Strona Główna

Podziękowanie za udział w Forum Gospodarczym Dobrosąsiedztwo 2014' BRZEŚĆ

Szanowni Państwo

Mam zaszczyt złożyć dla wszystkich uczestników podziękowania za  udział w XVIII Polsko – Białoruskim Forum Gospodarczym „Dobrosąsiedztwo”, które odbyło się na Białorusi w Brześciu w dniach 1-2 października pod hasłem „Polsko – białoruska granica -  granicą Unii Europejskiej i Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej”.
Prace Forum były prowadzone w pierwszym dniu w dwóch sesjach plenarnych oraz w dwóch sesjach problemowych, to jest: „Infrastruktura polsko – białoruskiej granicy. Stan i perspektywy rozwoju” oraz „Nowe zasady i warunki współpracy gospodarczej pomiędzy Euroazjatycką Unią Gospodarczą i Unią Europejską. Wnioski dla  przedsiębiorców”
W drugim dniu przedsiębiorcy pracowali w trzech grupach, to jest: „Zapoznanie się z infrastrukturą i warunkami pracy centrum Logistyczno – Operacyjnego Tamożserwis w Brześciu”, „Zapoznanie się z warunkami działalności i infrastrukturą Wolnej Strefy Ekonomicznej „Brześć” oraz  „Giełda Kontaktów”. Po południu przedsiębiorcy spotkali się ze stałymi przewodniczącymi Polsko – Białoruskiej Międzyrządowej Komisji ds. Współpracy Gospodarczej: Wicepremierem Rządu RP  Panem Januszem Piechocińskim i Wicepremierem Rządu RB Panem Michaiłem Iwanowiczem Rusym
W Dobrosąsiedztwie 2014’ udział wzięło ponad 300 uczestników, w tym 170 ze strony polskiej i 130 ze strony białoruskiej.
W pracach uczestniczyli przedstawiciele administracji rządowej na czele z Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Gospodarki Andrzejem Dychą wraz z zespołem Pani Dyrektor Elżbiety Bodio oraz przedstawiciele Ministerstwa Spraw Zagranicznych pod kierunkiem Pana Aleksandra Warwarskiego,  Ministerstwa Spraw Wewnętrznych pod kierunkiem Pana Dyrektora Grzegorza Polaka  i Ministerstwa Finansów z udziałem Dyrektora Izby Celnej w Białej Podlaskiej Remigiusza Woźniaka. Polską stronę samorządową reprezentowali starostowie, burmistrzowie i wójtowie z województw podlaskiego, lubelskiego i świętokrzyskiego pod kierunkiem  Pana .. Jarubasa Marszałka Województwa Świętokrzyskiego,
Białoruską stronę administracji rządowej reprezentowała liczna grupa przedstawicieli Ministerstwa Spraw Zagranicznych pod kierunkiem dyrektora Jesina Rusłana Olegowicza, Ministerstwa Gospodarki pod kierunkiem dyrektora Dumskiego Andreja Władimirowicza, Administracji Celnej pod kierunkiem dyrektor Nadieżdy Palto. Stronę samorządową reprezentowała liczna grupa administracji terenowej z Obwodu Grodzieńskiego i Obwodu Brzeskiego pod kierunkiem I Zastępcy Obwodowego Komitetu Wykonawczego w Brześciu Pana Michaiła Iwanowicza Juchimiuka.
W Dobrosąsiedztwie uczestniczyli ambasadorowie  Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Białorusi Jego Ekscelencja Leszek Szerepka i Jego Ekscelencja Aleksander Awierianow wraz z korpusem dyplomatycznym i konsularnym.
Przedstawiciele polskiej i białoruskiej strony uczestniczący w Dobrosąsiedztwie w imieniu obu Premierów złożyli kwiaty w Twierdzy Brzeskiej pod pomnikiem poległych w II Wojnie Ojczyźnianej z pełnym uroczystym ceremoniałem
Wnioski z Dobrosąsiedztwa zostaną  przedstawione obu wicepremierom w najbliższym czasie aby mogły być wykorzystane podczas posiedzenie Polsko – Białoruskiej Międzyrządowej Komisji ds. Współpracy Gospodarczej, które zaplanowano z przyspieszeniem już na 3 dekadę listopada 2014 r..
Pragnę serdecznie podziękować wszystkim uczestnikom za udział w nowym  otwarciu w polsko – białoruskich stosunkach gospodarczych, które już dzisiaj mają potencjał do szybkiego podwojenia wzajemnych obrotów oraz korzyści dla obu społeczeństw i gospodarek.