Strona Główna

Wsparcie dla przedsiębiorców polonijnych w Białorusi poprzez szkolenia i wymianę doświadczeń. Program im. Ignacego Domeyko. III edycja

 


Wsparcie dla przedsiębiorców polonijnych w Białorusi poprzez szkolenia i wymianę doświadczeń. Program im. Ignacego Domeyko. III edycjaPolsko – Białoruska Izba Handlowo – Przemysłowa, po raz kolejny realizuje Projekt im. Ignacego Domeyko: „Wsparcie dla przedsiębiorców polonijnych z Białorusi poprzez szkolenie i wymianę doświadczeń”.  W bieżącym roku projekt jest zrealizowany na podstawie umowy z Senatem Rzeczypospolitej Polskiej, który objął ogólny patronat nad współpracą z Polonią i Polakami poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Projekt obejmuje pięć turnusów w ciągu 2016 r., na które składa się cykl spotkań i wymiany doświadczeń w polskich instytucjach wsparcia i otoczenia biznesu.

Uczestnikami będą przedsiębiorcy polonijni z Białorusi i Polacy z Białorusi pracujący w instytucjach otoczenia biznesu lub działający w samorządzie przedsiębiorców oraz młodzież polonijna, w 6 osobowych grupach z udziałem opiekuna ze strony Izby.

Naszymi partnerami w tym zakresie na terenie Białorusi są: Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP na Białorusi i Polski Klub Biznesu na Białorusi.

Celem projektu jest wzmocnienie siły ekonomicznej i pozycji społecznej przedsiębiorców polonijnych na Białorusi.

Projekt w podstawowym zakresie będzie realizowany w instytucjach otoczenia biznesu oraz w przedsiębiorstwach produkcyjnych i handlowych. Będzie odpowiadać na pytania, jak działają w Polsce główne instytucje infrastruktury rynkowej, takie jak Bank Gospodarstwa Krajowego, Giełda Papierów Wartościowych, Towarowa Giełda Energii, Dom Maklerski BOŚ SA, instytucje otoczenia biznesu – samorządowe, takie jak Polsko-Białoruska Izba Handlowo-Przemysłowa i publiczne, takie jak Polski Komitet Normalizacyjny, instytucje wsparcia biznesu – Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, sektor przedsiębiorstw - Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy w Broniszach, TQM Consulting S.C., UNIBEP w Bielsku Podlaskim i Getin Holding we Wrocławiu.

Takich instytucji nie ma na Białorusi lub występują w odmiennej postaci. To doświadczenie pozwoli na osiągnięcie przez uczestników projektu partnerskiego poziomu na białoruskim rynku, a w niektórych dziedzinach zdobycie przewagi konkurencyjnej i pozwoli na upowszechnianie pozytywnych wzorców.

Praktycznym celem projektu jest pomoc w rozwoju przedsiębiorczości przez środowiska polonijne na Białorusi poprzez szkolenia i wymianę doświadczeń, skierowane na wzrost kompetencji w sektorze biznesu i poprawę absorpcji innowacji.

Projekt jest realizowany na zasadach „non profit” a podstawowe koszty pokrywa Senat RP i nasza Izba.