Strona Główna

Podziękowanie od Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach

W imieniu Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach oraz Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego Tadeusza Donocika na ręce Prezesa Polsko-Białoruskiej Izby Handlowo-Przemysłowej Kazimierza Zdunowskiego składa się gorące podziękowanie za udział w charakterze eksperta w sesji pn. "Euroazjatycka Unia Gospodarcza-alternatywa dla Unii Europejskiej?" oraz moderatora w sesji pn. "Współpraca Gospodarcza Europa-Wschód" podczas V Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw, który odbył się w Katowicach w dniach 12-14 października b.r.

List z podziękowaniem znajduje się tutaj.