Strona Główna

Dziękujemy wszystkim za udział w Polsko-Białoruskim Forum Gospodarczym "Dobrosąsiedztwo 2015"

22 września w Poznaniu odbyło się XIX Polsko - Białoruskie Forum Gospodarcze „Dobrosąsiedztwo 2015”. Tematem wiodącym tegorocznego forum były „Rolnictwo i gospodarka żywnościowa. Polsko–białoruska współpraca regionalna i sektorowa”.

 Forum  gospodarcze  zostało zorganizowane  przez  Polsko-Białoruską Izbę Handlowo-Przemysłową w Warszawie, Białoruską Izbę Handlowo-Przemysłową w Mińsku, Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Białorusi z udziałem partnerów: Białoruska Rada Rolników, Republikańska   Konfederacja   Przedsiębiorców   Białorusi,   władze   województwa Wielkopolskiego oraz  władze  Obwodów  Grodzieńskiego  i  Brzeskiego,  pod  honorowym patronatem: Wicepremiera, Ministra Gospodarki RP Janusza Piechocińskiego, Wicepremiera Republiki Białorusi Michaiła Iwanowicza Rusego, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi RP Marka Sawickiego, Ministra Rolnictwa i Wyżywienia RB Zajca Leonida Konstantinowicza.

Forum przewodniczyli wspólnie: Kazimierz Zdunowski - Prezes Polsko - Białoruskiej Izby Handlowo - Przemysłowej oraz Władimir Ułachowicz - Wiceprezes Białoruskiej Izby Handlowo - Przemysłowej.

 W Dobrosąsiedztwie wzięło udział 238 uczestników z Polski i Białorusi, w tym  przedsiębiorcy, przedstawiciele samorządu gospodarczego i instytucji otoczenia biznesu, przedstawiciele samorządu terytorialnego oraz przedstawiciele władz państwowych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Białorusi.

 Polskiej delegacji przewodniczyła Pani Zofia Szalczyk Zastępca  Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz grupa ekspertów. Ministerstwo Gospodarki reprezentował Zastępca Ministra, Pan Arkadiusz Bąk z grupą ekspertów. Delegacji polskiej towarzyszyli przedstawiciele polskiej placówki dyplomatycznej w Mińsku z Kierownikiem Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Panem Radcą Zbigniewem Szmuniewskim na czele. Udział Pana Ministra  Arkadiusza Bąka i Jego przesłanie programowe podczas oficjalnego wystąpienia dają nadzieję na stopniową odbudowę rozmiarów polsko – białoruskiej współpracy gospodarczej.

 W skład delegacji z Białorusi, pod kierunkiem Zastępcy Ministra Rolnictwa i Wyżywienia Pana Wasilija Piwowara wchodzili przedstawiciele Ministerstwa Spraw Zagranicznych z Pawłem Wziatkinem, naczelnikiem w Departamencie Zagranicznej Współpracy Gospodarczej na czele, I Zastępca Obwodowego Komitetu Wykonawczego w Brześciu, Pan Nikołaj Tokar, Zastępca Przewodniczącego Obwodowego Komitetu Wykonawczego w Grodnie Pan Jurij Szulejko, przedstawiciele władz Obwodu Homelskiego oraz znacząca grupa biznesu Delegacji towarzyszyła białoruska placówka dyplomatyczna w Warszawie z Jego Ekscelencją Ambasadorem Aleksandrem Awierianowem na czele.

 Białoruscy goście mogli nawiązać kontakty oraz spędzić pracowicie i pożytecznie biznesowo pobyt w Poznaniu na Targach i Wystawie POLAGRA, której towarzyszyły wystawy Polagra Gastro, Polagra Tech, Pakfood, Targi Smaki Regionów – łącznie ponad trzy tysiące wystawców z wymienionych branż, z Polski i zagranicy. Szczególnie atrakcyjna i szeroka była oferta branży mięsnej i mleczarskiej.

 Dorobkiem Dobrosąsiedztwa jest przyjęcie wniosków w sprawach współpracy w zakresie polskiego i białoruskiego sektora rolnictwa i gospodarki żywnościowej, sektora bankowości i ubezpieczeń oraz współpracy regionalnej i lokalnej w obszarze przygranicznym Polski i Białorusi.

 W szczególności białoruscy i polscy przedsiębiorcy wskazywali, że poziom współpracy gospodarczej jest daleki od oczekiwań i potrzeb i może być w krótkim czasie zwiększony pod warunkiem usunięcia barier i utrudnień oraz pod warunkiem życzliwego publicznego wsparcia z obu stron.

 Prezes Izby  zapewnił ministrów uczestniczących w Forum Dobrosąsiedztwo, iż przedsiębiorcy zrzeszeni  w Polsko – Białoruskiej Izbie Handlowo – Przemysłowej dołożą wszelkich starań aby polsko – białoruska współpraca biznesu pozytywnie wpływała na polską gospodarkę i polski rynek pracy.

 Prace Forum Dobrosąsiedztwo Poznań 2015 były zorganizowane w postaci dwóch sesji plenarnych i dwóch seminariów branżowych.

 Pierwsze seminarium dotyczyło doświadczeń w modernizacji sektora rolno – żywnościowego w Polsce i Białorusi, pokazanych na praktycznych przykładach wiodących przedsiębiorstw Polski i Białorusi Tematem drugiego seminarium były uwarunkowania rozwoju polsko-białoruskiej współpracy w sektorze gospodarki żywnościowej, w sektorze kapitału i inwestycji, jak również w sektorze kooperacji technologicznej.

 Po seminariach ponowne odbyła się sesja  plenarna, podczas której przedstawiono główne wnioski z poszczególnych seminariów. Wystąpienia podsumowujące zakończyły obrady XIX Polsko – Białoruskiego Forum Gospodarczego Dobrosąsiedztwo Poznań 2015’.

    

Oprac. Karalina Strelchyk


Poniżej zdjęcia z Forum: