Strona Główna

ZMARŁ PREZES IZBY JÓZEF ŁOCHOWSKI

 

Wspomnienie o Józefie Łochowskim

W 1974 r. w siedzibie Centralnego Związku Kółek i Organizacji Rolniczych w Warszawie przy ul.    Świętokrzyskiej 12 miałem zaszczyt spotkać wyjątkowego człowieka jakim był Józek Łochowski. Energiczny, życzliwy ludziom, konsekwentny w postępowaniu, zaangażowany w działalność ruchu ludowego, poświęcający się bez reszty przemianom i rozwojowi  w organizacji Kółek Rolniczych.

Józef Łochowski urodził się 8 stycznia 1941 r w Zagórzu, w województwie radomskim. W 1958 ukończył liceum ogólnokształcące w Opocznie i jako 17-letni chłopak  zaczął pracować jako nauczyciel w szkole podstawowej w Żukowie, równolegle studiując. W 1964 ukończył studia w Akademii Rolniczej w Lublinie i uzyskał dyplom inżyniera rolnika na Wydziale Techniki Rolnej. W l. 1965-1966 pracował w Wojewódzkim Zjednoczeniu PGR w Łodzi jako inspektor. W 1966 objął stanowisko kierownika Wydziału Ekonomiczno-Rolnego w WK ZSL w Łodzi, a w 1972 przeszedł do NK ZSL w Warszawie.

W l. 1974-1981 pracował w Centralnym Związku Kółek Rolniczych jako główny specjalista, a następnie dyrektor Zespołu Samorządowo-Prezydialnego. W 1981 ukończył podyplomowe Studium Stosunków Międzynarodowych, a w l. 1983-1987 był attaché handlowym Ambasady PRL w Pradze. W l. 1987-1989 pełnił funkcję prezesa WK ZSL w Radomiu, od lutego do sierpnia 1989 był wiceprezesem Polskiej Izby Handlu Zagranicznego. W sierpniu 1989 został powołany na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Przemysłu.

Józef Łochowski miał bogatą historię parlamentarną. Zasiadał w polskim Sejmie w latach od 1989 do 1997 r.  Był posłem Klubu Parlamentarnego ZSL a następnie PSL.

W 10 kadencji w latach 1989 – 1991, pełnił funkcję Zastępcy Przewodniczącego Komisji Stosunków Gospodarczych z Zagranicą i Gospodarki Morskiej. Zasiadał także w Komisji Polityki gospodarczej, Budżetu i Finansów.

W Sejmie III RP, 1 kadencji w latach 1991 – 1993, zasiadał w komisjach:

 - Systemu Gospodarczego i Przemysłu,

 - Do spraw Układu Europejskiego,

 - Stosunków Gospodarczych z Zagranicą i gospodarki Morskiej

 - oraz w 3 podkomisjach nadzwyczajnych.

 W 2 kadencji w latach 1003 – 1997, zasiadał w komisjach:

 - Systemu Gospodarczego i Przemysłu,

 - Przekształceń Własnościowych,

 - oraz w 7 komisjach nadzwyczajnych i 10 podkomisjach nadzwyczajnych.

 Józef Łochowski był za swoją działalność i wybitne zasługi wielokrotnie nagradzany i odznaczany. Otrzymał w 2000 r. Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, w 1986 r. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, w 1976 r. Złoty Krzyż Zasługi, w 1971 r. Brązowy Krzyż Zasługi  a także w 1986 r. Medal 40–lecia  Polski Ludowej.

Józef Łochowski był długoletnim, aktywnym działaczem ruchu ludowego. Do ZSL należał od 1960 r. Był członkiem najwyższych władz ZSL a następnie PSL. Był także, a może przede wszystkim, wybitnym działaczem samorządu gospodarczego przedsiębiorców. Przez wiele  kadencji zasiadał w zarządzie Krajowej Izby Gospodarczej, następnie został członkiem rady KIG. Od 2002 kierował  Polsko-Białoruską Izbą Handlowo-Przemysłową.  Był również członkiem Polskiego Towarzystwa Marketingu.

Józek był ciepłym, życzliwym człowiekiem, kochającym ojcem i mężem. Pamiętam, jak w ubiegłym roku w Konstancinie pływał w stawie ze swoimi synami, pełen radości i nadzwyczajnej tkliwości, jak był dumny ze swoich synów.  Potem wspólnie, z udziałem Jego żony Kasi, piliśmy kawę na werandzie, omawialiśmy bieżące sprawy i planowaliśmy wyjazd na polowanie na łosia do Białorusi. To było Jego ciche marzenie. Śmierć zabrała go przedwcześnie. Zadała ból Jego Żonie i  Synom, nie pozwoliła spełnić marzeń. Pożegnaliśmy Józka 24 września na Powązkach w Warszawie

Cześć Jego Pamięci.

Kazimierz Zdunowski – Sekretarz Generalny Polsko – Białoruskiej Izby Handlowo - Przemysłowej

 


 

 

Pogrążeni w głębokim smutku i z poczuciem wielkiej straty żegnamy JÓZEFA ŁOCHOWSKIEGO - Współtwórcę i Wieloletniego Prezesa Polsko-Białoruskiej Izby Handlowo-Przemysłowej, Dyplomatę, Podsekretarza stanu w Ministerstwie Przemysłu i Handlu, Posła na Sejm Rzeczypospolitej X, I i II kadencji

Żonie, Synom i Najbliższym składamy wyrazy głębokiego współczucia

w imieniu Polsko-Białoruskiej Izby Handlowo-Przemysłowej

Kazimierz Zdunowski z Zespołem Współpracowników

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Z głębokim smutkiem i żalem dowiedzieliśmy się o śmierci Pana Józefa Łochowskiego-Prezesa i Założyciela Polsko-Białoruskiej Izby Handlowo-Przemysłowej. Pozostanie w naszej pamięci jako osoba oddana sprawie kraju i ludziom.

W imieniu własnym, zarządu i członków Polsko-Kazachstańskiej Izby Handlowo-Przemysłowej składamy wyrazy współczucia rodzinie zmarłego i członkom Polsko-Białoruskiej Izby Handlowo-Przemysłowej.

 

 

 

Prezes Piotr Guzowski wraz z pracownikami

 

Polsko-Kazachstańskiej Izby Handlowo Przemysłowej

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------