Strona Główna

Cykl spotkań i wymiana doświadczeń w ramach realizacji projektu skierowanego do Polonii i Polaków z Białorusi - II edycja, turnus II

W dniach od 21 - 27 czerwca 2015 r., Polsko-Białoruska Izba Handlowo-Przemysłowa, w porozumieniu z Ministerstwem Spraw Zagranicznych RP organizowała drugi turnus cyklu spotkań i wymiany doświadczeń w polskich instytucjach otoczenia biznesu.

 

 W szkoleniu wzięła udział 6 osobowa grupa, której uczestnikami byli polonijni przedsiębiorcy i młodzież z obwodu Grodzieńskiego.

Ogólnym celem projektu było wzmocnienie siły ekonomicznej i pozycji społecznej przedsiębiorców polonijnych na Białorusi. Praktycznym celem projektu była pomoc w rozwoju przedsiębiorczości przez środowiska polonijne na Białorusi poprzez szkolenia i wymianę doświadczeń, skierowane na wzrost kompetencji w sektorze biznesu i poprawę absorpcji innowacji.

W czasie szkolenia uczestnicy brali udział w seminariach branżowych, które odbywały się w instytucjach otoczenia biznesu oraz w przedsiębiorstwach produkcyjno-handlowych, tj.:

- spotkanie w Polsko-Białoruskiej Izby Handlowo-Przemysłowej oraz wysłuchanie seminarium nt.: „Rola, zadania i znaczenie  izb gospodarczych w pejzażu społeczno-gospodarczym Polski”.
- spotkanie w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz wysłuchanie seminarium nt. „System wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) w Polsce”.
- spotkanie w Banku Gospodarstwa Krajowego i wysłuchanie seminarium nt.: „Kredyt dla importera. Warunki i zasady korzystania";
- spotkanie w Domu Maklerskim BOŚ S.A. i wysłuchanie seminarium nt. „Jak pozyskać środki z rynku na inwestyсje. Istota i znaczenie ISO";
- wizyta i zwiedzanie Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego w Broniszach S.A. k. Warszawy. Podczas spotkania uczestnicy wysłuchali seminarium nt. „Istota i organizacja rolno-spożywczych rynków hurtowych w Polsce”.
- spotkanie w Towarowej Giełdzie Energii S.A. i wysłuchanie seminarium nt. „Roli Towarowej Giełdy Energii w liberalizacji rynku energii i gazu w Polsce”
- spotkanie w Polskim Centrum Badań i Certyfikacji S.A. i wysłuchanie cyklu prelekcji nt. „Systemu certyfikacji wyrobów, usług i systemów organizacyjnych w Polsce”
- spotkanie w Polskim Komitecie Normalizacyjnym i wysłuchanie seminarium nt. „Systemu normalizacyjnego w Polsce”.
- spotkanie w UNIBEP S.A. i wysłuchanie seminarium nt.: „UNIBEP SA-  prezentacja doświadczeń w realizacji kontraktów na rynkach wschodnich”.

Seminaria cieszyły się zainteresowaniem ze strony uczestników, czego przykładem były zadawane w czasie seminariów treściwych pytań dotyczących seminariów oraz specyfiki działalności jednostek. Zauważalne było zainteresowanie praktycznym funkcjonowaniem instytucji, co przejawiało się wieloma pytaniami w czasie zwiedzania laboratoriów czy hal, należących do jednostek przyjmujących.

Zwieńczeniem całego turnusu była konferencja podsumowująca, która odbyła się 26 czerwca. Wśród uczestników było wiele osób spośród firm i instytucji przyjmujących grupę a także przedsiębiorcy zainteresowani wymianą doświadczeń i nawiązaniem kontaktów.

Konferencja  była poświęcona prezentacji opinii nt. przeprowadzonych seminariów i całego turnusu ogólnie. Uczestnicy wyrażali przekonanie, że dużo nauczyli się z przeprowadzanych seminariów jak wygląda praktyczna część pracy poszczególnych instytucji. Ponadto uczestnicy wyrażali wdzięczność za przyjęcie oraz za możliwość ich udziału w przedsięwzięciu i zapewniali o woli przeniesienia doświadczeń do swojej praktyki wśród przedsiębiorców polonijnych na Białorusi.

W czasie trwania konferencji odbyła się bardzo obszerna dyskusja, która objęła również zacnych gości, którzy zaszczycili swoją obecnością. W trakcie konferencji przedsiębiorcy mogli podzielić się swoimi doświadczeniami z innymi obecnymi na spotkaniu przedsiębiorcami, co w ocenie organizatorów może doprowadzić do rozpoczęcia kluczowych porozumień między przedstawicielami strony Polskiej i Białoruskiej.

Ostatniego dnia, w ramach "lekcji historii polskiego parlamentaryzmu" uczestnicy zwiedzili Sejm i Senat, gdzie dowiedzieli się o polskim systemie władz państwowych.

W ramach pobytu uczestnicy brali udział w programie kulturalnym, który miał na celu popularyzację polskiej kultury.


Projekt jest współfinansowany ze środków finansowych otrzymanych z Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu na realizację zadania „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2015 r.”