Polsko-Białoruska Izba Handlowo Przemysłowa

ul. Kopernika 30/617, 00-336 Warszawa

„Międzynarodowy transport zwierząt do krajów UE”

28 listopada odbyło się pierwsze szkolenie internetowe „Międzynarodowy transport zwierząt do krajów UE” zgodne z prawodawstwem UE. Organizatorami szkolenia on-line są Polsko-Białoruska Izba Przemysłowo-Handlowa (Polska) oraz Ośrodek Zaawansowanego Szkolenia Kierowców i Specjalistów w zakresie Usług Transportowych „Akademtrans” (Białoruś).

Szkolenie zostało przeprowadzone przez Polskie Centrum EKSPERT, które posiada uprawnienia do wydawania certyfikatów dla kierowcy pojazdu i/lub osoby obsługującej (Certyfikat kompetencji zawodowych kierowców i osób obsługujących) według  europejskiego wzoru (zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM RADY (WE) NR 1/2005).

W pierwszej grupie szkoleniowej wzięło udział: 6 osób z Białorusi i 2 osoby z Polski. Uczestnicy dowiedzieli się, jakie powinny być ogólne warunki przewozu zwierząt na duże odległości, przydatność pojazdów, niezbędne dokumenty do komercyjnego przewozu zwierząt do krajów UE.

Kursanci, którzy pomyślnie zdali egzamin (zdalnie), otrzymują certyfikat (Certyfikat kompetencji zawodowych kierowców i osób obsługujących) o standardzie europejskim w języku polskim i angielskim (zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM RADY (WE) NR 1/2005). Kolejne szkolenia planowane są na 2021 rok.

Uwaga:

  1. ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1/2005 – Akt obligatoryjny
  2. Zgodnie z art. 6 „Przewoźnicy” ust. 1. “Żadna osoba nie może działać jako przewoźnik, o ile nie została upoważniona przez właściwy organ zgodnie z art. 10 (1) lub w przypadku transportu na duże odległości zgodnie z art. 11(1) … Podczas transportu zwierząt należy przedstawić kopię zezwolenia właściwemu organowi”
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com