Strona Główna

"AUTOSTRADA-POLSKA" Targi Kielce 2016

 


Targi AUTOSTRADA – POLSKA to najważniejsze branżowe targi w tej części Europy. Tutaj, na powierzchni 30 000 metrów kwadratowych prezentowane będą produkty ponad 400 firmz przeszło 20 krajów całego świata. Wśród nich znajdują się niekwestionowani liderzy rynków z krajów takich jak między innymi Niemcy, Włochy, Francja, Dania, Finlandia, Kanada, Stany Zjednoczone czy Wielka Brytania, a także silna reprezentacja firm ze Wschodu – z Białorusi, Ukrainy, Rosji, Litwy 
i Łotwy. Na ich stoiskach zobaczyć będzie można najnowocześniejsze urządzenia budowy i utrzymania sieci drogowej, od sprzętu i materiałów do budowy dróg, mostów, wiaduktów, tuneli, stacji benzynowych aż po oznakowanie 
i infrastrukturę związaną z drogownictwem i użytkowaniem autostrad.

 

Targi co roku odwiedza 15 tysięcy profesjonalnych zwiedzających. Spotykają się tu przedstawiciele resortów i szefów najważniejszych instytucji. Wystawa odbywa się pod patronatem między innymi Ministerstwa Infrastruktury 
i Budownictwa,  Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa.