Strona Główna

XVIII Polsko–Białoruskie Forum Gospodarcze Dobrosąsiedztwo 2014

 

Szanowni Państwo

Mam zaszczyt zaprosić Państwa do wzięcia udziału  w  XVIII  Polsko – Białoruskim Forum Gospodarczym Dobrosąsiedztwo 2014’ , które w bieżącym roku odbędzie się w Brześciu na Białorusi, w dniach 1-2 października.

Hasłem przewodnim tegorocznej edycji „Dobrosąsiedztwa” będzie: „Polsko – białoruska granica – granicą Unii Europejskiej i Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej

Polsko – Białoruskie Forum Gospodarcze „Dobrosąsiedztwo 2014” planujemy przeprowadzić w ciągu dwóch dni, w tym w pierwszym dniu odbędzie się debata plenarna i dwa specjalistyczne seminaria branżowe poświęcone:

Seminarium I: Infrastruktura polsko – białoruskiej granicy. Stan i potrzeby

Celem seminarium jest podjęcie dyskusji i zdefiniowanie problemów oraz zarysowanie kierunków rozwiązań w zakresie funkcjonowania polsko – białoruskiej granicy, która w istocie rzeczy jest granicą pomiędzy dwoma wielkimi ugrupowaniami społeczno – gospodarczymi.

Chcielibyśmy z pełną mocą  uświadomić gościom i  uczestnikom Forum, że rozmawiamy nie tylko o granicy pomiędzy Polską i Białorusią lecz o granicy pomiędzy Unią Europejska a Euroazjatycką Unią Gospodarczą.  Cywilizowany obrót towarowy jest w interesie obu stron, powinien być priorytetem i zastąpić 30 kilometrowe kolejki na granicy.

Seminarium II:  Nowe zasady i warunki współpracy gospodarczej pomiędzy Euroazjatycką Unią Gospodarczą i Unią Europejską. Wnioski dla  przedsiębiorców.

Celem tego seminarium jest omówienie stanu i potrzeb w zakresie rozwoju relacji gospodarczych pomiędzy polskimi i białoruskimi przedsiębiorcami na tle ogólnych relacji pomiędzy Unią Europejską i Euroazjatycką Unią Gospodarczą.

Zostanie przedstawiona pełna informacja ze strony kierownictwa Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej dotycząca spraw związanych z nową umową, której warunki i przepisy nie mogą być zaskoczeniem dla przedsiębiorców.

W drugim dniu odbędzie się część praktyczna połączona z prezentacją WSE Brześć, spotkania z przedsiębiorcami i giełda kontaktów, wyjazd do Tamożserwisu i zapoznanie się z warunkami technicznymi i procedurą odpraw celnych.

Spodziewamy się, że w „Dobrosąsiedztwie 2014” weźmie udział ponad 300 osób, w tym ponad 130 z Polski i 170 z Białorusi.

Forum zaszczycą także przedstawiciele rządów obu krajów oraz reprezentacja administracji Unii Europejskiej i Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej.

Mam zaszczyt również poinformować, że Jego Ekscelencja Aleksander Awerianow wyraził zgodę na wydanie jednorazowej bezpłatnej wizy białoruskiej dla wszystkich uczestników Forum.

 

 

Program Dobrosąsiedztwa 2014

Karta uczestnictwa

Koszty uczestnictwa