portu Nowych Technologii, do „Hydromega”, Stoczni Crist, Parku Konstruktorów, Gdyńskiego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości oraz Fundacji Gospodarczej, a także uczestniczyły w Konferencji nt. finansowanie startupów i Wykłady GPNT.

Opiekunami uczestników podczas pobytu i spotkań byli: Pan Zygmunt Żmuda Trzebiatowski  z Biura Zarządu PSSE  oraz Pan Mateusz Maksymiuk - Dyrektor  Działu Projektów Strefowych  PSSE.

Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna w czasie trwania  II turnusu przyjęła 4 osoby z Białorusi w celu odbycia 9 dniowego treningu szkoleniowego. W okresie tym uczestnicy zapoznali się między innymi ze strukturą,  organizacją i zasadami działalności LSSE S.A., z przepisami BHP i ppoż. oraz z funkcjonowaniem funduszy UE, tworzeniem projektów, funkcjonowaniem klastrów w ramach LSSE.

Praktykanci w ramach pobytu w LSSE odbyli również wizytę w największej firmie - Sitech Sp. z o.o. – technika siedzeń samochodowych.  Zapoznali się ze strukturą firmy, rozwiązaniami technologicznymi. Ponadto praktykanci na prośbę Departamentu Promocji i Komunikacji LSSE dokonali wnikliwej analizy benchmarkingowej środowiska polskich stref ekonomicznych wraz z obszerną analizą samej LSSE.

 

Opiekę nad uczestnikami sprawiali: Pani  Dorota Giżewska - Wiceprezes LSSE S.A. oraz Pan Sławomir Skowroński - Menadżer ds. Komunikacji i Promocji LSSE.

Cykl spotkań seminaryjnych w Warszawie

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych

BOŚ Biuro Maklerskie

W Warszawie uczestnicy mieli możliwość zapoznać się z systemami funkcjonowania w Polsce samorządów gospodarczych na przykładzie PBIHP oraz cykl szkoleń na temat istniejących instrumentów wsparcia dla MPS na bazie instytucji okołobiznesowych, takich jak: 

- PARP -  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

- Krajową Izbę Gospodarczą

- PAIZ - Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych

- BOŚ Biuro Maklerskie

- Polsko-Białoruska Izba Handlowo-Przemysłowa

- ZMPD – Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogwych

Polsko-Białoruska Izba Handlowo-Przemysłowa

Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogwych

Pod koniec programu uczestnicy podsumowali popyt w postaci przedstawienia swoich doświadczeń i osiągniętych wyników oraz nabytej wiedzy możliwej  do praktycznego wykorzystania. Każdy z uczestników  przygotował bardzo interesującą pracę końcową i prezentowali ją na konferencji podsumowującej dla gości i zaproszonych osób.

Po ukończeniu cyklu szkoleń  w ramach pełnego turnusu, każdy uczestnik otrzymał certyfikat ukończenia szkolenia.